AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Istinska sreća

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Martin Selidžmen

"Verovanje da možemo da se oslonimo na prečice do sreće, radosti, ushićenja, udobnosti i ekstaze, umesto da zaslužimo ta osećanja napornim vežbanjem ličnih snaga i vrlina, stvara armije ljudi srednjeg i velikog bogatstva koji gladuju u duhovnom smislu."

* * *

"Otuđene od vežbanja karaktera, pozitivne emocije dovode do praznine, neautentičnosti, depresije i, sa starenjem, do izjedajućeg uviđanja da ćemo ostatak života provesti u strepnji."

* * *

"Do istinskog pozitivnog osećanja dolazi se ne prečicom, već vežbanjem snaga i vrlina."

* * *

"Upražnjavanje ljubaznosti je zadovoljstvo, nasuprot prijatnosti. Kao zadovoljstvo, ljubaznost traži da vam snage budu dorasle prilikama i izazovima. Ljubaznost nije praćena nekim odvojivim tokom pozitivne emocije, npr. radosti; umesto toga, nju sačinjava potpuna uključenost i gubitak svesnosti o sebi. Vreme staje."

* * *

"Kada blagostanje nastaje angažovanjem snaga i vrlina, životi nam se napajaju istinskošću."

* * *

"Optimistični su ljudi skloni da svoje teškoće opisuju kao prolazne, pod kontrolom, i vezane samo za neku situaciju. Nasuprot tome, pesimistički ljudi veruju da njihove teškoće traju večno, da podrivaju sve čime se bave i da su izvan kontrole."

* * *

"To znači da svi mi u sebi sadržimo praistorijske snage za koje možemo i da ne znamo, dok se ne suočimo sa stvarnim izazovom."

* * *

"Ne smatram da treba previše da nastojite na ispravljanju vaših slabosti. Pre verujem da najviši životni uspesi i najdublja emocionalna zadovoljenja dolaze kroz izgrađivanje i upotrebu vama svojstvenih snaga."

* * *

"Dobar život je svakodnevna upotreba sebi svojstvenih snaga radi proizvođenja istinske sreće i izobilnog zadovoljstva."

* * *

"Dobrobit koju generiše upotreba vama svojstvenih snaga usidrena je u istinskosti. Ali, kao što dobrobit treba da bude usidrena u snagama i vrlinama, tako i ove, sa svoje strane, moraju da budu usidrene u nečemu višem od ugodnog života. Kao što dobar život prevazilazi ugodan život, tako i smisleni život prevazilazi dobar život."

* * *

"Istinska sreća nastaje kada sami za sebe podižete lestvicu, a ne kada se upoređujete s drugima."

* * *

"Fridriksonova tvrdi da pozitivne emocije imaju grandioznu svrhu u evoluciji. One proširuju naše stalne intelektualne, fizičke i socijalne potencijale, uvećavajući rezerve na koje možemo da se oslonimo kada iskrsne neka opasnost ili dobra prilika."

* * *

"Kada smo u pozitivnom raspoloženju, ljudima se više sviđamo, a prijateljstvo, ljubav i savezništvo imaju više izgleda da se učvrste. Nasuprot ograničenjima negativnih emocija, naša mentalna postavka tada je ekspanzivna, tolerantna i kreativna. Otvoreni smo za nove ideje i nova iskustva."

* * *

"Razrešenje prepirke oko toga koja je vrsta ljudi pametnija moglo bi da bude sledeće: u normalnim okolnostima, srećni ljudi se oslanjaju na svoja isprobana i istinski pozitivna, prošla iskustva, dok su manje srećni ljudi skeptičniji."

* * *

"Postoji jedna uzbudljiva mogućnost s dalekosežnim posledicama, koja objedinjuje sve ove rezultate: pozitivno raspoloženje prebacuje nas na potpuno drugačiji način mišljenja, nego negativno raspoloženje."

* * *

"Pozitivno raspoloženje, suprotno tome, ohrabruje ljude da razmišljaju na način koji je kreativan, tolerantan, konstruktivan, velikodušan, otvoren i svestran. Ovaj način mišljenja nije usmeren ka detektovanju onoga što ne valja, već onoga što valja."

* * *

"Iako je skoro nemoguće odlučiti da li je neko srećniji zato što je zadovoljniji svojim poslom ili je zadovoljniji svojim poslom zato što postoji njegova spremnost da bude srećan, ipak ne bi trebalo da nas začudi ako srećniji ljudi budu značajno zadovoljniji svojim poslom nego manje srećni ljudi. Istraživanje ipak ukazuje da više sreće zapravo donosi veću produktivnost i veći prihod."

