AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Svet pripada Vama

Robert Kolijer

"To je najveće otkriće savremenog doba – mogućnost da svaki čovek u svakom trenutku prizove taj "životni princip", koji je u istoj meri sluga njegovog uma kao što je to bio Aladinov duh iz lampe, da je potrebno samo da ga razume i radi u skladu sa njim da bi stekao sve što mu je potrebno, zdravlje ili sreću, bogatstvo ili uspeh."

* * *

"Udružite svoju svest sa tim usnulim džinom u vama, budite ga da svakodnevno radi za vas, i ti nadljudski podvizi postaće vaša redovna, svakodnevna postignuća."

* * *

"A on ne samo da je spreman i voljan, već je i sposoban da pomogne. Njegove mogućnosti su neograničene. To je Um. To je Misao. To je Telepatija koja prenosi poruke bez izgovorene ili zapisane reči. To je šesto čulo koje vas upozorava na skrivene opasnosti. Bez obzira koliko je težak i složen ili jednostavan vaš problem – rešenje za njega već postoji negde u Umu, u Misli. A kako rešenje postoji, ovaj mentalni džin će ga naći za vas. On zna i on može, da uradi pravu stvar. Šta god je neophodno da znate i da učinite, znaćete i učinićete samo ako potražite pomoć ovog duha u vašem umu i ako na pravi način sudelujete s njim."

* * *

"U vama leži moć da budete ono što želite da budete, da steknete sve što priželjkujete, da postignete sve čemu težite. Potrebno je samo da posegnete za njim i uposlite je. Naravno, morate da znate kako to da učinite, ali pre nego što naučite kako da je koristite, morate da shvatite da posedujete takvu moć. Zato je naš prvi cilj da upoznamo moć."

* * *

"Psiholozi i metafiizičari širom sveta saglasili su se oko jedne stvari – sve je u Umu. Možete da budete sve što odlučite. Ne morate da budete bolesni. Ne morate da budete nesrećni. Ne morate da budete siromašni. Ne morate da budete neuspešni. Niste prašina na vetru."

* * *

"Vaše telo je praktično samo mašina koja služi vašem umu. Pod umom se obično podrazumeva svest, ali je svesni deo vašeg uma samo njegov mali deo. Devedeset odsto vaše umne aktivnosti je podsvestan, i budući da aktivno koristite samo svesni deo uma na raspolaganju vam je samo delić stvarnih sposobnosti; vozite tek prvom brzinom. Razlog što više ljudi ne postigne uspeh u životu je taj da su zadovoljni da ceo život voze prvom brzinom – trošeći površinsku energiju. Kad bi ti isti ljudi uposlili neodoljivu silu svog podsvesnog uma bili bi zapanjeni lakoćom kojom bi došli do uspeha."

* * *

"Svesno i podsvesno su dakle sastavni delovi uma. Ali hajde da iz praktičnih razloga podelimo um na tri dela – Svesni um, Podsvesni um i beskonačni, subliminalni ili Univerzalni um."

* * *

"Samo kroz svesni um možete da doprete do podsvesnog i univerzalnog uma. Vaš svesni um je vratar, čuvar kapije. Svesni um je taj od koga podsvest očekuje utiske. Od timskog rada sa svesnim umom zavisi da li će podsvesni um uspeti u onome što radi."

* * *

"Najvažniji zadatak vašeg svesnog uma je da usmeri vaše misli prema onome što želite, i da otkloni svaki nagoveštaj straha, brige ili bolesti. Onog trenutka kada steknete sposobnost da to učinite, ništa neće biti nemoguće za vas."

* * *

"Podsvesni um je, dakle, spona između Stvoritelja i nas, između Univerzalnog uma i našeg svesnog uma. To je sredstvo pomoću kojeg možemo da dođemo do svake blagodeti, svih onih silnih blaga koje je Univerzalni um tako izdašno stvorio."

* * *

"Naši podsvesni umovi su džinovski magneti, sposobni da crpu beskrajno znanje, neograničenu moć i neiscrpna dobra iz Univerzalnog uma."

* * *

"Zapamtite ovo: Univerzalni um je svemoćan. A budući da je podsvesni um deo Univerzalnog uma, ne postoji ništa što ne može da postigne kada mu je data moć da deluje. Za svaku želju koja je u skladu sa Univerzalnim umom dovoljno je da je sačuvate u mislima da biste iz područja nevidljivog prizvali stvari koje su vam potrebne da je zadovoljite."

