AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Misli i obogati se

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Napoleon Hil

"ZAISTA "misli su stvari", moćne stvari ako smo već kod toga, kada su udružene sa odlučnom namerom, istrajnošću i GORUĆOM ŽELJOM za njihovim pretvaranjem u bogatstvo ili druge materijalne stvari."

* * *

"Psiholozi ispravno kažu: "Kada je neko istinski spreman za nešto, to se odrazi u njegovoj pojavi." Barns je bio spreman za poslovnu saradnju sa Edisonom; štaviše, bio je REŠEN DA OSTANE SPREMAN SVE DOK NE DOBIJE ONO ČEMU TEŽI."

* * *

"Kakvu drugačiju priču bi ljudi mogli da pričaju kada bi samo usvojili NEDVOSMISLENU NAMERU i ostali pri njoj sve dok ne postane jedna sveobuhvatna opsesija!"

* * *

"Šansa se pojavila u drugačijem obliku i iz neočekivanog pravca. Ovo je jedan od trikova prilike. Ima prepredeni običaj da se ušunja na zadnja vrata i često se pojavi prerušena u nesreću ili u privremeni poraz. Možda zbog ovoga mnogi ljudi propuste da prepoznaju šansu."

* * *

"Barns je bukvalno smislio sebe u partnerstvu sa velikim Edisonom! Smislio je sebe u bogatstvu. Nije imao ništa za početak, osim sposobnosti da ZNA ŠTA ŽELI, I REŠENOSTI DA OSTANE PRI TOJ ŽELJI DOK JE NE OSTVARI."

* * *

"Nije imao novac kojim bi počeo. Imao je samo malo obrazovanja. Nije imao uticaja. Ali jeste imao inicijativu, veru i volju da pobedi. Sa ovim neopipljivim silama od sebe je stvorio čoveka broj jedan kod najvećeg pronalazača koji je ikada živeo."

* * *

"Jedan od najčešćih uzroka neuspeha je navika da odustanemo kada nas pogodi privremeni poraz. Svaka osoba je kriva zbog ove greške na ovaj ili onaj način."

* * *

"Pre nego što uspeh stigne do većine ljudi, oni će se sigurno susresti sa mnogim privremenim porazima, i možda sa nekim gubicima. Kada se suoče sa porazom, najlakša i najlogičnija stvar je ODUSTATI. To je upravo ono što većina ljudi uradi. Više od pet stotina najuspešnijih ljudi koje je ova zemlja ikada poznavala rekli su autoru da je njihov najveći uspeh došao samo na korak iza tačke kada ih je obuzeo osećaj poraza. Neuspeh je prevarant sa izoštrenim osećajem za ironiju i prepredenost. Najviše uživa da saplete nekog kada je uspeh skoro nadohvat ruke."

* * *

"Jedna dobra ideja čini sve što je potrebno da bi se postigao uspeh."

* * *

"Kada počnete da MISLITE I BOGATITE SE, primetićete da bogatstvo počinje sa stanjem uma, sa jasnim ciljem, s malo ili bez napornog rada."

* * *

"Jedna od glavnih slabosti čovečanstva je preterana bliskost prosečnog čoveka s reči "nemoguće". On zna sva pravila koja NE funkcionišu. On zna sve ono što NE MOŽE biti urađeno."

* * *

"Uspeh dolazi onima koji postanu UBEĐENI U USPEH."

* * *

"Henri Ford je uspešan zato što razume i primenjuje principe uspeha. Jedna od njih je ŽELJA: znati šta se želi."

* * *

"Kada je engleski pesnik, V. C. Henli napisao proročanske stihove: "Ja sam gospodar moje sudbine, ja sam kapetan moje duše", trebalo je da nas obavesti da smo gospodari svoje duše i kapetani svoje sudbine zato što imamo moć da kontrolišemo svoje misli."

* * *

"Trebalo je da nam kaže da je etar u kome ova mala zemlja pluta, u kome se krećemo i imamo svoje biće, oblik energije koja se kreće neverovatno visokom učestalošću vibracija i da je etar ispunjen formom univerzalne moći koja se PRILAGOĐAVA prirodi naših misli i UTIČE na nas, prirodnim putem, da pretvorimo svoje misli u njihov fizički ekvivalent."

* * *

"Trebalo je da nam kaže da pre nego što steknemo bogatstvo u velikom izobilju, moramo da namagnetišemo svoje misli snažnom ŽELJOM za bogatstvom, da moramo postati "svesni novca" dok nas ŽELJA za novcem ne navede da stvorimo konačne planove kako da ga steknemo."

* * *

"Barnsova želja nije bila nada! Nije bila priželjkivanje! Bila je to žestoka, pulsirajuća ŽELJA koja je prevazilazila sve ostalo. Bila je JASNA."

* * *

"Barns je uspeo zato što je izabrao jasan cilj, usmerio je svu svoju energiju, svu svoju moć, i sav svoj napor, sve za taj cilj. Nije postao Edisonov partner istog dana kada je stigao. Bio je zadovoljan time da počne sa najprostijim poslom, sve dok je to davalo mogućnost da napravi korak više ka cilju koji je gajio."

* * *

"Pet godina je prošlo pre nego što se pojavila šansa koju je tražio. Tokom svih tih godina nijedan tračak nade, nikakav nagoveštaj da će se ispuniti njegova ŽELJA nisu mu se javili. Svima je, osim sebi, izgledao samo kao još jedan šraf u Edisonovoj poslovnoj mašineriji, ali u mislima ON JE BIO EDISONOV PARTNER SVAKOG MINUTA TOG VREMENA, od prvog dana kada je počeo da radi. Ovo je izuzetna ilustracija moći JASNE ŽELJE. Barns je postigao svoj cilj zato što je želeo da bude poslovni saradnik gospodina Edisona više nego što je želeo bilo šta drugo. Ali SPALIO JE SVE MOSTOVE ZA SOBOM. Ostao je veran svojoj ŽELJI sve dok nije postala dominantna opsesija njegovog života, a na kraju i činjenica."

* * *

"Nije ostavio sebi mogućnost povlačenja. Morao je da pobedi da ne bi propao."

* * *

"Svaka osoba koja pobedi u bilo kom poduhvatu mora biti voljna da spali brodove i preseče sve mogućnosti povlačenja. Samo tako radeći čovek može biti siguran da će održati stanje uma poznato kao GORUĆA ŽELJA ZA POBEDOM, a koje je neophodno za uspeh."

* * *

"Čežnja neće doneti bogatstvo. Ali želeti bogatstvo sa stanjem uma koje postaje opsesija, a zatim planiranje jasnih puteva i načina za sticanje bogatstva i podržavanje tih planova istrajnošću koja ne prepoznaje neuspeh, doneće bogatstvo."

* * *

"Ako istinski ŽELITE novac tako snažno da je vaša želja opsesija, nećete imati poteškoća da ubedite sebe da ćete ga i imati. Poenta je da želite novac i da postanete toliko odlučni da ga imate da UBEDITE sebe da ćete ga imati."

