AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Zlatna pravila

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Napoleon Hil

"Roditelji su vas fizički stvorili, ali VI od sebe možete da napravite ono što ŽELITE."

* * *

"Vi, kao i sva ostala ljudska bića, predstavljate zbir samo dve stvari – nasleđa i okoline."

* * *

"Svaki čulni utisak koji dospeva do vašeg uma, od trenutka rođenja, putem bilo kojeg od pet čula, deo je vašeg društvenog nasleđa."

* * *

"Najuticajniji izvori iz kojih usvajate sklonosti koje formiraju vašu ličnost su: prvo, lekcije koje naučite kod kuće, od roditelja; drugo, lekcije koje savladate u crkvi ili na časovima veronauke; treće, lekcije iz državnih ili privatnih škola; četvrto, dnevne novine ili mesečni časopisi i druga štiva koja čitate."

* * *

"Verovanja koja imate u vezi s bilo čime predstavljaju rezultat čulnih utisaka koji su dospeli do vašeg uma. Uverenja mogu biti pogrešna ili tačna, zavisno od osnovanosti ili neosnovanosti, istinitosti ili neistinitosti tih čulnih utisaka."

* * *

"Um je sličan plodnom zemljištu. Na njemu će uspeti usev koji odgovara semenu zasađenom pomoću čulnih utisaka što do njega dođu."

* * *

"Vi ste zbir samo dva faktora, nasleđa i okruženja. Ne možete promeniti to kakvi ste rođeni, ali možete ojačati svoje dobre osobine i savladati slabosti. MOŽETE promeniti svoje okruženje, misli, svrhu, životni cilj. Sve zavisi od VAS; da li ŽELITE to da učinite? Onda MOŽETE."

* * *

"Termin autosugestija jednostavno znači samosugestija – sugestija koju čovek namerno sebi čini."

* * *

"Um je glavni krojač. On kroji unutrašnju odoru ličnosti i spoljašnju koju čine okolnosti."

* * *

"Ne zaboravite da je mozak magnet i da će vam privući ljude koji se u mislima i idealima uklapaju s mislima što dominiraju vašim umom i idealima duboko usađenim u vama."

* * *

"Postoji zakon koji prikladno možemo nazvati zakonom privlačnosti i zbog njega voda traži da izjednači svoj nivo i sve što postoji u našem okruženju traži sebi slično."

* * *

"Slično privlači slično i ta činjenica ne može se poreći."

* * *

"Ukoliko je tačno da ljudi stalno traže društvo onih čiji su ideali i misli u harmoniji s njihovim, možete li da vidite koliko je važno da kontrolišete i usmerite svoje misli i ideale tako da naposletku u mozgu razvijete baš onaj magnet koji će privlačiti ostale ljude?"

* * *

"Svaka ideja, o kojoj se dugo i koncentrisano misli, dobija stalni oblik i prema svojoj prirodi nastavlja da utiče na telesne aktivnosti, bilo da je to na svesnom nivou bilo na nesvesnom."

* * *

"Autosugestija, koja nije ništa više od ideje što se nalazi u umu u obliku misli, jedini je način na koji osoba bukvalno može da se oformi na način koji odabere."

* * *

"Na zemlji neće biti stalnog mira dok ljudska rasa ne nauči da moralno pitanje ne može da se reši fizičkim sukobom."

* * *

"Vaši uspesi u životu neće biti određeniji od planova kojima ste postigli cilj."

* * *

"Ko je dovoljno mudar da potvrdi ili porekne izjavu da u kosmosu postoji zakon zbog kojeg mi privlačimo ono u šta verujemo u životu i što možemo dobiti pomoću tog istog zakona; da dobijamo ono što tražimo, ukoliko je ta potražnja moguća i bazirana na pravednosti, pravdi i jasno definisanom planu."

* * *

"Rad i žrtva lozinke su za postizanje najvećeg uspeha."

* * *

"U javnim obraćanjima u poslednjih dvanaest meseci mislim da sam bar hiljadu puta izrazio mišljenje da se ne može pobediti osoba koja pažljivo napravi razuman i pravedan konačan plan, koji donosi dobro svima kojih se tiče, a onda razvije samopouzdanje koje joj je potrebno da ga ostvari."