* * *

"Um, naime, stvara isključivo snagom misli. Njegovi proizvodi dobijaju oblik na osnovu misli. Ono što mu je neophodno da se pokrene jeste mentalna slika, i vaša želja održavana nepokolebljivom svrhom obrazovaće tu mentalnu sliku."

* * *

"Univerzalni um je svuda oko vas, kao vazduh koji dišete. Okružuje vas kao što voda u moru okružuje ribu, ali je pritom potpuno svestan vas kao što bi voda bila, da je inteligentna, svakog bića u njoj."

* * *

"Svako stanje, svako iskustvo u životu rezultat je našeg mentalnog stava. Možemo da uradimo samo ono što mislimo da možemo da uradimo. Možemo da budemo samo ono što mislimo da možemo da budemo. Možemo da imamo samo ono što mislimo da možemo da imamo. Ono što radimo, što jesmo, što imamo, zavisi od onoga što mislimo. Ne možemo da izrazimo ništa što najpre nismo imali u umu. Tajna naše moći, našeg uspeha, našeg bogatstva, leži u mišljenju moćnih misli, uspešnih misli i misli o bogatstvu, o ostvarenju. Sve to moramo najpre da stvorimo u svom umu."

* * *

"Savremena nauka, naime, sve je bliža verovanju da je ono što nazivamo materijom sila u potpunosti podložna kontroli uma."

* * *

"Nije li odgovor na to da je ovaj svet oko nas, u velikoj meri a možda i u celini, samo jedna od tvorevina našeg uma? Da možemo u njega da postavimo, ali i da uzmemo iz njega, maltene šta god poželimo?"

* * *

"Ukratko, sve se svodi na onu staru priču o tri slepca i slonu. Za onoga koji mu je opipao nogu slon je bio poput drveta. Za onog koji mu je opipao bok, slon je bio poput zida, a za onoga koji ga je uhvatio za rep, slon je bio poput užeta. Svet je za svakoga od nas u stvari svet ličnih percepcija."

* * *

"Na isti način kao što su najmoćnije sile u prirodi one nevidljive – toplota, svetlost, vazduh, elektricitet – tako su i najmoćnije sile u službi čoveka upravo one nevidljive, sile njegovog uma. I kao što elektricitet može da istopi kamen i gvožđe, tako i naši misaoni procesi mogu da kontrolišu naše telo, da mu skroje ovakvu ili onakvu sudbinu."

* * *

"To je zato što je spoljni svet tek odraz unutrašnjeg sveta. Vaša misao stvara uslove koje vaš um zamisli. Držite pred okom uma sliku svega što želite da budete, i videćete je odraženu u spoljnom svetu. Mislite o blagostanju, osetite blagostanje, verujte u blagostanje, i videćete kako se blagostanje, dok mislite o njemu, osećate ga i verujete u njega, rađa u vašem svakodnevnom životu. Ali ako dopustite da strah i briga budu vaši mentalni pratioci, ako misli o siromaštvu i ograničenjima nastane vaš um, briga i strah i ograničenja i siromaštvo postaće vaši stvarni pratioci dan i noć."

* * *

"Vaša zamisao je jedino što je važno. Njen odnos prema materiji ravan je odnosu ideje i forme. Neophodno je da postoji ideja da bi se dobila forma."

* * *

"Bogatstvo je u idejama, a ne u novcu ili imovini. Preko svog uma možete da kontrolišete te ideje."

* * *

"Svedeno na krajnju instancu – na atom ili elektron – sve na ovom svetu je ideja potekla iz uma. Sve je to objedinjeno pomoću uma. Ako možemo da stvari koje želimo pretvorimo ponovo u mentalne slike, možemo i da ih umnožimo onoliko puta koliko želimo, i da posedujemo sve što hoćemo."

* * *

"Misao se ovaploćuje. Ono što smo zavisi u potpunosti od slika koje držimo pred okom uma. Svaki put kada mislimo pokrećemo lanac uzroka koji će stvoriti uslove slične mislima iz kojih su potekli. Svaka misao koju duže ili kraće čuvamo u svesti otiskuje se u našem podsvesnom umu i stvara obrazac koji um utkiva u naš život ili okolinu."

* * *

"Sva moć dolazi iznutra, i stoga je pod našom kontrolom. Kad ste sposobni da usmeravate misaone procese, možete svesno da ih primenite na bilo koji uslov, jer sve što nam pritiče iz spoljnog sveta već smo zamislili u unutrašnjem svetu."

* * *

"Treba li vam više novca? Spokojno sedite i zamislite da je novac samo ideja, a da vaš um poseduje bezgranično mnogo ideja. Da za ono što je deo Univerzalnog uma ne postoji tako nešto kao što je ograničenje ili oskudica. Da vam negde, nekako, ideje koje će vam doneti sav novac koji vam je potreban za pravu svrhu stoje na raspolaganju. Da je potrebno samo da uposlite svoj podsvesni um da pronađe te ideje."