* * *

"Samo oni koji postanu "svesni novca" steknu veliko bogatstvo. "Svesni novca" znači da je um postao potpuno natopljen ŽELJOM za novcem, da čovek može videti sebe već kako ga poseduje."

* * *

"Takođe, morate znati, upravo sada, da nikada nećete posedovati bogatstvo u velikim količinama UKOLIKO ne možete da dovedete sebe do belog usijanja od ŽELJE za novcem, i u stvari, VERUJETE da ćete ga posedovati."

* * *

"Postoji jedan kvalitet koji morate posedovati da biste pobedili, a to je JASAN CILJ, znanje šta želite i goruća ŽELJA da to dobijete. Da bi se ovo ispunilo, potrebni su praktični sanjari koji mogu i hoće da stave svoje snove u akciju. Praktični sanjari su oduvek bili i uvek će biti stvaraoci tokova civilizacije."

* * *

"Ako je ono što želite da uradite u redu, i verujete u to, krenite napred i uradite to! Ostvarite svoj san i ne obazirite se na to šta "oni" kažu ako naiđete na privremeni neuspeh, jer "oni", možda, ne znaju da SVAKI NEUSPEH DONOSI SA SOBOM SEME JEDNAKOG USPEHA."

* * *

"GORUĆA ŽELJA DA BUDEŠ I URADIŠ jeste polazna tačka od koje sanjar mora da uzleti."

* * *

"Setite se, takođe, da su svi koji su uspeli u životu krenuli od lošeg početka i prošli kroz mnoge teškoće koje slamaju srce pre nego što su "stigli". Prekretnica u životima onih koji su uspeli, obično dođe u trenutku neke krize, kroz koju su uspeli da upoznaju svoju "drugu stranu"."

* * *

"Helen Keler je ogluvela, onemela i oslepela ubrzo nakon rođenja. Uprkos velikoj nesreći, ona je neizbrisivo ispisala svoje ime na stranicama istorije velikana. Njen ceo život služi kao dokaz da niko nikada nije poražen sve dok poraz nije prihvaćen kao realnost."

* * *

"Robert Berns je bio nepismen seoski momak, prokleto siromašan, i pride je odrastao u pijanicu. Svet je postao bolje mesto zbog toga što je on živeo jer je uneo divne misli u poeziju, i tako iščupao trnje i zasadio ružu umesto njega."

* * *

"Postoji razlika između PRIŽELJKIVANJA nečega i SPREMNOSTI da to prihvatiš. Niko nije spreman za nešto dok ne veruje da može to imati. Stanje uma mora biti VEROVANJE, ne samo nada ili priželjkivanje. Otvorenost uma je neophodna za verovanje. Zatvoreni umovi ne izazivaju veru, hrabrost i verovanje."

* * *

"Zapamtite, nije potrebno više napora da se cilja visoko u životu, da se zahteva izobilje i prosperitet, nego što je potrebno da se prihvati mizerija i siromaštvo."

* * *

"Pre mnogo godina sam napisao: "Naša jedina ograničenja su ona koja sami napravimo u našem umu.""

* * *

"ŽELJA PODRŽANA VEROM ne poznaje reč nemoguće."

* * *

"ŽELJA podržana VEROM gurnula je razum u stranu i inspirisala me da nastavim dalje."

* * *

"Uistinu, moj rođeni sin me je naučio da hendikepi mogu biti pretvoreni u odskočnu dasku za ostvarivanje vrednog cilja, osim ako su prihvaćeni kao prepreke i koriste se kao alibiji."

* * *

"Moja je dužnost i privilegija da kažem da verujem, i to ne bez razloga, da ništa nije nemoguće za osobu koja podrži ŽELJU istrajnom VEROM."

* * *

"Ne sumnjam da GORUĆA ŽELJA ima neočekivane načine za pretvaranje sebe u fizički ekvivalent."

* * *

"Ne postoji ništa, tačno ili pogrešno, što VEROVANJE, uz GORUĆU ŽELJU, ne mogu da pretvore u stvarnost. Ove odlike su svakom dostupne."

* * *

"Ovaj modus operandi po kojem su ovi zapanjujući rezultati postignuti nije teško opisati. On se sastoji od tri potpuno jasne činjenice; prvo: POMEŠAO SAM VERU sa ŽELJOM za normalnim sluhom, koju sam preneo na svog sina. Drugo: preneo sam mu moju želju na svaki mogući način kroz istrajan, neprekidan napor tokom godina. Treće: VEROVAO MI JE!"

* * *

"Želeo bih da prenesem misao da sav uspeh, bez obzira kakva je njegova priroda ili namera, mora početi snažnom GORUĆOM ŽELJOM za nečim određenim. Kroz neki čudan i moćan princip "mentalne hemije" priroda zavije u impuls JAKU ŽELJU, "nešto" što ne poznaje reč nemoguće, i ne prihvata takvu stvarnost kao što je poraz."

* * *

"Vera je glavna hemija uma. Kada je VERA pomešana sa vibracijom misli, podsvest odmah pokupi tu vibraciju, prevede je u njen duhovni ekvivalent i prenese je u neograničenu inteligenciju, kao što je to u slučaju molitve."

* * *

"VERA je stanje uma koje može da se uvede, stvori afirmacijom ili ponovljenim uputstvima podsvesti kroz principe autosugestije."

* * *

"Možete UBEDITI podsvestan um da verujete da ćete dobiti što tražite i ona će raditi po tom verovanju, koje vam vaša podsvest vraća u obliku VERE, praćene jasnim planovima za ostvarivanje toga što želite."

* * *

"Ponavljanje potvrđivanja naređenja vašoj podsvesti jedini je poznati metod dobrovoljnog razvoja emocije vere."

* * *

"Ovo je isto ako kažemo da se bilo koji impuls misli koji ponavljamo prenosi na podsvest i najzad ga prihvatamo i ponašamo se po podsvesti, koja nastavlja da prevodi taj impuls u svoj fizički ekvivalent putem najpraktičnijeg mogućeg načina."

* * *

"Ovo je dobro mesto da se ponovo naglasi da možete imati koristi od prenošenja u svoju podsvest bilo koje ŽELJE koju želite da prevedete u njen fizički ili monetarni ekvivalent, u stanju očekivanja ili VERE da će se prevođenje zaista desiti. Vaše VEROVANJE ili VERA jeste element koji određuje akciju vaše podsvesti. Ne postoji ništa što vas ometa da "prevarite" svoju podsvest kada joj dajete uputstva putem autosugestije, kao što sam ja prevario podsvest mog sina. Kako bi ova "prevara" bila što stvarnija, ponašajte se baš onako kako biste se ponašali kao da VEĆ POSEDUJETE MATERIJALNU STVAR KOJU ZAHTEVATE kada posećujete svoju podsvest."

* * *

"Podsvest će pretvoriti u fizički ekvivalent kroz najdirektniji i najpraktičniji raspoloživi medijum bilo koje naređenje koje mu je dato u obliku VEROVANJA ili VERE da će naređenje biti izvršeno."

* * *

"Um najzad poprimi prirodu uticaja koji dominiraju. Razumejte ovu istinu i znaćete zašto je neophodno da ohrabrujete pozitivne emocije kao dominantne sile vašeg uma, a obeshrabrujete i eliminišete negativne emocije."