* * *

"Moje iskustvo dokazuje da ličnost ne mora da nastane slučajno! Ličnost se može iskrojiti po narudžbini baš kao što se kuća može sagraditi po prethodno napravljenim planovima. Takođe, iz iskustva tvrdim da čovek može promeniti svoju ličnost za veoma kratak period, od nekoliko nedelja do nekoliko godina, zavisno od odlučnosti i želje s kojima se posveti tom zadatku."

* * *

"Sreća je jedino dobro. Pravo mesto za sreću je ovde. Pravo vreme za sreću je sada. Pravi način za sreću je pomoći drugima da postanu srećni. Robert Dž. Ingersol"

* * *

"Ukoliko su čovekovi planovi bazirani na čvrstim ekonomskim principima, ukoliko su pošteni i pravedni prema svima koje dotiču i ukoliko iza tih planova stoji snaga samog čoveka i njegova vera u sebe, što potiče od postupaka koji su uvek zadovoljavali njegovu savest, siguran sam da će ga ka uspehu voditi izvanredna sila koju ništa na svetu ne može zaustaviti, a samo nekolicina je može protumačiti i razumeti."

* * *

"Svaki plan, mali ili veliki, može se razviti u vašem umu samo principom autosugestije."

* * *

"Um liči na plodnu baštu zato što će se u njemu razviti fizičke, telesne aktivnosti koje potpuno odgovaraju prirodi misli koje njime dominiraju, bilo da su te misli tamo namerno stavljene i drže se dok ne puste koren i počnu da rastu ili su jednostavno došle same i nepozvane."

* * *

"Nema bekstva od efekta dominantnih misli. Nije moguće razmišljati o neuspehu, siromaštvu i obeshabrenju, a istovremeno uživati u uspehu, bogatstvu i hrabrosti. Sami možete odabrati šta okupira vaš um pa stoga možete kontrolisati razvoj svoje ličnosti što vam, zauzvrat, pomaže da odredite ličnosti ljudi koje ćete privući. Vaš um je magnet koji, u zavisnosti od položaja kakav zauzimate u životu, privlači ljude s kojima najbliže dolazite u kontakt. Stoga vi sami možete da namagnetišete um samo mislima koje će privući one ljude s kojima želite da ostvarite kontakt i poziciju u životu kakvu hoćete da zauzmete."

* * *

"Autosugestija je osnova na kojoj se gradi privlačna ličnost zato što će ličnost ličiti na dominantne misli koje pomažu umu, a one će, za uzvrat, kontrolisati postupke tela."

* * *

"Korišćenjem principa autosugestije, vi slikate sliku ili pravite plan po kojem će raditi podsvesni deo vašeg uma."

* * *

"Početnici stalno moraju ponavljati svoje planove dok ih podsvesni deo uma ne preuzme i realizuje. Zato se nemojte razočarati ako rezultate ne dobijete istog trenutka. Samo oni koji su ovladali ovom veštinom mogu odmah da dopru do svoje podsvesti i usmere je u određenom pravcu."

* * *

"Na kraju ove lekcije podsetiću vas da u pozadini principa autosugestije leži jedna bitna stvar koja se ne sme prevideti, a to je snažna, duboko usađena i veoma emotivna želja. Želja je sam početak rada uma. Dubokom, oživljenom željom možete praktično sve materijalizovati."

* * *

"Snažna želja početak je svih ljudskih dostignuća. Autosugestija je samo princip kojim se to htenje saopštava podsvesnom delu vašeg uma. Verovatno ste i sami iskusili da je relativno lako steći sve što se žarko želi."

* * *

"Sugestija je princip u psihologiji čijim pravilnim korišćenjem možemo uticati, usmeravati i kontrolisati misli drugih. To je osnovni princip koji se koristi u reklamiranju i prodaji. To je princip kojim je Marko Antonije zadobio rimski narod onim divnim govorom izloženim u odeljku Psihologija prodaje (izneo ga je Napoleon Hil)."