* * *

"Zamislite – verujte u to – da će sve vaše potrebe biti zadovoljene. Ne zaboravite da verujete da ste primili. To je ono što stvar koju želite pretvara u sliku u vašem podsvesnom umu, i što vam tu stvar daje."

* * *

"Naučite da kontrolišete svoju misao. Naučite da zamišljate samo one stvari koje želite da vam budu u umu."

* * *

"Nikada nećete poboljšati sebe ako ne odbacite ograničenja svoje okoline. Nikada nećete imati savršeno zdravlje i snagu ako budete mislili o slabosti i bolesti. Niko nije postigao savršen rezultat gledajući u metu svog takmaca. Morate da mislite snagu, da mislite zdravlje, da mislite bogatstvo."

* * *

"Jer misao je energija. Mentalne slike su koncentrisana energija, a energija koncentrisana na jednu konačnu svrhu postaje moć. Za one koji poimaju prirodu i transcendenciju moći, sva fizička moć postaje beznačajna."

* * *

"Morate da znate šta želite da biste imali ikakvog izgleda da to dobijete. Duh iz vašeg uma je nepogrešiv pismonoša, ali vi morate prethodno da napišete pismo. Aladin teško da bi išta dobio od svog duha da nije imao jasnu sliku o tome šta želi da mu duh stvori."

* * *

"Zapamtite ovo – ne postoji tako beznadežno stanje, niti život koji je toliko protraćen da mu um ne može pomoći. Svako neželjeno stanje samo je manjak nečega. Tama, kao što znate, nije stvarna. To je samo nedostatak svetlosti. Upalite svetlo i tame više neće biti. Smesta će nestati. Slično ovome, i siromaštvo je samo prekid prispeća dobara. Treba samo ponovo pronaći put i siromaštvo će nestati. Bolest je samo odsustvo zdravlja. Ako ste savršenog zdravlja, bolest ne može da vam naudi."

* * *

"Ne postoji ništa, dakle, što morate da prevladate. Potrebno je samo da dođete do nečega. Um je taj koji uvek može da vam pokaže put. Um može da vam pruži sve što želite, samo ako naučite kako da to uzmete."

* * *

"Gospodar ste svoje sudbine i svoje sreće tačno u onoj meri u kojoj ste sposobni da ih zamislite, vidite i ne dopustite nijednoj zalutaloj misli o strahu i brizi da pokvari njihovu potpunost i lepotu. Kvalitet vaše misli je mera vaše moći. Jasna, čista misao ima moć da privuče sebi sve što je potrebno za njeno ostvarenje."

* * *

"Nemojte se zadovoljiti time da ovo pasivno čitate. Upotrebite naučeno! Vežbajte! Vežbanje je mnogo važnije za umni razvoj nego za fizički."

* * *

"Morate sve vreme da mislite. Vaš um to ionako radi. Misli se neprestano gomilaju – sa dobrim ili lošim ishodom. Zato se postarajte da izdahnete sve misli straha i brige i bolesti i nemaštine koje su vas morile, i udahnite samo one koje želite da vidite ostvarene."

* * *

"Svaki oblik bolesti ili slabosti samo je rezultat pogrešnog razmišljanja. Osnovni zakon postojanja jeste zakon zdravlja i života. Kada vam ovo postane jasno, kada pred okom uma budete držali samo sliku savršenog tela u kome savršeno funkcionišu savršeni organi, shvatićete da istina zaista izbavlja."

* * *

"Niko tačno ne zna kolika je razlika između uspeha i neuspeha. To dvoje često razdvaja samo širina te jedne reči – malodušnost. Pitajte Forda, pitajte Edisona, pitajte bilo kog uspešnog čoveka i on će vam reći koliko je uska provalija koja razdvaja uspeh od neuspeha, i kako se najsigurnije može premostiti pomoću rešenosti i vere."

* * *

"Gajite veru u sebe. Gajite osećanje da jeste uspešni. Znajte da imate neograničenu moć da postignete svaki pravedan cilj. Znajte da sa Univerzalnim umom na raspolaganju nikakva situacija neće biti nerešiva, nijedan problem pretežak."

* * *

"Vaš um je deo Univerzalnog uma. Na raspolaganju vam je mudrost svih vekova. Upotrebite je! Primenite je da radite svoj posao kao što ga niko nije radio pre vas. Upotrebite je da nađete nove primene za svoj posao, nove načine da dođete do ljudi, nove i bolje načine da ih uslužite. Upotrebite je da otkrijete nova blaga, da naučite nove načine da svet načinite boljim mestom za život."

