AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Sedam velova istine

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Ridiger Šahe

""Nemoguće je ljude naučiti nečemu. Može im se samo pomoći da to otkriju u sebi." - Galileo Galilej"

* * *

"Ništa se ne događa slučajno. Ni u svetu koji vas okružuje ni u vama. Razumevanje načina kako osećanja i misli utiču na svet oko vas, vodi do sve dubljih saznanja, ali i pitanja o vama samima i životu koji vodite."

* * *

"Velika raznovrsnost osećanja i misli koje svakodnevno doživljavate, deo je jednog divnog, fino usklađenog sistema u čoveku. Sve što doživljavate posledica je međudelovanja izvesnih sila u okviru tog sistema. Ako ne znate da postoje ili na njih ne obraćate pažnju, te sile rade sasvim nezavisno od vas. One su tada veo koji obavija vašu svest i određuje šta vidite a šta ne, šta tačno osećate, kada i kako na to reagujete i, na kraju krajeva, čak i šta mislite i do kog postignuća dolazite ili ne."

* * *

"Čim ih svesno opazite, te sile više ne mogu proizvoljno da određuju šta će se u vama događati, kako ćete zračiti u spoljni svet i šta ćete privlačiti. Tada sve, kao samo od sebe, dolazi na svoje mesto i nastaju mir i bistrina. Oslobađa se prostor za ono što uistinu jeste, za vaše čežnje i životne ciljeve – a, pre svega, za ljubav prema drugima i sebi."

* * *

"Ne morate da se promenite da biste to doživeli. Ne morate ništa da naučite ili uradite. Ne morate da uvežbavate ili da se preusmeravate na nešto drugo ili da želite da "uradite bolje". Ne morate čak ni da se trudite."

* * *

"U trenutku kada nešto o sebi i svom životu u celosti uspete da razumete, sve se menja. Istinsko razumevanje raspršuje velove pred vašim očima: posledica je trenutna, temeljna promena vaše sposobnosti da sagledate istinu. I osećanja i misli povezane sa određenim temama odjednom postaju drugačije. A budući da su misli i osećanja ono što iz vas zrači, odmah će se promeniti i snaga vaše privlačnosti u odnosu na ljude i događaje."

* * *

"Poznavanje načina kako su u životu povezani unutarnji i spoljni događaji, kao znanje koje sprečava neprestano ponavljanje istih grešaka i blokada, naziva se "moć istine"."

* * *

"U vašem sistemu postoje moći koje deluju poput tog mađioničara. Stvaraju iluzije i obavijaju vam pogled velom, pa ne možete da vidite šta se zaista događa. Velovi obmanjuju vaše opažanje i mišljenje. I ne postoji ništa što biste protiv toga mogli da uradite, izuzev da postanete svesni kako taj veo deluje. Od tog trenutka pali se svetlo i svet počinjete da gledate drugim očima."

* * *

"Svaka promena ili preusmerenje temelji se na posmatranju i razumevanju. Kada znate kako te sile delaju u vašem sistemu, ljudskom sistemu, postajete posmatrač i možete svesno da oblikujete svoj život. Ujedno, kao posledica sve boljeg razumevanja, jačaju i vaša ljubav i prihvatanje sebe takvim kakvi ste."

* * *

""Ko poznaje druge, pametan je. Ko poznaje sebe, mudar je." - Lao Ce"

* * *

"Veo je, dakle, sila ili stanje koje na sasvim poseban način predodređuje vaše opažanje sveta, života, događaja, stvari, ljudi ili sebe."

* * *

"Ako želite da se oslobodite takvih automatskih reakcija, neophodno je da prethodno razumete kako deluje "ono što vi uistinu jeste"; da postanete svesni kako određene okolnosti u vašem "ljudskom sistemu" reaguju na spoljni svet."

* * *

"Što više to prozirete, slobodniji ćete postajati. I tada ćete, doduše, moći da reagujete kako želite, ali nećete morati. Prozreli ste šta se događa. Kada budete razumeli velove, vidno će se poboljšati vaši odnosi s drugim ljudima – ali i sa samim sobom."