* * *

"Um u kome preovlađuju pozitivne emocije postaje pogodno mesto za stanje uma poznatog kao vera. Takav um može, po želji, dati podsvesti uputstva koja će ona prihvatiti i ponašati se odmah prema njima."

* * *

"Imajte veru u sebe; veru u beskraj."

* * *

"VERA je "večni eliksir" koji daje život, moć i pokreće u akciju impulse misli!"

* * *

"VERA je polazna tačka za stvaranje bogatstva!"

* * *

"VERA je osnova svih "čuda" i svih misterija koje se ne mogu objasniti naučnim pravilima!"

* * *

"VERA je jedini poznati protivotrov NEUSPEHU!"

* * *

"VERA je element, "hemija" koja kada se pomeša sa molitvom, daje direktnu komunikaciju sa neograničenom inteligencijom."

* * *

"VERA je element koji pretvara običnu vibraciju misli, proizvod ograničenog uma, u duhovni ekvivalent."

* * *

"VERA je jedini posrednik preko koga kosmička sila neograničene inteligencije može biti upregnuta i iskorišćena."

* * *

"Dobro je poznata činjenica da čovek na kraju VERUJE u ono što ponavlja sebi, bez obzira da li je to istina ili laž. Ako osoba ponavlja laž iznova i iznova, ta laž će najzad biti prihvaćena kao istina. Štaviše, u nju će se VEROVATI kao da je istina. Svako od nas je ono što jeste, zbog DOMINANTNIH MISLI kojima dozvoljavamo da okupiraju naš um. Misli koje su namerno stavljene u naš um i koje su ohrabrene s naklonošću i sa kojima je pomešana bilo koja emocija ili više njih, čine motivacione snage koje upravljaju i kontrolišu svaki naš pokret, radnju i delo!"

* * *

"MISLI KOJE SU POMEŠANE SA BILO KOJIM OSEĆAJEM EMOCIJA, ČINE "MAGNETSKU" SILU KOJA PRIVLAČI, IZ VIBRACIJE ETRA, DRUGE SLIČNE ILI POVEZANE MISLI."

* * *

"Misao tako "magnetizovana" emocijom može biti upoređena sa semenom koje, kada se zasadi u plodnu zemlju, klija, raste i množi se iznova i iznova, sve dok ono što je u početku bila mala semenka, ne postane bezbroj miliona semenki ISTE VRSTE!"

* * *

"Etar je velika kosmička masa večnih sila vibracije. Sastavljen je i od destruktivnih i od konstruktivnih vibracija. On stalno nosi vibracije straha, bede, bolesti, propasti, nesreće; i vibracije napretka, zdravlja, uspeha, i sreće, isto kao što nosi zvuk stotine orkestara, stotine ljudskih glasova, od kojih svi odražavaju sopstvenu individualnost i načine identifikacije kroz medijum radija."

* * *

"Iz velikog skladišta etra, ljudski um konstantno privlači vibracije koje su u skladu sa onim što DOMINIRA u njegovom umu. Bilo koja misao, ideja, plan ili cilj koji neko drži u svojoj glavi privlači od vibracija iz etra, gomilu svojih rođaka, dodaje ove "rođake" sopstvenoj sili i raste dok ne postane dominantni, MOTIVACIONI GOSPODAR individue u čijem umu je smešten."

* * *

"Informacija se lako prenosi: bilo koja ideja, plan ili cilj može biti usađen u um ponavljanjem misli."

* * *

"Mi smo ono što jesmo zbog vibracija misli koje pokupimo i registrujemo kroz stimulans naše svakodnevne okoline."

* * *

"Odlučite da odbacite uticaje bilo kog nesrećnog okruženja i da izgradite sopstveni život po NARUDŽBINI. Uzimajući inventar mentalnih prednosti i obaveza, otkrićete da je vaša najveća slabost u nedostatku samopouzdanja. Ova smetnja se može prevazići, a nesigurnost prevesti u hrabrost, pomoću principa autosugestije. Primena ovog principa može biti ostvarena jednostavnim uređivanjem impulsa pozitivnih misli izjavljenih u pisanom obliku, zapamćenih i ponovljenih, dok ne postanu deo radne opreme podsvesne sposobnosti vašeg uma."

* * *

"SVI IMPULSI MISLI TEŽE DA SE OGRNU SVOJIM FIZIČKIM EKVIVALENTOM."

* * *

"Poznata je činjenica da je emocija LJUBAVI blisko povezana sa stanjem uma znanim kao VERA, a ovo je zbog toga što se LJUBAV veoma približava prevođenju nečijih impulsa misli u njihov duhovni ekvivalent."

* * *

"BOGATSTVO počinje u obliku MISLI! Iznos je ograničen samo osobom u čijem umu je MISAO pokrenuta. VERA uklanja ograničenja! Setite se ovoga kada počnete da se pogađate sa životom, šta god da tražite za naknadu što ste prošli ovim putem."

* * *

"NE POSTOJE OGRANIČENJA UMA OSIM ONIH KOJE SAMI POSTAVIMO. I BEDA I BOGATSTVO SU POTOMCI MISLI."

* * *

"AUTOSUGESTIJA je termin koji se odnosi na sve sugestije i sve samozadate stimulanse koji dolaze do našeg mozga preko pet čula. Drugim rečima, autosugestija je samosugestija. To je posredovanje u komunikaciji između onog dela uma gde se javljaju svesne misli i onog koji služi kao sedište akcije podsvesti. Kroz dominantne misli kojima čovek dozvoljava da ostanu u svesnom delu (nevažno je da li su ove misli negativne ili pozitivne), princip autosugestije voljno stiže do podsvesti i utiče na nju ovim mislima."

* * *

"NIJEDNA MISAO, bila ona negativna ili pozitivna, NE MOŽE DA UĐE U PODSVEST BEZ POMOĆI PRINCIPA AUTOSUGESTIJE, osim misli koje pokupimo iz etra. Drugačije rečeno, svi čulni utisci koje uočimo putem pet čula, zaustavljeni su SVESNIM razmišljanjem i mogu biti ili preneti u podsvest ili voljno odbačeni. Sposobnost svesnog služi, dakle, kao spoljna straža prilazu podsvesti."

* * *

"AUTOSUGESTIJA je agencija za kontrolu posredstvom koje osoba može dobrovoljno hraniti svoju podsvest mislima kreativne prirode ili, nemarnošću dozvoliti mislima destruktivne prirode da pronađu put u ovu bujnu baštu misli."

* * *

"Vaša podsvest prepoznaje i ponaša se SAMO prema onim mislima koje su dobro pomešane sa emocijama ili osećanjima."

* * *

"Jednostavno, reči bez emocija nemaju uticaj na podsvest. Nećete dobiti zadovoljavajuće rezultate dok ne naučite da doprete do podsvesti mislima ili izgovorenim rečima koje su dobro obojene emocijom VEROVANJA."