* * *

"Ne samo da srećni ljudi bolje podnose bol i da preduzimaju veće mere predostrožnosti kada su ugroženi, nego i pozitivne emocije poništavaju negativne emocije."

* * *

"Mnoge druge studije pokazuju da srećni ljudi imaju više i uzgrednih i bliskih prijatelja, da imaju veće izglede da uđu u brak i da su više uključeni u grupne aktivnosti nego nesrećni ljudi."

* * *

"Kao posledica umreženosti s drugim ljudima, kod srećnih ljudi se razvija altruizam."

* * *

"Kada smo srećni, manje smo usredsređeni na sebe, druge ljude volimo više, i spremni smo da svoju sreću podelimo čak i sa strancima."

* * *

"Ali osećanje pozitivne emocije je važno, ne samo zato što je prijatno po sebi, već i zato što prouzrokuje mnogo bolje saobraćanje sa svetom. Razvijanje pozitivne emocije u našim će životima da izgrađuje prijateljstvo, ljubav, bolje telesno zdravlje i veću uspešnost."

* * *

"Više nego sam novac, na vašu sreću utiče i to koliko vam je novac važan. Materijalizam se pokazuje kao kontraproduktivan: bez obzira na visinu prihoda, ljudi koji vrednuju novac kao najviši cilj, manje su zadovoljni prihodom i životom u celini, pri čemu je razlog za to još uvek obavijen tajnom."

* * *

"Ukratko, ako hoćete trajno da podignete nivo svoje sreće tako što ćete da menjate spoljašnje okolnosti u svom životu, trebalo bi da radite sledeće: Da živite u bogatoj demokratiji, a ne u osiromašenoj diktaturi (snažan uticaj). Da stupite u brak (stabilan uticaj, ali možda bez uzročne veze). Da izbegavate negativne događaje i negativne emocije (samo umeren uticaj). Da steknete širok krug poznanika (stabilan uticaj, ali možda bez uzročne veze). Da se priklonite veri (umeren uticaj)."

* * *

"Međutim, što se tiče sreće i zadovoljnosti životom, ne morate da se trudite oko sledećeg: Da više zarađujete (novac prestaje da ima uticaj već ako ste postali dovoljno imućni da možete sebi da priuštite kupovinu ove knjige, pri čemu su ljudi manje srećni što su veći materijalisti). Da čuvate zdravlje (bitno je subjektivno zdravlje, a ne objektivno). Da stičete što veće obrazovanje (bez uticaja). Da promenite rasu ili da se preselite u toplije krajeve (bez uticaja)."

* * *

"Sigurno ste primetili da je menjanje činilaca, koji imaju uticaj, ili nemoguće ili nepogodno. Čak i da možete da menjate sve gore nabrojane spoljašnje okolnosti, od toga ne biste imali mnogo koristi, jer uzete sve zajedno u objašnjenju sreće učestvuju sa svega 8 – 15 %."

* * *

"Zahvalnost pojačava značaj dobrih, prošlih dešavanja, dok opraštanje slabi ozlojeđujuću moć loših događaja (i zapravo može loše uspomene da pretvara u dobre)."

* * *

"Ljudi koji lako odustaju veruju da su uzroci loših događaja koji im se dešavaju permanentni – loši događaji će se nastaviti i uvek će vršiti uticaj na njihove živote. Ljudi koji se odupiru bespomoćnosti veruju da su uzroci loših događaja privremeni."

* * *

"Ako o lošim stvarima mislite u terminima uvek i nikada i kao o nečemu trajnom, onda imate permanentan, pesimističan stil. Ako mislite u terminima ponekad i u poslednje vreme, ako koristite kvalifikatore i za loše događaje okrivljujete prolazne okolnosti, onda je vaš stil optimističan."

* * *

"Optimistični ljudi dobre događaje sebi objašnjavaju terminima trajnih razloga, kao što su sposobnosti ili crte karaktera. Pesimisti navode prolazne razloge, kao što su raspoloženje i trud."

* * *

"Ljudi koji veruju da dobri događaji imaju trajne razloge, posle uspeha trude se još jače. Ljudi koji za dobre događaje vide privremene razloge, mogu da odustanu čak i kada postignu uspeh, verujući da je uspeh bio slučajnost."