* * *

"1. Veo – Nesvesnost: "Ko je nesvestan, ne vidi ono što može da vidi, i ne može da pojmi gde se nalazi. Samo bistrog pogleda možete zaista odlučiti da nešto promenite. Vašem životu potrebna je svesnost!""

* * *

"Svesnost je unutarnje stanje posmatranja, koje postoji uporedo sa znanjem o tome šta se i zašto trenutno zaista događa u vama samima i u svetu koji vas okružuje. To "znalačko posmatranje" pruža sigurnost, jasnoću, snagu i unutarnju staloženost, čak i u teškim vremenima."

* * *

"To stanje ne možete steći radom. Dobijate ga na dar kada prozrete velove koji utiču na opažanje i mišljenje."

* * *

"Svesnot je posledica znanja i posmatranja. Najpre morate da saznate koje sile deluju i koji se procesi odvijaju u vama. S tim saznanjem ćete na sasvim nov način posmatrati, osećati i doživeti ono što se dešava u vama, u vašem životu i u drugim ljudima."

* * *

"Najkraći put da se prekine svako automatsko delovanje i da se uđe u stanje svesnosti o onome što se trenutno zaista događa, vodi do dva pitanja:

Ko ili šta sam ja?

Šta se ovde događa?"

* * *

"Ova dva pitanja oruđe su pomoću koga možete da prozrete sve životne velove. Čim u vama postoji odgovarajuće znanje, ova dva pitanja su dovoljna da od vas u svakom trenutku naprave svesnog posmatrača."

* * *

"Duboko u svakome od vas postoji delić koji želi da zna čemu pripada. Taj deo je ono što u vama proizvodi čežnju da napokon "stignete", želju da se negde osećate "kao kod kuće". Taj deo čezne za odgovorima na pitanja: ko ili šta sam ja? Ko ili šta sve postoji u meni? Zašto sam ovde? Ta duboka čežnja deluje, otvoreno ili prikriveno, u svakome od vas. Zbog nje osećate neprestani nemir i "u stalnoj ste potrazi"."

* * *

"Ko ili šta ste vi? Da li ste ikada ozbiljno pokušali da odgovorite na ovo pitanje? Do kog odgovora ste došli? Pokušajte da odgovorite na to na osnovu svog posla: jeste li vi sekretarica, šefica odeljenja, zanatlija, domaćica, inženjer...?"

* * *

"Ovo pitanje je od suštinske važnosti za vaš život, jer ako mislite da jeste ono što, u stvari, samo radite, puštate da vaša osećanja i mišljenja uslovljavaju drugi."

* * *

"Vi niste stvarno vaš posao, vi ga samo obavljate."

* * *

"Istina je da vi, jednostavno, samo "obavljate razne zadatke". I da to nema nikakve veze s tim ko vi zapravo jeste."

* * *

"Prva spoznaja u vezi s pitanjem ko ste ili šta ste glasi: vi niste ono što radite. Vi niste vaši postupci."

* * *

""Čovek koji zna, neće misliti da sreća i patnja nastaju bez uzroka." - Sidarta Gautama, Buda"

* * *

"Posmatranje ljudskog postojanja kao sačinjenog od tela, duha i duše u mnogo čemu olakšava odgovor na pitanje "Ko ili šta sam ja?". Naravno, pod uslovom da se tim rečima pripiše ispravno značenje:

  • Telo nije samo biološko vozilo koje vas vodi kroz život. Telo je simbol osećanja.

  • Duh je simbol misli. Dakle, i sećanja, saznanja, nada, strahova i planova.

  • Duša je "ono nešto" – recimo to tako za početak – što nije ni telo ni osećanje ni misao. Što više velova skinete, jasnije će vam biti da je duša simbol ljubavi i, naposletku, unutarnje istine."

* * *

"Osećanja su jezik tela. Misli su jezik duha. Ljubav je jezik duše."

* * *

"Druga spoznaja u vezi s pitanjem ko ste ili šta ste glasi: imate telo, ali niste telo. Doživljavate osećanja, ali niste osećanja. Doživljavate misli, ali niste misli."