* * *

"Cena sposobnosti da utičete na podsvest je trajna UPORNOST u primeni principa opisanih ovde. Ne možete razviti željenu sposobnost po manjoj ceni. Vi, i SAMO VI, morate odlučiti da li je nagrada za koju se borite ("Svesnost o novcu") vredna cene koju morate da platite za taj napor ili ne."

* * *

"Gde se iskusi neuspeh, to je neuspeh osobe, ne metode. Ako pokušate i ne uspete, potrudite se još jednom, pa još jednom, dok ne uspete."

* * *

"Vaša sposobnost da koristite princip autosugestije zavisiće, u velikoj meri, od vaše sposobnosti da se USREDSREDITE na zadatu ŽELJU dok ta želja ne postane GORUĆA OPSESIJA."

* * *

"Evo najznačajnije činjenice – podsvest izvršava sva naređenja data u duhu potpune VERE i ponaša se prema tim naređenjima, iako naredbe često moraju biti date iznova i iznova, ponavljanjem, pre nego što ih podsvest protumači."

* * *

"Ljudi mogu uspeti da kontrolišu sebe i svoju okolinu jer imaju MOĆ DA UTIČU NA SOPSTVENU PODSVEST i kroz nju postignu saradnju sa neograničenom inteligencijom."

* * *

"Mašta je doslovno radionica gde nastaju svi planovi koje je čovek stvorio. Impulsu ŽELJE je dat oblik, forma, a AKCIJA osmišljena sposobnošću uma da mašta."

* * *

"Kaže se da čovek može da stvori sve što zamisli."

* * *

"NAŠE JEDINO OGRANIČENJE, u razumnoj meri, LEŽI U RAZVOJU I KORIŠĆENJU NAŠE MAŠTE. Još nismo stigli do vrhunca razvoja korišćenja naše sposobnosti maštanja. Samo smo otkrili da je imamo i počeli da je koristimo na veoma jednostavan način."

* * *

"Sposobnost mašte funkcioniše kroz dve forme. Jedna je poznata kao "sintetička mašta", a druga kao "kreativna mašta"."

* * *

"SINTETIČKA MAŠTA: Ovom sposobnošću mogu se organizovati stari pojmovi, ideje ili planovi u nove kombinacije. Ova sposobnost ne stvara ništa. Ona samo radi sa materijalom iskustva, obrazovanja i opažanja kojima je snabdevena. Koriste je najviše pronalazači, izuzev "genija" koji pribegne kreativnoj mašti kada ne može da reši problem pomoću sintetičke."

* * *

"KREATIVNA MAŠTA: Sposobnošću kreativnog maštanja ograničeni um ljudske vrste ima direktnu komunikaciju sa neograničenom inteligencijom. To je sposobnost kojom se dobijaju "predosećaji" i "inspiracije". Preko ove sposobnosti se razvijaju sve osnovne ili nove ideje. Pomoću nje osoba može da se "uključi" ili komunicira sa podsvešću drugih."

* * *

"I sintetička i kreativna sposobnost mašte postaju živahnije upotrebom, baš kao što se i bilo koji mišić ili organ u telu razvija upotrebom."

* * *

"Želja je samo misao, impuls. Ona je nejasna i prolazna, ona je apstraktna i bezvredna, sve dok se ne pretvori u fizički pandan. Dok je sintetička mašta ta koja će biti korišćena najčešće u procesu pretvaranja impulsa ŽELJE u novac, morate imati na umu činjenicu da ćete se možda suočiti sa okolnostima i situacijama koje zahtevaju i upotrebu kreativne mašte."

* * *

"Vaša sposobnost maštanja možda je postala slaba zbog neupotrebe. Ona se može oživeti i pobuditi KORIŠĆENJEM. Ova sposobnost ne nestaje, iako može postati neaktivna zbog nedostatka korišćenja."

* * *

"Transformacija neopipljivog impulsa, ŽELJE, u opipljivu stvarnost, NOVAC, zahteva korišćenje plana ili planova. Oni moraju biti oblikovani pomoću mašte i to uglavnom sintetičke."

* * *

"Štaviše – i ova izjava je od ogromnog značaja – ova zemlja, i svaka ćelija vašeg tela od milijarde njih i svaki atom materije, počinje kao neopipljiva forma energije."

* * *

"ŽELJA je impuls misli! Impulsi misli su oblici energije. Kada počnete sa impulsom misli, ŽELJOM za sticanjem novca, vi pozivate u službu isto "osoblje" koje je priroda koristila u stvaranju zemlje, i svake materijalne forme u univerzumu, uključujući telo i mozak u kojima misaoni impuls funkcioniše."

* * *

"Koliko je nauka do sada mogla da odredi, ceo univerzum se sastoji samo od dva elementa – materije i energije."

* * *

"Kombinacijom energije i materije stvoreno je sve što je vidljivo sa najvećih zvezda koje lebde nebesima, sve do ljudske vrste, pa i ona sama."

* * *

"Sada ste uključeni u pokušaj profitiranja metodom prirode. Vi (iskreno i otvoreno se nadamo) pokušavate da prilagodite sebe zakonima prirode nastojanjima da pretvorite ŽELJU u njen fizički i monetarni ekvivalent. VI MOŽETE TO DA URADITE! VEĆ JE RAĐENO PRE VAS!"

* * *

"Ideje su početna tačka svih bogatstava. Ideje su proizvod mašte."

* * *

"Milion dolara je mnogo novca. On je shvatao tu činjenicu, ali je takođe shvatao istinu da je jedino ograničenje ono koje sami postavimo u svom umu."

* * *

"Obratite pažnju na ovu važnu činjenicu... DOBIO JE NOVAC TRIDESET ŠEST SATI POŠTO JE DONEO KONAČNU ODLUKU U SVOJOJ GLAVI DA GA NABAVI, I ODLUČIO O JASNOM PLANU KAKO DA GA NABAVI!"

* * *

"Čini se da je bog na strani ljudi koji tačno znaju šta hoće ako su odlučni da dobiju BAŠ TO!"

* * *

"Obojica su znali zapanjujuću istinu da se IDEJE MOGU PRETVORITI U NOVAC ZAHVALJUJUĆI MOĆI DEFINISANOG CILJA, UZ DODATAK DEFINISANIH PLANOVA."

* * *

"Ne postoji standardna cena ideje. Tvorac ideje stavlja svoju cenu i, ako je pametan, dobije je."

* * *

"Milioni ljudi idu kroz život nadajući se srećnoj "prilici". Možda srećna prilika može nekom da donese šansu, ali najsigurniji plan je da ne zavisite od sreće. Srećna "prilika" mi je pružila najveću šansu života – ali je bilo potrebno dvadeset pet godina odlučnog napora pre nego što je postala korisna."

* * *

"Pogodna prilika je došla od Karnegija, ali šta je sa ODLUČNOŠĆU, ODREĐENOŠĆU CILJA i ŽELJOM ZA OSTVARIVANJE TOG CILJA, i ISTRAJNIM DVADESETPETOGODIŠNJIM NAPOROM? Nije to bila obična ŽELJA koja je preživela razočaranje, obeshrabrenje, privremeni neuspeh, kritiku i stalno podsećanje o "gubljenju vremena". To je bila GORUĆA ŽELJA! OPSESIJA!"