* * *

"Sugestija se od autosugestije razlikuje samo u jednom – upotrebljavamo je da bismo uticali na misli drugih, a autosugestiju koristimo da bismo uticali na sopstvene misli."

* * *

"Jedan od suptilnijih i moćnijih principa u psihologiji jeste sugestija. Naučno je dokazano da se destruktivnim korišćenjem ovog zakona život zapravo može ugušiti, a njegovom konstruktivnom upotrebom mogu se odstraniti sve bolesti."

* * *

"Ukoliko u čovekov um, principom sugestije, unesete ambiciju da uspe u svakom poduhvatu, videćete kako se njegova prikrivena sposobnost budi, a snaga automatski povećava."

* * *

"Princip sugestije je stalno prisutan, bilo da smo mi toga svesni ili ne. Ovim principom, koji je neopoziv poput zakona gravitacije, stalno utičemo na ljude oko nas tako da oni primaju duh koji širimo i on se ogleda u svemu što rade."

* * *

"Ljudski um sličan je majci zemlji zato što će, na neki način, reprodukovati ono što se u njemu zasadi putem pet fizičkih čula. Um najčešće želi da "uzvrati na isti način" time što ljubaznost podražava, a nepravdu i neljubaznost odbacuje. Bilo da ga pokreće princip sugestije ili autosugestije, um usmerava mišićnu aktivnost koja je usaglašena s čulnim utiscima koje prima."

* * *

"U ovo sam, međutim, siguran: konstantnim i upornim naporom molitva će savladati sve prepreke i naterati naizgled nejasne probleme da se razotkriju!"

* * *

"Bukvalno govoreći, svaka osoba s kojom dođete u kontakt predstavlja mentalno ogledalo u kojem možete videti savršen odraz sopstvenog mentalnog stanja."

* * *

""Božansko ustrojstvo automatsko je i veoma jednostavno: dobijamo samo ono što pružamo.""

* * *

"Koliko istine ima u izjavi "dobijamo samo ono što pružamo"! Ne vraća nam se ono što želimo, već ono što pružamo."

* * *

"Misao je poput semena zasađenog u zemlji koje se razmnožava i raste i stvara svojevrstan usev. Zato je opasno dozvoliti umu da bude zaokupljen destruktivnom misli. Takve misli će pre ili kasnije tražiti izraz u stvarnom svetu."

* * *

"Principom autosugestije – to jest, mislima koje se čuvaju u umu i na njih se koncentriše – svaka zamisao će uskoro početi da se pretvara u delo."

* * *

"Kvaliteti ljudskog uma moraju se negovati i upotrebljavati da bi opstali."

* * *

"Jedini način za razvijanje bilo koje osobine stvaralačke snage jeste da se na nju koncentriše, da se o njoj razmišlja i da se koristi."

* * *

"Naučite nešto o tom divnom mehanizmu koji nazivamo ljudskim umom. To je vaš pravi izvor moći. Ako se ikada budete oslobodili malih briga i finansijskog nezadovoljstva, učinićete to pomoću napora svog izvanrednog uma."

* * *

"Poraz iz prošlosti možete pretvoriti u uspeh ukoliko razumete i pametno primenite principe primenjene psihologije. Možete dostići šta god želite u životu."

* * *

"Um kontrolišete vi, bilo koja da je vaša pozicija u životu, pod uslovom da vi sami činite dobro a ne da to neko radi za vas."

* * *

"Svaka misao koja počiva u ljudskom umu privlači sebi slične osobine, bilo da je u pitanju uništavanje ili stvaranje, ljubaznost ili grubost. Ne možete misliti o mržnji i odbojnosti, a da očekujete da ćete dobiti nešto drugo, kao što od žira ne možete očekivati da se razvije u jablan. To jednostavno nije u skladu sa zakonom o uzvraćanju."

* * *

"U kosmosu sve što je u obliku materije teži određenim centrima privlačnosti. Privlače se ljudi sličnih intelekta i težnji. Ljudski um stvara veze samo sa umovima koji su u harmoniji s njim i imaju slična stremljenja. Zato ćete privlačiti osobe u zavisnosti od težnji sopstvenog uma. Vi kontrolišete ta stremljenja i možete ih usmeriti u kojem god smeru odaberete, privlačeći sve vrste ljudi koje želite."