* * *

""Kada je duša spremna, sve oko vas takođe je spremno." - Vilijem Šekspir"

* * *

"Vi, uistinu, jeste onaj deo koji se često naziva duša. U stvari, reč je o čistoj svesti, bez misli. Duša ne razmišlja. Ljubav ne razmišlja. To "nešto" naprosto postoji u vama."

* * *

"Vaše pravo ja jeste ono nešto u vama što sve posmatra."

* * *

"Da biste tog posmatrača svesno doživeli, morate, takoreći, da ga "uključite". Postavite, s tim u vezi, ona dva jednostavna pitanja pomenuta na početku: "Ko ili šta sam ja?" i "Šta se ovde događa?"."

* * *

"Treća spoznaja u vezi s pitanjem ko ste ili šta ste glasi: vi niste ni ono što se u vama i oko vas događa. Međutim, kada postavite pitanja ko ste i šta se događa, u vama se budi vaše istinsko ja."

* * *

"Kada osetite istinski duboku čežnju da konačno razumete šta se zaista događa u vašem životu i u vama samima, uključuje se posmatrač koji otvara mogućnost da vidite istinu."

* * *

"Već možete da uvidite da osećanja (jezik tela) nisu isto što i ljubav (jezik duše). Zato su skoro svi duhovni učitelji u svim kulturama i svim vremenima prenosili poruku: Ljubav nije osećanje. Ljubav je unutarnje stanje."

* * *

"2. Veo – Strah: "Strah od onoga što bi moglo da se dogodi ili što biste mogli da spoznate, sprečava svako novo iskustvo ljubavi i istine. Kada postoji strah, ne možete da osetite ništa drugo. Vašem životu potrebna je hrabrost!""

* * *

"Neko uvek pazi na vas. Od kada ste došli na ovaj svet. Neko čiji je jedini cilj da se pobrine da vam bude dobro i da vam se ništa rđavo ne dogodi. Taj neko deo je vašeg razuma. On razmišlja vrlo jednostavno. Za njega je dobro sve što izaziva dobar osećaj, a loše je sve što izaziva loš osećaj."

* * *

"Sasvim jednostavno izraženo, razum se sastoji od budnog dela – misli koje opažate – i nesvesnog, dakle, "skrivenog" dela. Uglavnom uopšte niste svesni posla koji obavlja taj skriveni deo, izuzev samih posledica u vidu određenih osećanja. Strah je jedna takva posledica tog skrivenog rada."

* * *

""Ne verujte u ono što ste čuli, ni u sveta predanja, u pretpostavke i u uvrežena stanovišta, a ni u reči nekog uvaženog učitelja; prihvatite samo ono što ste sami temeljno preispitali i spoznali da koristi i vama i drugima." - Sidarta Gautama, Buda"

* * *

"Ako ste u zajedničkom životu s partnerom jednostavno "zajedno prisutni", umesto da "želite nešto" jedno od drugog, iz vašeg odnosa nestaje mnoštvo pritisaka i strahova. To je moguće samo ukoliko to znaju oboje. Razgovarajte o vašim osećanjima, ali neka svako nosi svoju odgovornost."

* * *

"Tajna straha koji se javlja i kada ne postoji vidljivi uzrok jeste da može da postoji samo dok ga ne prihvatamo."

* * *

"3. Veo – Misli: "Nemoguće je istovremeno misliti i voleti. Misli odbijaju ono za čim u stvari tragate. Vašem životu potrebna su osećanja!""

* * *

"Između sveg stvorenog, ljudski razum je jedinstveno čudo. On može da razreši i najsloženije teškoće. U mislima ili u stvarnosti vodi vas do najudaljenijih predela svemira i najsitnijih čestica materije."

* * *

"Ljudski razum ne brine samo o preživljavanju, životu i udobnosti. On vam omogućava i da poredite doživljaje i osećanja."

