AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Igra života i kako je igrati

Florens Skovel Šin

"Mnogi ljudi smatraju život borbom, mada on nije borba već igra."

* * *

"Doduše, to je igra koju ne možemo uspešno da igramo ako ne poznajemo duhovni zakon. Stari i Novi Zavet izuzetno jasno iznose pravila ove igre. Isus Hrist je poučavao da je to čudesna igra Davanja i primanja."

* * *

""Kako seješ, tako ćeš i žnjeti." To znači da šta god ispoljimo u svojim rečima i delima, to nam se i vraća. Ono što dajemo, to ćemo i dobiti."

* * *

"Takođe, naučili smo i da sposobnost imaginacije igra vodeću ulogu u igri zvanoj život."

* * *

""A povrh svega, krajnje prilježno čuvaj svoje srce (ili imaginaciju), jer iz njega izvire život." (Izreke, 4:23)"

* * *

"To znači da se ono što čovek zamisli, pre ili kasnije ispolji u njegovim delima."

* * *

"Kao što vidimo, da bismo uspešno igrali igru života, moramo da usavršimo sposobnost imaginacije. Osoba koja ima sposobnost imaginacije izvežbanu da zamišlja samo dobro, unosi u svoj život "svaku opravdanu želju svoga srca" – zdravlje, bogatstvo, ljubav, prijatelje, savršeno samoostvarenje, najviše ideale."

* * *

"Maštu zovu i "Makaze uma", jer ona iz dana u dan kroji i prekraja slike na koje čovek nailazi u svom umu, pa se on, pre ili kasnije, i u spoljašnjem svetu susretne sa onim što je stvorio u mašti. Da bismo uspešno izvežbali maštu, potrebno je razumeti na koji način radi naš um. Stari Grci su rekli: "Spoznaj samoga sebe"."

* * *

"Um ima tri dela: podsvesni, svesni i nadsvesni. Podsvest je samo snaga, bez usmerenja. Ona je poput pare ili električne struje, i radi ono što joj se naloži."

* * *

"Sve što čovek oseća u dubini duše ili što jasno zamisli, biva utisnuto u podsvesni um i sprovodi se do najsitnijih pojedinosti."

* * *

"Svesni um se naziva i smrtni ili karnalni um. To je ljudski um koji vidi život onakav kakav je naizgled. On vidi smrt, nesreću, bolest, bedu i ograničenost svake vrste, i time utiče na nesvesno."

* * *

"Nadsvesni um je Božji um u svakom čoveku, i to je oblast savršenih ideja. U njemu je, "savršeni obrazac" koji Platon pominje kao "Božanski plan", jer Božanski plan postoji za svakog čoveka."

* * *

""Ima jedno mesto koje samo ti možeš da popuniš i niko drugi, nešto što ti treba da uradiš, što ne može niko drugi.""

* * *

"Savršena slika koja to predočava nalazi se u nadsvesnom umu. Ona često u bljesku proleti kroz svesni um kao nedostižni ideal: "nešto isuviše dobro da bi bilo istinito.""

* * *

"U stvarnosti, to se čoveku u magnovenju pojavi njegova istinska sudbina (ili cilj) potekla iz Beskonačne mudrosti u njemu samom."

* * *

"Ipak, mnogi ljudi ne znaju šta je njihov istinski put, i žude za stvarima i okolnostima koje im ne pripadaju i koje bi im, ako bi ih postigli, samo donele neuspeh i nezadovoljstvo."

* * *

"Isus je rekao: "Potraži Carstvo Božje i njegovu pravednost; i sve što treba pripašće ti", i rekao je da je Carstvo Božje u samom čoveku."

* * *

"Carstvo Božje je oblast ispravnih ideja, ili božanski obrazac."

* * *

"Isus je poučavao da ljudske reči igraju glavnu ulogu u igri života. "Tvoje će te reči iskupiti, i tvoje će te reči osuditi.""

* * *

"Intuicija je unutarnje učenje, što znači biti poučen iznutra. Ona je čovekov nepogrešivi vodič."

* * *

"Obilje je uvek na našem putu. Ono, međutim, može da se ukaže samo uz pomoć želje, vere ili izgovorene reči. Isus je jasno predočio da mi moramo da napravimo prvi korak."

* * *

""Molite i daće vam se, tražite i naći ćete, pokucajte i otvoriće vam se." (Mat. 7:7)"

* * *

"Beskonačna mudrost, Bog, uvek je spremna da ispuni čovekove najmanje i najveće zahteve."

