izumi,

 • Moji izumi

  Nikola Tesla

  "Napredak i razvoj čoveka bitno zavise od izumiteljskog dara. On je najvažniji proizvod čovekovog stvaralačkog uma. Njegov krajnji cilj je potpuna prevlast uma nad materijalnim svetom i ovladavanje prirodnim silama za potrebe ljudi."

  * * *

  "Svaki napor pod prinudom zahteva žrtvovanje životne energije. Nikada nisam platio tu cenu. Naprotiv, ja sam sazrevao razmišljajući."

 • Tema: IZUMI

  Nikola Tesla

  Nikola Tesla Nikola Tesla