* * *

"Kada imate neku odličnu ideju i sprovedete je u delo, brzo saznajete da li je bila ispravna ili ne. Tako učite nešto novo o sebi. Spoljni svet vam omogućava da doživite sebe i približite se odgovoru na pitanje ko ili šta ste."

* * *

"Jednom je neko došao kod Sokrata i rekao: "Čuj,

moram da ti ispričam nešto važno o tvom prijatelju."

"Sačekaj", prekinuo ga je mudrac, "jesi li to što

želiš da mi ispričaš propustio kroz tri sita?"

"Koja tri sita?"

"Onda dobro slušaj! Prvo je sito istine. Jesi li siguran da

je sve što hoćeš da mi ispričaš zaista istinito?"

"Pa, nisam, samo sam čuo od drugih."

"A jesi li sve to propustio makar kroz

drugo sito? Sito dobrote."

Čovek je pocrveneo i odgovorio:

"Moram da priznam da nisam."

"A, jesi li se setio trećeg sita i zapitao se da li je

korisno to što želiš da mi ispričaš o mom prijatelju?"

"Korisno? U stvari nije."

"Vidiš", reče mudrac,

"ako to što želiš da mi ispričaš nije ni istinito, ni dobro,

ni korisno, bolje ga zadrži za sebe." - Sokrat"

* * *

"Ako ga ne nadzirete, razum će preuzeti potpunu vlast nad vašim životom. A kada to uradi, sve ono što vi uistinu jeste, biće istisnuto iz života."

* * *

""Umesto znanja potrebna je mudrost, tako će nestati brige. Pokušaj da sve obuhvatimo umom, odagnaće mudrost." - Lao Ce"

* * *

"Neposredno doživljeni lepi trenuci su kao more. Čim počne da komentariše, razum od njih pravi kantu s vodom. Pokušava velika osećanja da sabije u male reči."

* * *

"4. Veo – Želje:"Želja, greška i bekstvo blisko su povezani. Ako želite da pobegnete od onoga što se upravo događa, bežite od svog života. Potrebni ste svom životu, ovde i sada.""

* * *

"Želje su najmoćnije pokretačke sile u životu. Mogu da vas usmeravaju i podstiču. Ako ih sledite, mogu vam dati smisao i energiju. Ispunjenjem neke želje ne približavate se samo cilju već saznajete mnogo o životu i sebi."

* * *

"Vaš magnet i zakon rezonance nisu oruđa pomoću kojih možete da iznudite postojanje željene stvarnosti. To neće uspeti. Oni su oruđa pomoću kojih možete da razumete stvarnost i upoznate sebe. Da biste više voleli sebe i svoj život. Univerzum vas, uz pomoć želja, mami da to zaista i uradite. Ispunjena želja je nagrada."

* * *

"Spoznati u sebi duboku istinu o nekoj želji nalik je oslobađanju od prisile. Tek tada možete da prihvatate otvorenog srca."

* * *

"Putokaz za želje: ako kroz nešto što sledite na duže staze dobijate energiju, podstrek, zadovoljstvo i sigurnost, ako se vaš život zbog neke želje zaista pokrene i sumnje nestaju, krećete se u dobrom pravcu."

* * *

"Želje mogu da budu ukazi, ciljevi ili putokazi. Mogu da budu i uobličene čežnje. Želje su poput jezika koji vam govori o vašem životu i silama koje u vama deluju. Iz toga možete zaključiti da nije smisao svih želja da budu ispunjene. Najvažnije je da ih razumemo."

* * *

""Zadovoljstvo se može zasnivati na obmani, ali sreća se zasniva isključivo na istini." - Nikolas de Šamfor"

* * *

"Vaša duša želi da doživi potpuno ispunjenje želje i sva osećanja koja iz toga proističu. Materijalan i razumom merljiv cilj za to je sasvim nevažan."

* * *

"5. Veo – Unutarnji sukobi: "Svaki unutarnji sukob borba je koja se odvija u vama protiv vas. Ona troši životnu energiju. Kada okončate unutarnju borbu, ponovo ćete osetiti ljubav. Vašem životu potrebno je prihvatanje.""