* * *

"Svaka želja, izgovorena ili neiskazana, predstavlja zahtev. Često se zaprepastimo kada nam se neka želja iznenada ispuni."

* * *

"Ništa ne stoji između čoveka i njegovih najuzvišenijih ideala i svake želje njegovog srca, osim sumnje i straha. Kada čovek može da "poželi a da ne brine", svaka želja će mu se ispuniti."

* * *

"Hrist je rekao: "Zašto ste strašljivi, o vi, maloverni?" (Mat. 8:26) Kao što vidimo, moramo da zamenimo strah verom i ljubavlju, jer strah je zapravo samo naopaka vera: to je vera u zlo umesto u dobro."

* * *

""Zašto brineš – to se verovatno nikada neće desiti". Ove reči neizbrisivo su se urezale u njegov podsvesni um, tako da je postao čvrsto ubeđen kako mu se u životu može desiti samo ono što je dobro, pa mu se zato samo dobro i ostvaruje."

* * *

"Podsvesni um je naš verni sluga, ali moramo da budemo obazrivi i dajemo mu samo prave naloge. Na svojoj strani uvek imamo ovog tihog slušaoca – naš podsvesni um."

* * *

"Svaka misao, svaka reč biva utisnuta u njega i sprovodi se u delo do zapanjujućih pojedinosti."

* * *

"Zato, uništimo sve stare zapise u podsvesnom umu, zapise našeg života koje ne želimo da čuvamo, i načinimo nove i prekrasne."

* * *

"Jedna od najvažnijih poruka koje je ljudski rod dobio putem Svetih spisa je da Bog ima ono što nam treba, i da mi svojom izgovorenom rečju možemo da osvojimo sve ono što nam prema božanskom zakonu pripada. Doduše, moramo imati savršenu veru u svoju izgovorenu reč."

* * *

"Isaija je rekao: "Moja reč neće mi se vratiti prazna, već će postići ono za šta je poslata." Sada znamo da reči i misli poseduju veliku snagu vibracija, koja neprestano oblikuje naše telo i naša dela."

* * *

"Ako zatražimo uspeh, a spremamo se za neuspeh, dobićemo ono za šta se spremamo."

* * *

"Čovek mora da se pripremi za ono što je tražio, još dok se ne ukazuje ni najmanji nagoveštaj da će se to obistiniti."

* * *

"Prosečnoj osobi nimalo nije lako da se uskladi sa duhovnim ritmom stvari. Iz podsvesti se javljaju nepovoljne misli sumnje i straha. One su "vojska uljeza" koja se mora naterati u bekstvo. To objašnjava zašto je često "najmračnije pred svitanje"."

* * *

"Važnom ostvarenju često prethode mučne misli. Kada objavi neku uzvišenu duhovnu istinu, čovek izaziva uvrežena verovanja u podsvesnom, i "greška se iznosi na videlo" da bi se izbacila. To je trenutak kada stalno treba da ponavljamo afirmacije istine, radujemo se i zahvaljujemo što smo je već primili."

* * *

""Pre nego me pozoveš, odgovoriću." To znači da je "svaki dobar i savršen dar" već čovekov i da samo čeka da ga on prepozna."

* * *

"Čovek može da primi samo ono što sam vidi da prima."

* * *

"Deci Izraela rečeno je da mogu imati svu zemlju koju vide. To je istina za svakog čoveka. On poseduje samo onu zemlju koja je u okviru njegove mentalne vizije. Svako veliko delo, svako značajno postignuće dospelo je na svet neodstupanjem od vizije, a neposredno pre velikog uspeha često dolazi prividan neuspeh i obeshrabrenje."

* * *

"Ipak, onaj ko poznaje duhovni zakon nije uznemiren izgledom stvari, i raduje se dok je "još u zatočeništvu". To znači da se drži svoje vizije i zahvaljuje se što je cilj postignut, na onom što je primio."

* * *

"Čovek zato uvek mora da se drži vizije kraja svog putovanja i traži ostvarenje nečega kao da je to već primio. To može da bude njegovo savršeno zdravlje, ljubav, posed, samoostvarenje, dom ili prijatelji. Sve su to dovršene i savršene ideje zapisane u Božanskom umu (čovekovom nadsvesnom umu) i moraju da dođu uz njegovu pomoć."