* * *

"Gospodin Karnegi je zaradio milione tako što je odabirao, kombinovao i upravljao tuđim umovima!"

* * *

"Niko ne može izgraditi bogatstvo poput Karnegijevog ukoliko ne koristi umove drugih. Količina informacija koju jedan um, kada funkcioniše nezavisno od drugih, može da proizvede, akumulira i poseduje prilično je mala, ali količina informacija koju um može da akumulira i kontroliše kada je u harmoniji sa ostalim veoma organizovanim umovima, praktično je bezgranična."

* * *

"Ako želite da se obogatite, naučite kako da privučete muškarce i žene koji poseduju umni kapacitet drugačiji od vas. Ako vi razvijate posao, odaberite saradnike tako da bar neki od njih paze na njega. Samodovoljno partnerstvo ili organizacija mora biti sačinjena od ljudi koji poseduju sve kvalitete neophodne za uspeh."

* * *

"Privlačna ličnost uvek ide uz srce koje s toplinom i simpatijama gleda na borbe čovečanstva."

* * *

"Koliko god da se trudite, ne možete biti srećni ako ne verujete u sebe! Koliko god da radite, nećete steći mnogo više od novca za osnovne potrebe ukoliko ne verujete u sebe!"

* * *

"Jedina osoba na celom svetu uz čije napore možete biti najsrećniji, u bilo kojim okolnostima, i čijim radom možete dosegnuti sve materijalno bogatstvo koje vam je potrebno, jeste vi sami."

* * *

"Postići ćete više jer ćete se usuditi da probate više! Shvatićete, možda prvi put u životu, da posedujete sposobnost da postignete sve što poželite! Shvatićete koliko malo vaš uspeh u bilo kojem poduhvatu zavisi od drugih, a koliko mnogo od vas samih."

* * *

"Kada budete razvijali samopouzdanje, prvi korak je da zauvek odbacite osećanje da ne možete postići sve što poželite. Strah je glavni neprijatelj i stoji između vas i samopouzdanja."

* * *

"U vašem umu leži uspavani genije koji se nikako neće probuditi osim upotrebom samopouzdanja. Kada se on jednom razbudi, bićete zapanjeni svojim mogućnostima."

* * *

"Pažljivom analizom uspešnih ljudi u celom svetu dolazimo do toga da je kod svih dominantna osobina bilo samopouzdanje."

* * *

"Siguran način za izbegavanje kritike jeste da ne budete niko i da ne radite ništa."

* * *

"Ne dozvolite strahu da uđe u svesni deo vašeg uma, kao što biste pazili da vam otrov ne dospe u hranu. To je jedina prepreka koja će vam se naći na putu ka samopouzdanju."

* * *

"Možda ne možemo objasniti divnu pojavu molitve, ali to ne treba da nas spreči da je koristimo za sve opravdane ciljeve."

* * *

"Šta bi moglo biti dragocenije od oslobađanja ljudskog uma od najgore kletve, straha? Koja je svrha saveta za razvijanje samopouzdanja do izbacivanja straha i stavljanje hrabrosti na njegovo mesto?"

* * *

"Ukoliko molitva ičemu služi, to mora biti medij kojim će se u ljudskom umu razvijati najveći blagoslov – sreća. Nikada nećete uživati veću sreću od one koju ste stekli razvijanjem samopouzdanja. Na taj način Stvaralac vam pomaže u ostvarivanju uspeha. Zar ne vidite kakvu izvanrednu prednost dajete sebi koristeći ovaj postupak? Zar ne shvatate koliko će biti nemoguće da ne uspete? Zar ne vidite kako vam molitva postaje glavni saveznik?"