* * *

"Reč konflikt (sukob) izvodi se iz latinske reči koja znači "susret, borba". Unutarnji sukob predstavlja susret i borbu oprečnih misli i osećanja. Takve unutarnje rasprave deo su vašeg bića, dakle, potpuno su prirodne. Na njih ne morate da obraćate posebnu pažnju ili da pokušavate da ih odstranite."

* * *

""Da je Bog hteo da budem drugačiji, napravio bi me drugačijim." - Johan Volfgang fon Gete"

* * *

"Tri mogućnosti nastanka unutarnjih sukoba: postoje, doduše, rešenja, ali njih ne želimo. Ne postoji rešenje, ali mi ga želimo. Postoji više rešenja, ali mi ne znamo koje je najbolje."

* * *

""Ako o nečemu ne pričamo, to se nije ni dogodilo. Samo kada ga odenemo u reči, to postaje stvarnost." - Oskar Vajld"

* * *

"Promena za kojom mnogi dugo tragaju, jeste u sveobuhvatnom doživljavanju svih osećanja bez želje da ih promene. To deluje besmisleno i zato razum nikada ne uzima u obzir to rešenje. Međutim, upravo se tako dešava. To je luda logika sveta osećanja."

* * *

"6. Veo – Emocije: "Emocije su reakcije i one određuju vaš život, često potpuno samovoljno. Čak i kada to uvidite i ne želite, ipak se dešava baš tako. Pustite da protiču i pronaći ćete ono za čim čeznete.""

* * *

"Osećanja su ključ vašeg života u sadašnjem trenutku. Ona su podsticaj, doživljaj, opažanje, povezivanje i samoizražavanje. Emocije su vrsta osećanja, sila koja traži način da bude ispoljena."

* * *

"7. Veo – Samoobmana: "Najveća je zabluda ona koju ste sami stvorili o vlastitom životu. Pogledajte očima istine sve što vam se do sada dogodilo. Tako ćete se osloboditi i krenuti svojim istinskim putem. Vašem životu potrebna je iskrenost.""

* * *

"Kada posmatrate nekoga obavijenog velom samoobmane, jednostavno pred sobom imate osobu u kojoj je nesvesni, brižni deo uključio program zaštite od bola. Možda ćete ponekad u tome prepoznati i delić sebe."

* * *

""Jednog dana sve će biti dobro, to je naša nada. Danas je sve u redu, to je naša iluzija." - Volter"

* * *

""Obavezujem se istini, onakvoj kakvu spoznajem svakog dana, a ne postojanosti." - Mahatma Gandi"

* * *

"Kada se u nekoj oblasti života "probudite" i sagledate istinu, sve se menja i vi protiv toga ne možete da uradite ništa. Događa se samo od sebe. To je snaga istine."

* * *

""Kada duva vetar promene, jedni grade zaštitne bedeme, a drugi vetrenjače." - kineska poslovica"

(Izdavač: Laguna, Beograd, 2010. godina)

Pretraga

Biografija - Ridiger Šahe

Ridiger ŠaheRidiger Šahe je istraživač svesti, pisac, slobodni novinar, organizator seminara, trener, predavač. Nakon studija ekonomije i psihologije radio je niz godina kao menadžer u jednom od najuspešnijih nemačkih industrijskih preduzeća. Posle toga je postao samostalan novinar i pisac.

Na svojim brojnim putovanjima kroz SAD, Meksiko i Aziju, kao i tokom dve godine koje je proveo u jednom isceliteljskom centru u Brazilu, prošao je kroz niz obuka. One su ga dovele do dubokog i opsežnog razumevanja povezanosti između lične stvarnosti, ljubavi, odnosa i smisla ljudskog života. Danas na svojim seminarima prenosi kroz predavanja i savetovanja to duboko znanje o unutrašnjim i spoljnim povezanostima i temama koje suštinski određuju život.

Za više informacija posetite:

http://www.ruedigerschache.com/en/

https://www.facebook.com/ruedigerschache

https://twitter.com/ruedigerschache

https://www.youtube.com/user/ruedigerschache