* * *

"Kada mi je gospodin Karnegi prvi put posejao um tom idejom, ona je bila podsticana, negovana i navođena da ostane u životu. Postepeno, ideja je postala kolos u svojoj moći te je ona mene podsticala, negovala i vodila. Takve su ideje. Prvo im date život, akciju i usmerenje, a onda one preuzmu moć i oduvaju u stranu sve protivnike."

* * *

"Držite se svojih IDEJA."

* * *

"Mislite o onome što klijenti žele i dajte im to."

* * *

"Budite otvoreni za nove prilike i kada se pojave, preduzmite pozitivne korake da im izađete u susret."

* * *

"USPEH NE ZAHTEVA OBJAŠNJENJA"

* * *

"NEUSPEH NE DOZVOLJAVA IZGOVORE"

* * *

"Ako prvi plan koji usvojite ne funkcioniše uspešno, zamenite ga novim planom, ako i ovaj propadne, zamenite ga trećim, i tako sve dok ne nađete plan koji FUNKCIONIŠE. Upravo ovo je mesto gde se većina ljudi sretne sa neuspehom zbog nedostatka UPORNOSTI u stvaranju novih planova koji će zameniti one koji su propali."

* * *

"Ni najinteligentnija osoba ne može uspeti u sticanju novca – niti u bilo kom drugom poduhvatu bez planova koji su praktični i izvodljivi. Imajte ovu činjenicu na umu i setite se kada vaši planovi propadnu, taj privremeni neuspeh nije trajni neuspeh. Samo može da znači da vaši planovi nisu bili dobri. Napravite druge. Počnite iz početka."

* * *

"Privremeni poraz bi trebalo da znači samo jedno, određeno saznanje da nešto nije u redu sa vašim planom. Milioni ljudi idu kroz život u bedi i siromaštvu, zato što nemaju ispravan plan pomoću koga će steći bogatstvo."

* * *

"NIJEDAN SLEDBENIK OVE FILOZOFIJE NE MOŽE RAZUMNO OČEKIVATI DA STVORI BOGATSTVO BEZ DOŽIVLJAVANJA "PRIVREMENOG PORAZA". Kada poraz dođe, prihvatite ga kao znak da vaši planovi nisu ispravni, napravite ih ponovo i isplovite još jednom ka vašem željenom cilju. Ako odustanete pre nego što dođete do njega, vi ste "kukavica"."

* * *

"KO ODUSTAJE, NIKADA NE POBEDI – A POBEDNIK NIKADA NE ODUSTAJE."

* * *

"Inteligentno planiranje je osnovno za uspeh bilo kog poduhvata osmišljenog za sticanje bogatstva."

* * *

"KAPITAL se sastoji ne samo od novca, već naročito od vrlo organizovanih inteligentnih grupa ljudi koji planiraju načine i sredstva efikasnog korišćenja novca za dobrobit javnosti i svoju korist."

* * *

"Postoji samo jedan pouzdan način akumuliranja i legalnog posedovanja bogatstva, a to je pružanjem korisnih usluga."

* * *

"PRILIKA vam se pruža. Istupite napred, izaberite šta želite, napravite plan, počnite da ga sprovodite i pratite ga ISTRAJNO."

* * *

"ODUGOVLAČENJE, suprotno od ODLUKE, jeste zajednički neprijatelj koga praktično svi moraju da pobede."

* * *

"Analize nekoliko stotina ljudi koji su stekli bogatstvo znatno veće od milion dolara otkrila je činjenicu da je svaki od njih imao naviku BRZOG DONOŠENJA ODLUKE i menjanja ovih odluka RETKO, ako i kada su menjane. Ljudi koji ne uspeju da steknu novac bez izuzetka imaju naviku donošenja odluka, AKO ih UOPŠTE donose, vrlo sporo i menjaju ove odluke brzo i često."

* * *

"Imate svoj mozak i svoju pamet. KORISTITE IH i donosite sopstvene odluke."

* * *

"Držite oči širom otvorene i uši načuljene, a usta ZATVORENA, ako želite da steknete naviku brzog ODLUČIVANJA. Oni koji previše pričaju malo šta drugo rade. Ako pričate više nego što slušate, ne samo da lišavate sebe mnogih prilika da steknete korisno znanje, već takođe i otkrivate svoje PLANOVE i CILJEVE ljudima koji će vas s oduševljenjem poraziti, zato što vam zavide."

* * *

"Zapamtite, takođe, da svaki put kada otvorite usta u prisustvu osobe koja ima obilje znanja, otkrivate toj osobi vašu tačnu zalihu znanja ili njegov NEDOSTATAK! Istinska mudrost obično se ogleda u skromnosti i ćutanju."

* * *

""RECI SVETU ŠTA NAMERAVAŠ DA URADIŠ, ALI PRVO TO POKAŽI""

* * *

"Ovo je isto što i izreka "dela, a ne reči, jesu ono što je najvažnije"."

* * *

"U svom traganju za tajnom ove metode, ne tražite čudo, zato što ga nećete naći. Pronaći ćete samo večne zakone prirode. Ovi zakoni su na raspolaganju svakoj osobi koja ima VERU i HRABROST da ih upotrebi. Mogu se koristiti u donošenju slobode narodu ili u sticanju kapitala. Nema plaćanja, osim u vremenu neophodnom da se razumeju i prihvate."

* * *

"Oni koji donose ODLUKE brzo i jasno znaju šta žele i obično to i dobiju. Lideri u svakoj sferi života ODLUČUJU brzo i sigurno. To je glavni razlog zašto jesu lideri. Svet ima osobinu da napravi mesta za ljude čije reči i dela pokazuju da znaju gde idu."

* * *

"KONAČNA ODLUKA uvek traži hrabrost, ponekad veoma veliku."

* * *

"Ljudi koji donose KONAČNE ODLUKE kako bi obezbedili određeni posao i naterali život da plati cenu koju traže, ne ulažu živote na tu odluku; oni ulažu svoju EKONOMSKU SLOBODU. Finansijska nezavisnost, bogatstvo, željeni posao i posao u profesiji nisu u dometu osobe koja odbacuje ili odbija da OČEKUJE, PLANIRA i ZAHTEVA sve ovo."

* * *

"Istrajnost je osnovni činilac u proceduri pretvaranja ŽELJE u njen monetarni ekvivalent. Temelj istrajnosti je MOĆ VOLJE."

* * *

"Moć volje i želja, kada su pravilno kombinovani, čine nezaustavljiv par. Ljudi koji steknu veliko bogatstvo uglavnom se čine hladnokrvnim, a ponekad i bezobzirnim. Često su pogrešno shvaćeni. Njihova moć volje pomešana je sa istrajnošću u želji da obezbede dostizanje zadatih ciljeva."

* * *

"Većina ljudi spremna je da odbaci svoje ciljeve i namere i odustane na prvi znak suprotstavljanja ili nesreće. Nekolicina nastavi UPRKOS svim suprotstavljanjima, dok ne postignu svoj cilj."

* * *

"Lakoća kojom nedostatak istrajnosti može biti pobeđen zavisiće potpuno od INTENZITETA NEČIJE ŽELJE."