* * *

"Vera je osnov na kojem počiva civilizacija. Ništa se ne čini nemogućim kada je vera jedan od temelja izgradnje vašeg samopouzdanja. Iskoristite je i građevina se neće srušiti. Prevazići ćete sve prepreke i otpor na putu ka ostvarivanju vaših želja sledeći ovaj jednostavni plan. Nemojte dozvoliti da predrasude stoje na putu ostvarivanju vaših želja. Ako sumnjate da će vam on doneti sve što poželite, sumnjate i u molitvu."

* * *

"Najveće prokletstvo svih vremena jeste strah ili nedostatak samopouzdanja. Kada otklonite to zlo, videćete da se brzo pretvarate u snažnu i odlučnu osobu. Videćete kako izlazite iz mnogoljudnih redova koje nazivamo pratiocima i dolazite u prednje redove malobrojnih, odabranih koje nazivamo vođama. Vođe su oni koji imaju najviše poverenja u sebe, a vi znate kako da ga razvijete."

* * *

"Još nešto ću vam reći na kraju – možete biti sve što duboko i iskreno želite da budete. Saznajte za čim najviše čeznete i u tom trenutku ste položili temelje za njegovo sticanje. Jaka, duboko usađena želja predstavlja početak svih ljudskih dostignuća – ona je seme, klica iz koje se razvijaju svi čovekovi uspesi."

* * *

"Oživite svoje biće nekom čvrstom, jasnom željom i vaša ličnost će odmah početi da privlači predmet te želje."

* * *

"Sumnjati znači ostati u neznanju."

* * *

"Sredina: Ljudski um ima tendenciju da upija sve doživljaje iz sredine u kojoj se nalazimo i da podstiče telesnu aktivnost koja odgovara i dovodi ga u harmoniju s njom. Um se hrani i razvija da bi odražavao čulne utiske koje upija iz naše sredine. Samo će najjači umovi uspeti da se odupru težnji da upijaju utiske iz okruženja."

* * *

"Navika: Navika se razvija iz sredine – time što se neka stvar stalno radi na isti način ili su neprestano prisutne iste misli, a kada se jednom formira, liči na cement koji je ukalupljen i ne može se oštetiti."

* * *

"Snaga obrazovanja toliko je velika da možemo oblikovati umove i ponašanje mladih kako god želimo i možemo im nametnuti navike koje će zauvek ostati. Biskup Fransis Aterberi (1663-1732)"

* * *

"Okruženje nam daje hranu i građu od kojih stvaramo misli, a navika te materijale trajno učvršćuje!"

* * *

"Navika je "zemljište uma" preko kojeg su već neko vreme prelazili naši postupci i svakim prolaskom stazu produbili i proširili. Ako radite na njivi ili prolazite kroz šumu, znate da je najprirodnije da izaberete utabanu stazu, a ne onu koja je zarasla u korov ili da krčite novu. A um funkcioniše na isti način. On ide linijom manjeg otpora – dobro utabanom stazom."

* * *

"Zapamtite ovo – najbolji (neki bi rekli i jedini) način da stare navike izbace jeste da se stvore nove, suprotne, koje će ih zameniti. Napravite nove puteve uma kojima ćete hodati, a stari će nestajati i naposletku potpuno zarasti zbog neupotrebljavanja. Svaki put kada hodate stazom poželjne umne navike, produbljujete je i proširujete i zato će se njome kasnije još lakše prolaziti."

* * *

"Da bi se ideja ili želja otelotvorila, mora se verno i namerno držati u svesti sve dok ne počne da poprima stalni oblik."

* * *

"Potrebna je stalna, odlučna i uporna posvećenost predmetu za koji ste se odlučili. Kada pronađete šta želite i znate kako da se na njega usredsredite, onda morate naučiti da se na njega koncentrišete i da budete uporni u koncentraciji, cilju i svrsi."

* * *

"Ništa nije ravno istrajnosti. Mnogi ljudi su briljantni, snalažljivi i vredni, ali ne postižu cilj zato što im nedostaje taj kvalitet. Treba steći upornost buldoga koji se ne može odvojiti od željene stvari na koju je usmerio pažnju."

* * *

"Ukoliko ne posedujete upornost, trebalo bi da počnete da se obučavate kako biste stekli naviku da ne odustajete. Ovim ćete uspostaviti novu naviku uma pa će se razviti odgovarajuće moždane ćelije i tako ćete u konačnom obliku steći željenu osobinu."