* * *

"Svodi se na sledeće: ljudi koji za svoje neuspehe daju univerzalna objašnjenja, kada neuspeh pogodi jednu oblast, odustaju od svega. Ljudi koji daju specifična objašnjenja mogu da postanu bespomoćni u tom jednom aspektu života, ali u svima ostalima nastavljaju marš nepokolebani."

* * *

"Ljudi koji daju permanentna i univerzalna objašnjenja za dobre događaje, kao i privremena i specifična objašnjenja za loše događaje brzo se oporavljaju od teškoća, a kada jednom uspeju, nastavljaju u istom stilu. Ljudi koji daju privremena i specifična objašnjenja za uspeh, a permanentna i opšta objašnjenja za neuspeh, skloni su da pokleknu pod pritiskom na dugo vreme i u velikom broju situacija – i vrlo retko polete na krilima nekog uspeha."

* * *

"Ključ za osporavanje vlastitih pesimističnih misli leži u tome da se prvo prepoznaju, a zatim da se tretiraju kao da ih je izgovorila neka druga osoba, rival, čija je jedina uloga u tome da vam zagorčava život."

* * *

"Važno je da razumete da su vaša verovanja samo to – verovanja. Ona mogu, ali i ne moraju, da odgovaraju činjenicama."

* * *

"Dakle, mogli bismo, manje-više lako, da se distanciramo od tuđih neosnovanih optužbi. Ali mi smo u distanciranju mnogo lošiji kada se radi o optužbama koje mi svakodnevno upućujemo samima sebi. Jer, ako mi sami tako mislimo o sebi, to mora i da je tačno? Pogrešno!"

* * *

"Važno je da se izmaknemo jedan korak i da se distanciramo od loših objašnjenja, makar toliko da proverimo njihovu tačnost."

* * *

"Ponekad su posledice imanja nekog verovanja važnije od istinitosti tog verovanja."

* * *

"Snage i vrline mogu da usahnu tokom života u kome se radije ide prečicama, nego da se ispunjenje života traži u postizanju zadovoljstava."

* * *

"Udešavanje vašeg posla tako da vaše snage i vrline dolaze svakodnevno do izraza, ne samo da rad čini prijatnijim, nego i rutinski i učmali posao pretvara u vokaciju."

* * *

"Vokacija je najzadovoljstveniji oblik rada zato što je, kao zadovoljnost, njen cilj samo njeno obavljanje, a ne neka materijalna dobit koju to donosi."

* * *

"Stvar nije u tome da se nađe pravi posao, već da se nađe posao koji možete da podesite tako da postane pravi."

* * *

"Ako možete da nađete način da svojstvene snage koristite na poslu, i ako na svoj posao gledate kao na davanje doprinosa višem dobru, onda imate poziv. Time je vaš posao od nužnog sredstva pretvoren u zadovoljnost. Aspekt sreće u toku radnog dana, koji je najbolje objašnjen, jeste zanos – osećanje potpune uronjenosti u posao, bez unutrašnjih otpora."

* * *

"Dobar život se sastoji u dolaženju do sreće svakodnevnim korišćenjem vama svojstvenih snaga u glavnim domenima života. Smisleni život uvodi još jednu komponentu: korišćenje tih istih snaga za unapređivanje znanja, moći i dobrote. Život u kome se to čini ispunjen je smislom, a ukoliko na kraju dolazi i Bog, takav život postaje i svetački."

(Izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd, 2012. godina)

Biografija - Martin Selidžmen

Martin SelidžmenDugogodišnji profesor na Pensilvanija univerzitetu, od 1996. predsedavajući Američkog udruženja psihologa, uporni istraživač načina postizanja optimističkog stila objašnjavanja životnih događaja, psiholog bogatog kliničkog iskustva i pregalac u laboratorijskim istraživanjima, Selidžmen je kritikovao dotadašnju usmerenost psihologije na bolest.

Selidžmen ne poriče značaj rada na smanjenju čovekove patnje, ali ističe da smanjenje patnje nije dovoljan uslov za postizanje punog, srećnog i smisaonog življenja. Zato, smatrao je Selidžmen, psihologija treba da se okrene proučavanju i druge, dotada neistraživane oblasti čovekovog življenja, a to je proučavanje načina postizanja sreće i to, po Selidžmenu, kroz zadovoljstvo, kroz samoostvarivanje i kroz nalaženje smisla.

Pretraga