* * *

"Početna tačka svih uspeha je ŽELJA. Imajte ovo stalno na umu. Slabe želje donose slabe rezultate, baš kao što mala vatra stvara malu toplotu. Ako vam nedostaje istrajnost, ova slabost može biti ispravljena jačom zagrejanošću za ispunjavanje želje."

* * *

"Vaša podsvest radi neprekidno, i dok ste budni i dok spavate."

* * *

"Bez ISTRAJNOSTI bićete poraženi čak i pre nego što počnete. Uz ISTRAJNOST ćete pobediti."

* * *

"Budite ISTRAJNI bez obzira koliko su pomaci možda spori u početku. USPEH ĆE DOĆI UZ ISTRAJNOST."

* * *

"NE POSTOJI ZAMENA ZA ISTRAJNOST! Ne može se zameniti nijednom drugom osobinom! Zapamtite ovo i ohrabriće vas u početku kada se napredak čini teškim i sporim. Oni koji su negovali NAVIKU da budu istrajni, izgleda uživaju osigurani protiv neuspeha."

* * *

"Oni koji mogu da ga "podnesu", bogato su nagrađeni za svoju ISTRAJNOST. Dobiju kao nagradu šta god su poželeli. I to nije sve! Ponekad dobiju nešto beskrajno važnije nego što je materijalna nagrada – saznanje da "SVAKI NEUSPEH DONOSI SA SOBOM SEME JEDNAKOG USPEHA."

* * *

"Ali ono što NE VIDIMO, što većina nas ni ne posumnja da postoji jeste tiha, ali neodoljiva MOĆ koja dolazi u pomoć onima koji se bore uprkos obeshrabrenjima. Ako govorimo o ovoj moći uopšte, nazivamo je ISTRAJNOŠĆU, i neka ostane na tome. Jednu stvar svi znamo: ako neko nije ISTRAJAN, onda ne postiže uspeh vredan pažnje u bilo kom pozivu."

* * *

"Kasnije u životu, pošto sam analizirao hiljade ljudi, otkrio sam da je VEĆINA IDEJA MRTVOROĐENA I DA IM JE POTREBNO UDAHNUTI ŽIVOT PUTEM JASNIH PLANOVA I NEODLOŽNE AKCIJE. Vreme za negovanje ideje je vreme kada se ona rodi. Svaki minut daje veću priliku da će preživeti. STRAH OD KRITIKE počiva u temelju uništenja većine ideja koje nikada nisu stigle do stanja PLANIRANJA i AKCIJE."

* * *

"Bogatstvo ne reaguje na priželjkivanja. Ono reaguje na jasne planove, podržane jasnim željama uz stalnu ISTRAJNOST."

* * *

"Ima četiri jednostavna koraka koja vode do navike da budete ISTRAJNI. Ne zahtevaju veliku inteligenciju, niti neko posebno obrazovanje već samo malo vremena ili napora. Potrebni koraci su:

  1. JASNA NAMERA PODRŽANA GORUĆOM ŽELJOM ZA NJENIM ISPUNJENJEM.

  2. JASAN PLAN IZRAŽEN U NEPREKIDNOJ AKCIJI.

  3. UM STROGO ZATVOREN ZA SVE NEGATIVNE I OBESHRABRUJUĆE UTICAJE, uključujući negativne sugestije rođaka, prijatelja i poznanika.

  4. PRIJATELJSKI SAVEZ SA JEDNOM ILI VIŠE OSOBA KOJE ĆE VAS OHRABRITI DA ISTRAJETE U PLANU I NAMERI."

* * *

"Dok pravimo nepristrasnu studiju o uspešnim ljudima, izvlačimo neminovan zaključak da su ISTRAJNOST, koncentracija napora i JASNOĆA NAMERE glavni izvori njihovih uspeha."

* * *

"Potrebno je biti osoba sa vizijom, hrabrošću i nepoljuljanim samopouzdanjem da biste uspešno ostvarili novu ideju."

* * *

"MOĆ se može definisati kao "organizovano i inteligentno usmereno ZNANJE". Moć, kako je termin ovde korišćen, odnosi se na ORGANIZOVAN napor, dovoljan da omogući osobi da pretvori ŽELJU u njen monetarni ekvivalent. ORGANIZOVAN napor se stvara kroz zajednički napor dvoje ili više ljudi, koji rade ka KONAČNOM CILJU, u skladnom duhu. MOĆ JE NEOPHODNA ZA STVARANJE NOVCA! MOĆ JE POTREBNA ZA ZADRŽAVANJE NOVCA POŠTO JE STEČEN!"

* * *

"Master mind se može definisati kao: "Koordinacija znanja i napora u skladnom duhu između dvoje ili više ljudi za postizanje konačnog cilja."

* * *

"Nijedan pojedinac ne može imati veliku moć bez korišćenja master minda."

* * *

"Ljudi poprime prirodu, navike i MOĆ MIŠLJENJA onih sa kojima sarađuju u duhu saosećanja i sklada."

* * *

"Postojanje "šestog čula" je prilično dobro provereno. Šesto čulo je "kreativna mašta". Sposobnost kreativne mašte je ona koju većina ljudi nikada ne koristi tokom celog životnog doba, a ako je koristi, to se obično dešava slučajno. Relativno mali broj ljudi koristi PROMIŠLJENO I S PRORAČUNATOM NAMEROM sposobnost kreativne mašte. Oni koji koriste voljno ovu sposobnost, i sa razumevanjem njene funkcije, jesu GENIJI. Sposobnost kreativne mašte je direktna veza između ograničenog ljudskog uma i NEOGRANIČENE INTELIGENCIJE."

* * *

"Sposobnost razuma često greši, zato što je uglavnom vođena našim stečenim iskustvom. Nije sve znanje koje neko stekne "iskustvom" tačno. Ideje dobijene posredstvom kreativne sposobnosti mnogo su sigurnije nego sve one koje su dostupne preko razumne sposobnosti uma."

* * *

"NE POSTOJI DRUGI PUT DO GENIJALNOSTI OSIM DOBROVOLJNOG LIČNOG NAPORA!"

* * *

"Ljubav je, nesumnjivo, najveće životno iskustvo. Ona dovodi čoveka u vezu sa NEOGRANIČENOM INTELIGENCIJOM."

* * *

"PODSVEST se sastoji od polja svesti u kojem se svaki impuls misli koji dođe u objektivan um preko bilo kog od pet čula, može klasifikovati i upisati, i iz kojeg se misli mogu prizvati ili povući kao pisma iz fioke."

* * *

"Ona prima i slaže čulne utiske ili misli, bez obzira na njihovu prirodu. Vi možete DOBROVOLJNO da unesete u vašu podsvest bilo koji plan, misao ili nameru koju želite da prevedete u fizički ili monetarni ekvivalent. Podsvest reaguje prvo na dominantne želje, koje su pomešane sa emocionalnim osećanjem kao što je vera."

* * *

"PODSVEST RADI DAN I NOĆ. Podsvest crpi iz sila NEOGRANIČENE INTELIGENCIJE moć kojom dobrovoljno pretvara čovekovu želju u njen fizički ekvivalent, koristeći uvek najpraktičnije medije kojima ovaj cilj može biti ostvaren."