* * *

"Upornost se može uporediti sa izrekom "tiha voda breg roni". Kada bude ispisano poslednje poglavlje vašeg života, uvidećete da je upornost, ili njen nedostatak, igrala veliku ulogu u vašim uspesima ili neuspesima."

* * *

"Upornost, autosugestija i navika predstavljaju tri reči čije značenje niko ne sme prevideti. Istrajnost je snažno uže koje povezuje autosugestiju i naviku dok se ne spoje u jedno i ne postanu stvarnost."

* * *

"Upornost možemo razviti samo apsolutnim samopouzdanjem!"

* * *

"Prvo što uvek morate da učinite jeste da stvorite detaljnu sliku onoga što želite da izgradite u stvarnosti. To ne smete da zaboravite! Ova velika istina odnosi se na izgradnju poželjnog okruženja, kao i na sve što želite da stvorite."

* * *

"Svaka reč izgovorena u vašoj blizini, sve što vidite i svaki čulni utisak koji dođe do vas, utiče na vaše misli."

* * *

"Svakom iskrenom, radoznalom umu Priroda kaže: "Reci mi šta želiš. Ja ti to mogu nabaviti." Ali većina ljudi ne zna šta želi, niti dva puta žele istu stvar. To je razlog zbog kojeg se većina snova ne ispunjava. Zacrtajte "glavni cilj" u životu."

* * *

""Najbolja osnova za izgradnju dobrog pamćenja jesu radne navike. Dobre navike pomažu dobrom pamćenju, a njihovo odsustvo može da omete i oteža pamćenje. Da biste imali dobro pamćenje morate imati i sređene misli.""

* * *

""Suštinski je istinito da se u umu razvija ono što se hrani. U mladosti su um i pamćenje najosetljiviji, najoštriji i najelastičniji. Zato je izuzetno važno da se s treniranjem svesti počne u ranoj mladosti. Podjednako je teško izbaciti velike, nepotrebne stvari iz uma i sticati novo znanje. Ono što je loše urađeno treba da se ispravi, a cena je često vrlo visoka. Kao što je slučaj sa većinom dragocenosti na ovom svetu, za dobro pamćenje treba platiti cenu. Svaki čovek, mlad ili odrastao koji želi da uvežba svoje pamćenje mora biti spreman da za to plati cenu.""

* * *

""Mora da iskoristi svoje slobodno vreme, a ne da ga protraći.""

* * *

"Prodaju isplanirajte po ugledu na ovaj ugovor. Pažljivo je privedite kraju time što ćete budno pratiti njen razvoj, iznoseći argumente logičnim redosledom, svaki jači od prethodnog; odstranite sve konkurente i ne dajte im prostora da se vrate i držite sve konce u svojim rukama tokom celog procesa. Uspeh će vam biti zagarantovan."

* * *

"Dok tražite načine za razumevanje i manipulisanje sopstvenim umom, kako biste mogli da ga ubedite da stvori ono što želite od života, podsetićemo vas da sve što vas nervira i podstiče na ljutnju, mržnju, odbojnost ili cinizam, nikako nije dobro za vas i biće destruktivno, bez izuzetka."

* * *

"Nikada ne možete dobiti maksimum, pa čak ni prosečno konstruktivni postupak od svog uma, dok ne naučite da ga kontrolišete i sprečite da podstiču bes ili strah!"

* * *

"Ova dva negativna osećanja, bes i strah, potpuno su destruktivna za um i dok god im dopustite da ostanu u svesti, znajte da će rezultati biti nezadovoljavajući i daleko ispod vaših mogućnosti."

* * *

"Zakon kompenzacije ne poštuje osobe. On podjednako utiče na bogate i siromašne. Ne može se poreći kao ni zakon gravitacije. Da nije tako, planeta Zemlja ne bi se vrtela kroz neizmerno vreme i prostor, zadržavajući svoj pravi kurs. Ta izjednačujuća sila balansira "večne terazije" i drži planete na njihovim mestima."