* * *

"Zapamtite da su vaše misli svemoguće, da su životvorne, da za njih nema ograničenja vremena i prostora... i da su uvek na raspolaganju."

* * *

"Zaboravite brige. Zaboravite strahove. Umesto njih, zamislite uslove koje biste voleli da vidite. Shvatite da su vam dostupni. Objavite sebi da već imate sve te stvari koje želite, da su vaše potrebe već zadovoljene. Recite sebi: "Tako sam zahvalan što mi je Um sve ove dobre stvari učinio dostupnim! Zahvalan sam jer imam sve što bi srce moglo da poželi." Svaki put kada ovo uradite, utiskujete određenu misao u svoj podsvesni um. A onog trenutka kada budete mogli da ubedite svoj podsvesni um u njenu istinitost – tog trenutka će vaš um početi da je ostvaruje."

* * *

"Kako ćete iskoristiti ovaj Univerzalni izvor? Kada vam se ukaže sledeća potreba, ma kakva da je, kada se sledeći put suočite sa teškoćama, na trenutak sklopite oči i pomislite da Univerzalni um zna najbolji način da zadovolji vaše potrebe, zna rešenje za vaše teškoće. Vaš podsvesni um, kao deo Univerzalnog, takođe ih zna. Zato poverite problem podsvesnom umu, s potpunom sigurnošću da će pronaći rešenje. Zatim ga privremeno zaboravite. Kada dođe vreme za to, potreba će biti zadovoljena."

* * *

"Vaša sposobnost da razmišljate je vaša spona sa Univerzalnim umom, i omogućava vam da iz njega crpite nadahnuće, energiju, snagu. Um je energija u statičnom obliku. Misao je energija u dinamičkom obliku. A pošto je život dinamičan, a ne statičan, pošto se neprestano kreće napred, a ne stoji u mestu, vaš uspeh ili neuspeh u potpunosti zavise od kvaliteta vaših misli. To je zato što je misao kreativna energija. Ona opredmećuje ono o čemu mislite. Mislite na stvari koje želite da se ostvare, vidite ih, verujte u njih, i moći ćete da prepustite podsvesnom umu da ih pretvori u stvarnost."

* * *

"Univerzalni um ne poznaje nesavršenost – propadanje – smrt. On ne proizvodi bolest i smrt. Vaš svesni um je taj koji je ozakonio ova zla. Prognajte misao – i prognaćete posledicu. Nikada nije bilo predviđeno da se život meri godinama."

* * *

"Postoji jedno pravilo koje može svakome da pomogne da ostane zdrav. To pravilo nalaže da zaboravite na živce, pobacate pilule i medicinske bočice, i da pred očima držite samo savršenu sliku koju Univerzalni um čuva o vašem telu. To je najsigurniji način da se sačuvate od bolesti."

* * *

"Isto pravilo važi i ako ste već bolesni. Znajte da Univerzalni um nikada nije stvorio bolesti – koja je samo iluzija vašeg svesnog uma. Znajte da je um jedini tvorac, kako to Šekspir kaže: "Ništa nije ni dobro ni zlo, već ga naše mišljenje takvim čini." Znajte da od vas zavisi šta ćete da mislite. Znajte, prema tome, da čuvanjem savršene slike o vašem telu u mislima možete da učinite da vam telo zaista postane savršeno."

(Izdavač: Admiral Books, Beograd, 2015. godina)

Biografija - Robert Kolijer

Robert KolijerOva knjiga napisana je za sve vas koji niste spremni da se učaurite, koji želite da razvijate sebe i svoje potencijale. Ona pokušava da Vam pruži bolji uvid u Vaše sopstvene mogućnosti, da Vas poduči kako da radite u sprezi i iskoristite neiscrpnu energiju koja postoji svuda oko Vas.

Tajna Vaše moći, Vašeg uspeha, Vašeg bogatstva, leži u kreiranju i ostvarenju moćnih i uspešnih misli. Knjiga Vas uči da je Vaše pravo vladavine nad svim stvarima – nad sopstvenim telom, nad sredinom, nad poslom, nad zdravljem.

Vaš um za Univerzalni um isto je što i električna iskra za munju. Za svako dobro koje želite od života, svako zvanje, svaki položaj, treba samo da mu težite svim srcem, sa pouzdanjem i odlučnošću – i BIĆE VAŠE.

Za više informacija posetite:

http://www.newthoughtlibrary.com/collierRobert/

Pretraga