* * *

"Ne možete potpuno kontrolisati svoju podsvest, ali možete joj voljno dati bilo koji plan, želju ili nameru koju biste hteli da transformišete u konkretnu formu."

* * *

"Mnogi dokazi podržavaju verovanje da je podsvest karika koja povezuje ograničeni um i neograničenu inteligenciju. Ona jeste posrednik preko koga čovek može da crpi moći neograničene inteligencije kada poželi. Ona sama sadrži tajnu procesa kojim su mentalni impulsi modifikovani i promenjeni u duhovne ekvivalente. Ona sama jeste medijum preko koga se molitva može preneti do izvora sposobnog da odgovori na nju. Mogućnosti kreativnog napora povezanih sa podsvešću su nezamislive. One nadahnjuju čoveka strahopoštovanjem."

* * *

"Podsvest neće ostati dokona! Ako ne uspete da usadite ŽELJU u svoju podsvest, ona će se hraniti mislima koje stignu do nje kao rezultat vaše nemarnosti."

* * *

"Svi impulsi misli, namenjeni pretvaranju u njihove fizičke ekvivalente i voljno usađeni u podsvest, moraju proći kroz maštu i pomešati se sa verom. Ovo "mešanje" vere sa planovima ili ciljem, namenjeno potčinjavanju podsvesti, može biti urađeno SAMO putem mašte."

* * *

"Podsvest je mnogo osetljivija na uticaj impulsa misli pomešanih sa "osećanjem" ili emocijom, nego onih koji potiču samo iz razumnog dela uma. U stvari, postoji više dokaza koji podržavaju teoriju da SAMO misli obojene emocijom imaju neki POKRETAČKI uticaj na podsvest."

* * *

"Pozitivne i negativne emocije ne mogu obuzeti um u isto vreme. Jedne ili druge moraju biti dominantne. Vaša je odgovornost da se pobrinete da pozitivne emocije čine dominantan uticaj na vaš um. Ovde će vam zakon NAVIKE priteći u pomoć. Stvorite naviku primenjivanja i korišćenja pozitivnih emocija! Na kraju će dominirati vašim umom tako potpuno da negativne emocije ne mogu ući u njega."

* * *

"Ako se molite za nešto, ali strahujete dok se molite da to nećete dobiti, ili da na vašu molitvu neograničena inteligencija neće odgovoriti, onda će molitva biti uzaludna."

* * *

"Molitva, ponekad, dovede do ostvarenja onoga zbog čega se čovek moli. Ako ste ikada doživeli da dobijete ono za šta ste se molili, vratite se u sećanje i prisetite se stvarnog STANJA UMA dok ste se molili, i znaćete zasigurno da je teorija opisana ovde više od teorije."

* * *

"Ne postoje naplatne rampe između ograničenog uma ljudi i neograničene inteligencije. Komunikacija ne košta ništa osim: strpljenja, vere, istrajnosti, razumevanja i ISKRENE ŽELJE za komunikacijom. Štaviše, pristup može napraviti samo sam svako od nas."

* * *

"Podsvest je posrednik koji prevodi čovekovu molitvu u termine koje neograničena inteligencija može da prepozna, iznese poruku, i vrati odgovor u obliku jasnog plana ili ideje za određivanje predmeta molitve."

* * *

"Pre nego što će vaša molitva stići do neograničene inteligencije (samo teoretska tvrdnja autora), verovatno se transformisala iz izvorne vibracije misli u termine duhovne vibracije. Vera je jedini poznati medijum koji će dati vašim mislima duhovnu prirodu. VERA i STRAH su loša kombinacija. Gde se jedno nađe, drugo ne može postojati."

* * *

"ŠESTO ČULO je onaj deo podsvesti koji smo nazvali kreativnom maštom. Takođe smo ga nazvali "prijemnik" preko kojeg ideje, planovi i misli sevnu u umu. "Sevanje" se ponekad naziva "osećaj" ili "inspiracija"."

* * *

"Pomoću šestog čula bićete upozoreni na preteće opasnosti na vreme da ih izbegnete, i obavešteni o prilikama na vreme da ih prihvatite."

* * *

"S razvojem šestog čula, u pomoć vam stiže i izvršava vašu naredbu "anđeo čuvar" koji će vam svaki put otvoriti vrata hrama mudrosti."

* * *

"Moje iskustvo me je naučilo da je sledeća najbolja stvar, pored toga da treba biti istinski veliki, oponašati velike u osećanjima i akciji što je više moguće."

* * *

"Davno pre nego što sam napisao ijedan red za publikaciju ili nastojao da održim govor u javnosti, sledio sam naviku da modelujem sopstveni karakter pokušavajući da imitiram devet ljudi čiji su životi i životna dela na mene ostavila najjači utisak. Ovih devet ljudi su: Emerson, Pajn, Edison, Darvin, Barnbenk, Napoleon, Ford i Karnegi. Svake večeri, tokom dugog niza godina, držao sam zamišljeno savetovanje sa ovom grupom koju sam zvao "Nevidljivi savetnici"."

* * *

"Kako sam bio ozbiljan student psihologije, znao sam, naravno, da su svi ljudi postali ono što jesu, zbog svojih DOMINANTNIH IDEJA I ŽELJA. Znao sam da svaka duboko usađena želja ima efekat koji uzrokuje da čovek traži spoljni izraz kojim ta želja može biti pretvorena u stvarnost. Znao sam da je autosugestija moćan činilac u građenju karaktera, da je, u stvari, jedini princip kojim se karakter izgrađuje."

* * *

"Početna tačka svih uspeha je ŽELJA. Krajnja tačka je taj žig ZNANJA, koji vodi do razumevanja – razumevanja sebe, razumevanja drugih, razumevanja zakona prirode, prepoznavanja i razumevanja SREĆE."

* * *

"Strahovi su ništa drugo do stanje uma. Čovekovo stanje uma je predmet kontrole i usmeravanja."

* * *

"Čovek ne može da stvori ništa ako to prvo nije zamislio u obliku impulsa misli. Posle ove tvrdnje sledi još jedna od veće važnosti, a to je: IMPULSI MISLI POČINJU ODMAH DA SE PREVODE U FIZIČKI EKVIVALENT, BEZ OBZIRA DA LI SU TE MISLI DOBROVOLJNE ILI NE."

* * *

"Priroda nas je obdarila potpunom kontrolom nad samo jednim, a to je MISAO. Ova činjenica, povezana sa dodatnom činjenicom da sve što ljudi stvore počinje u obliku misli, dovodi nas veoma blizu principa kojim STRAH može biti savladan."

* * *

"Ako je istina da SVE MISLI IMAJU SKLONOST KA PRETVARANJU U SVOJ FIZIČKI EKVIVALENT (a ovo je istina, bez ikakvog razumnog prostora za sumnju), jednako je tačno da impulsi misli straha i siromaštva ne mogu biti prevedeni u termine hrabrosti i finansijske dobiti."