* * *

"Zakon kompenzacije ne dopušta nikakve praznine ili šupljine u svemiru. Sve što se uzme zameni se nečim drugim."

* * *

"Ljubav, lepota, radost i vera stalno izgrađuju, ruše i menjaju čovekovu dušu."

* * *

"Zakon kompenzacije nagrađuje i kažnjava! Kazna, kao i nagrada, poprima sve moguće oblike. Ponekad se čini da ju je čovek sam sebi naneo, a ponekad se čini da dolazi od sila koje su van naše kontrole. U svakom slučaju će doći."

* * *

"U srcu svakog čoveka leži moć da samom sebi donese radost ili tugu, zavisno od toga koliko se trudi da se prilagodi zakonu kompenzacije ili da dela u suprotnosti s njim."

* * *

"Samo istina može trajno prevladati. Sve drugo mora proći."

* * *

"Po rečima Marka Tvena, jedina razlika između istine i fikcije jeste u tome što fikcija mora da se drži onoga što se čini mogućim. Istina ne mora."

* * *

"Muškarci i žene polako uče da ne moraju čekati nepoznati svet koji se nalazi iza tamne senke smrti da bi pronašli sreću."

* * *

"Doista, ponavljamo, iz teškoća i neuspeha rađa se snaga! Ovo se čini nemogućim dok "teškoće i neuspesi" traju, ali svako ko je preživeo ova iskustva koja pročišćuju dušu zna da je to i te kako moguće."

* * *

"Postupci će mi se naposletku vratiti i prepoznaću ih ako uvek imam na umu da zakon kompenzacije stalno funkcioniše. Jer ako to uradim, znaću da će se "moji postupci" usaglasiti s mojim ponašanjem prema drugim ljudima."

* * *

"Emerson je lepo rekao: Svaka neumerenost izaziva neku posledicu, svaka posledica potiče iz neumerenosti. Sve što je slatko može biti kiselo, a svako zlo ima svoje dobro. Svaka sposobnost kojom se dobija zadovoljstvo izazvaće istu kaznu ukoliko se zloupotrebi. Za svako zrno mudrosti dolazi i zrno gluposti. Za sve što ste propustili dobili ste nešto drugo, a za sve što ste dobili, nešto ste i izgubili. Ukoliko se bogatstvo uvećava, uvećavaju se oni koji ga koriste. Ukoliko čovek sakupi previše, priroda od čoveka uzme ono što stavi u njegov kovčeg s blagom; imanje raste, ali čovek umre. Priroda mrzi monopole i izuzetke. Morski talasi teže da se izjednače podjednako brzo kao i raznolika stanja. Ravnoteža uvek postoji – jaki, bogati, srećni u osnovi su na istom položaju kao i svi ostali!"

* * *

"Nema značajnijeg poduhvata od toga da se ljudima pomogne da od loših niti svojih neuspeha, grešaka i čemera iskroje divnu odeću kojom će svoje napore naposletku zaogrnuti uspehom."

* * *

"Sve što utiče na jedno ljudsko biće u neku ruku utiče i na okruženje u kojem ono živi. Ono što utiče na okruženje u neku ruku utiče na ceo svet. Sve što u jednoj porodici donosi tugu i patnju možda se neće direktno osetiti u drugoj porodici, ali možete biti sigurni da do promene dolazi."

* * *

"Kada u ljudskoj rasi zavlada nedostatak harmonije, svi mi patimo, baš kao što ljudsko telo pati kada mala grupa ćelija prestane usaglašeno da radi."

* * *

"Izgleda da mnogima od nas nikada nije palo na pamet da postoji nepogrešivi metod kojim možemo prisiliti ljude da učine po našoj volji. Čini se da nam nikada nije palo na pamet da možemo uticati na to da se ljudi ophode prema nama na određeni način time što ćemo se mi na taj način ophoditi prema njima sve dok nam adekvatno ne odgovore!"

* * *

"Zapamtite ovo: Postoje samo dve vrste sila u našem kosmosu. Jedne privlače, druge odbijaju! I vi ste sila i pripadate jednoj od ove dve vrste. Vi privlačite ljude ili ih odbijate. A zapamtite i to da su svi ljudi koje privlačite u harmoniji s vašim stavom prema životu. Zato ih privlačite. Sličnosti se privlače. Imućni i uspešni ljudi privlače jedni druge. Profesionalne skitnice i prosjaci privlače sebi slične. Ovaj princip odnosi se na svaki atom, molekul i elektron u svemiru."

* * *

"Ako tražite da vam se plati više nego što radite, to nije prema zlatnom pravilu. Ako mislite na sebe i svoje potrebe a zaboravljate na dužnosti prema susedima, kolegama ili saradnicima, to nije prema zlatnom pravilu. Ako dozvoljavate da neko radi za vas a vi ga ne platite na odgovarajući način, to nije prema zlatnom pravilu."

* * *

"Možete promeniti način na koji se drugi odnose prema vama tako što ćete prvo promeniti vaše ophođenje prema njima!"

* * *

"Nemojte obraćati pažnju na to šta drugi rade i da li primenjuju zlatno pravilo ili ne. Zanemarite nepravde i zablude sveta. Zanemarite one koji ne primenjuju zlatno pravilo u odnosu s vama. Vaš zadatak je da ovladate sobom i usmerite napore u željenom smeru. Ako drugi žele da nastave da zloupotrebljavaju zlatno pravilo, to je njihova zla kob, ali neće vas opravdati ako i vi učinite isto."

* * *

"Kada namenski utvrdite standard po kojem ćete se vladati u svim odnosima s drugim ljudima, i taj standard je zlatno pravilo, postepeno gradite ugled koji vam donosi samopouzdanje, dobru volju i aktivnu saradnju svih s kojima stupate u kontakt."

* * *

"Ovo je u saglasju sa zakonom privlačnosti, a njega namenski pokrećete u svoju korist kada s ljudima imate odnos baziran na zlatnom pravilu."

* * *

"Ukoliko podsvesni deo uma ispunjavate neporecivom činjenicom da se s drugim ljudima uvek odnosite na osnovu zlatnog pravila, uskoro ćete izgraditi zdravo samopoštovanje i razviti tako jaku samouverenost da vas ništa na ovom svetu neće sprečiti da ostvarite svoje želje u životu."

* * *

"Ukoliko je svest o zlatnom pravilu dobro razvijena u vašem umu, daće vam snagu da dostignete vrhunac u svemu što ste odabrali da radite u životu i niko neće ni pokušati da vas zaustavi."

(Izdavač: Mono i Manjana, Beograd, 2009. godina)

Pretraga

Biografija - Napoleon Hil

Napoleon Hil

Dr Napoleon Hil (1883–1970) uticao je na više ljudi da postanu uspešni nego bilo koja druga osoba u istoriji. Kada je bio poslat da intervjuiše najbogatijeg čoveka na svetu Endrju Karnegija, ovaj je bio tako impresioniran mladim reporterom da ga je ubedio da istraži i organizuje prvu svetsku filozofiju ličnog uspeha. 1908. godine Karnegi je angažovao mladog reportera da intervjuiše 500 milionera Amerike i istraži šta je to zajedničko njihovom uspehu.

Projekat je trajao više od 20 godina. Napoleon Hil je u procesu postao njegov savetnik, kao što je bio i savetnik dva američka predsednika.

Napoleon Hil je bio izuzetno poštovan i uticajan pisac prvih modernih knjiga o motivacionom i ličnom razvoju. Njegova najpoznatija knjiga Misli i obogati se prodata je u više od sedamdeset miliona primeraka i u ovom žanru predstavlja knjigu za sva vremena.

Osnovao je neprofitnu fondaciju koja ostvaruje misiju podučavanja i dan-danas. Njegove knjige, audio-zapisi i ostala sredstva pomažu ljudima širom sveta da ostvare ciljeve i osiguraju sebi finansijski uspeh i životnu ispunjenost.

Za više informacija posetite:

http://www.naphill.org/

https://www.facebook.com/pages/The-Napoleon-Hill-Foundation/152231392137

https://twitter.com/nhfwlc