* * *

"Možete kontrolisati sopstveni um; vi imate moć da ga hranite bilo kojim impulsima misli koje izaberete. Uz ovu privilegiju takođe ide i odgovornost konstruktivnog korišćenja. Vi ste gospodar sopstvene sudbine tako sigurno kao što imate moć kontrole svojih misli. Možete uticati, usmeriti i najzad kontrolisati svoje okruženje, stvarajući svoj život onakvim kakvim želite da bude."

* * *

"Da biste se zaštitili od negativnih uticaja, sopstvenih ili ljudi oko vas, shvatite da imate SNAGU VOLJE i konstruktivno je upotrebite u izgradnji otpornosti na negativne uticaje u vašem umu. Prihvatite činjenicu da ste vi, i svako drugo ljudsko biće, po prirodi, lenji, ravnodušni i podložni svim predlozima koji su u skladu s vašim slabostima."

* * *

"Prihvatite da vas negativni uticaji često pogađaju preko vaše podsvesti, te su zbog toga teški za prepoznavanje. Držite svoj um zatvoren za sve ljude koji vas deprimiraju ili obeshrabruju na bilo koji način."

* * *

"Namerno tražite društvo ljudi koji utiču na vas da MISLITE I RADITE ZA SEBE."

* * *

"Nesumnjivo, najčešća slabost svih ljudskih bića je navika ostavljanja sopstvenih umova otvorenim za negativne uticaje drugih ljudi. Ova slabost je još štetnija zato što većina ljudi ne shvata da su time ukleti, a mnogi koji to uvide, zanemaruju ili odbijaju da isprave zlo dok ne postane nekontrolisani deo njihovih svakodnevnih navika."

* * *

"Imate POTPUNU KONTROLU nad samo jednim, a to su vaše misli. Ovo je najznačajnija i najinspirativnija činjenica od svih poznatih! Ona odražava našu božansku prirodu. Ovo božansko preimućstvo je jedini način kojim možete kontrolisati sopstvenu sudbinu. Ako ne uspete da kontrolišete svoj um, možete biti sigurni da ne možete kontrolisati ništa drugo."

* * *

"Ako morate biti nepažljivi sa svojom imovinom, onda neka to bude u vezi sa materijalnim stvarima. Vaš um je duhovna imovina! Štitite je i koristite s pažnjom namenjenom božanskom kraljevstvu. Data vam je SNAGA VOLJE za ovu svrhu."

* * *

"Henri Ford je više puta pominjan, jer je on izuzetan primer onoga što čovek sa sopstvenim mišljenjem i voljom da ga kontroliše može postići. Njegov dosije ruši temelj istrošenog alibija: "Ja nikad nisam imao šansu." Ni Ford nikad nije imao šansu, ali je on STVORIO PRILIKU I PODRŽAO JE ISTRAJNOŠĆU DOK GA NIJE UČINILA BOGATIJIM OD KREZA."

* * *

"Kontrola uma je rezultat samodiscipline i navike. Ili kontrolišete svoj um ili on kontroliše vas. Ne postoji polovični kompromis. Najpraktičniji od svih metoda za kontrolisanje uma je navika da ga držite uposlenim određenim ciljem, podržanim određenim planom. Proučite dosijee ljudi koji su postigli uspeh vredan pažnje, i primetićete da su oni kontrolisali svoje umove, štaviše, da su koristili tu kontrolu i usmeravali je ka dostizanju određenih ciljeva. Bez te kontrole, uspeh nije moguć."

* * *

"Ljudi koji ne uspeju imaju jednu karakterističnu zajedničku osobinu. Oni znaju sve razloge za neuspeh, i imaju čvrste izgovore koji objašnjavaju njhov nedostatak uspeha."

* * *

"Neki od ovih alibija su pametni, a nekoliko nijh i opravdani činjenicama. Ali alibiji se ne mogu koristiti umesto novca. Svet želi da zna samo jedno: DA LI STE POSTIGLI USPEH?"

* * *

"Alibi je dete nečije mašte. Ljudska priroda je da brani dete sopstvenog uma."

* * *

"Građenje alibija je duboko usađena navika. Navike se teško gube, posebno kada omogućavaju pravdanje za nešto što mi činimo. Platon je imao ovu istinu na umu kada je rekao: "Prva i najbolja pobeda je pobediti sebe. Biti pobeđen od sebe jeste najsramnije i najgroznije od svega.""

* * *

""Uvek je bila misterija za mene", rekao je Elbert Habard, "zašto ljudi provode toliko vremena namerno obmanjujući sebe stvaranjem izgovora koji prikrivaju njihove slabosti. Da se koristi drugačije, ovo isto vreme bilo bi dovoljno da izleči te slabosti, a onda nijedan alibi ne bi bio potreban.""

* * *

"Na rastanku, podsetio bih vas da je "život šahovska tabla, a igrač preko puta vas je VREME. Ako oklevate pre poteza, ili propustite da odigrate brzo, vaše figure VREME će počistiti s table. Igrate protiv suparnika koji neće tolerisati NEODLUČNOST!"

* * *

"Vi posedujete glavni ključ koji otključava vrata ogromnog životnog bogatstva. Glavni ključ je neopipljiv, ali je moćan! Privilegija je stvarati u sopstvenom umu GORUĆU ŽELJU za određenim oblikom bogatstva. Ne postoji kazna za korišćenje ključa, ali postoji cena koju morate platiti ako ga ne koristite. Cena je NEUSPEH. Postoji nagrada ogromne razmere ako koristite ključ. To je zadovoljstvo koje dolazi svima koji pobede sebe i nateraju život da im plati koliko traže."

(Izdavač: Alnari, Beograd, 2010. godina)

Pretraga

Biografija - Napoleon Hil

Napoleon Hil

Dr Napoleon Hil (1883–1970) uticao je na više ljudi da postanu uspešni nego bilo koja druga osoba u istoriji. Kada je bio poslat da intervjuiše najbogatijeg čoveka na svetu Endrju Karnegija, ovaj je bio tako impresioniran mladim reporterom da ga je ubedio da istraži i organizuje prvu svetsku filozofiju ličnog uspeha. 1908. godine Karnegi je angažovao mladog reportera da intervjuiše 500 milionera Amerike i istraži šta je to zajedničko njihovom uspehu.

Projekat je trajao više od 20 godina. Napoleon Hil je u procesu postao njegov savetnik, kao što je bio i savetnik dva američka predsednika.

Napoleon Hil je bio izuzetno poštovan i uticajan pisac prvih modernih knjiga o motivacionom i ličnom razvoju. Njegova najpoznatija knjiga Misli i obogati se prodata je u više od sedamdeset miliona primeraka i u ovom žanru predstavlja knjigu za sva vremena.

Osnovao je neprofitnu fondaciju koja ostvaruje misiju podučavanja i dan-danas. Njegove knjige, audio-zapisi i ostala sredstva pomažu ljudima širom sveta da ostvare ciljeve i osiguraju sebi finansijski uspeh i životnu ispunjenost.

Za više informacija posetite:

http://www.naphill.org/

https://www.facebook.com/pages/The-Napoleon-Hill-Foundation/152231392137

https://twitter.com/nhfwlc