* * *

""Možete da kontrolišete svaku situaciju ako ste prethodno u stanju da kontrolišete sami sebe.""

* * *

""Bogu nije potrebno nikakvo vreme i On nikada ne kasni", odgovorila sam mu. "Sa Njim je sve moguće.""

* * *

"Bilo je to poslednjih petnaest minuta vremena koje mu je bilo dodeljeno, a Beskonačni duh nikada ne kasni. U ovom slučaju, čovek nikako ne bi mogao sve sam da izvede. Bio mu je potreban neko ko će mu pomoći da se drži svoje vizije. To je ono što jedan čovek može da uradi za drugoga."

* * *

"Hrist je znao ovu istinu kada je rekao: "Ako se dvojica od vas slože na zemlji za bilo koju stvar koju će uzmoliti, daće im Otac moj koji je na nebesima". Sami, nismo u stanju da se distanciramo od sopstvenih poslova, pa često postajemo sumnjičavi i plašljivi."

* * *

"Prijatelj ili "iscelitelj" jasno vidi uspeh, zdravlje, ili napredak, i nikada se ne koleba, jer ima izvesnu distancu u odnosu na situaciju."

* * *

"Mnogo je lakše "izvesti ostvarenje" za nekog drugog nego za sebe, zato ne treba oklevati da zatražimo pomoć ako primetimo da smo nesigurni."

* * *

"Jedan pažljivi posmatrač života rekao je: "Nijedan čovek ne može a da ne uspe ako ga makar i jedna osoba vidi kao uspešnog"."

* * *

"Takva je moć vizije, i mnogo je velikih ljudi koji duguju uspeh ženi, ili sestri, ili prijatelju koji je "verovao u njih" i nepokolebljivo se držao savršenog obrasca!"

* * *

"Onaj ko veruje u moć reči, uvek veoma pazi šta govori. Dovoljno je da posmatra ono što njegove reči izazivaju da bi znao da se one "ne vraćaju prazne". Rečima koje izgovaramo, neprestano stvaramo zakone za sebe."

* * *

"Iz sopstvenog iskustva znam da mi je dugo trebalo da se okanem verovanja kako izvesna situacija donosi razočaranje. Kada bi do takve situacije došlo, neizostavno bi usledilo i razočaranje. Otkrila sam da je jedini način na koji mogu da unesem promenu u podsvesno ako kažem: "Ne postoje dve moći, postoji samo jedna moć, Bog, zato nema razočaranja i ovo predstavlja srećno iznenađenje". Odmah sam primetila promenu, i srećna iznenađenja počela su da mi se javljaju na putu."

* * *

"Ako je čovek uistinu rešen da uradi baš ono čega se boji, ovo ponekad i ne mora da učini. Ovde je reč o zakonu neopiranja."

* * *

"Ako se bez straha suočite s nekom kritičnom situacijom, tada ni nemate sa čim da se suočite, jer ona nestaje sama od sebe."

* * *

"Na ovaj način nevidljive sile uvek rade za onoga ko stalno sam "povlači konce", iako to ne zna. Zahvaljujući vibratornoj moći reči, sve što izgovorimo počinjemo i da privlačimo. Ljudi koji neprestano pričaju o bolesti neizostavno je i privuku."

* * *

"Kada spoznamo istinu, nikada ne možemo biti dovoljno obazrivi u odnosu na ono što govorimo."

* * *

"Ima jedna stara izreka koja kaže kako treba da koristimo reči samo u tri svrhe: "da izlečimo, blagoslovimo ili napredujemo". Ono što govorimo o drugima, pričaće se o nama, a ono što poželimo drugima, želimo samima sebi."

* * *

"Ako nekome poželimo "lošu sreću", zasigurno ćemo sebi privući lošu sreću. Ako nekome hoćemo da pomognemo da uspe, želimo i pomažemo sopstvenom uspehu."

* * *

"Telo može da se obnovi i preobrazi uz pomoć izgovorene reči i jasne vizije, a bolest može potpuno da se izbriše iz svesti. Metafizičari znaju da sve bolesti imaju mentalni uzrok, i zato, da bi izlečili telo, prvo moraju da "izleče dušu"."

* * *

"Duša je podsvesni um, i on mora da se "izbavi" od pogrešnog mišljenja."

* * *

"U dvadeset i trećem psalmu čitamo: "On obnavlja moju dušu". To znači da podsvesni um ili duša mora da se obnovi ispravnim idejama, i da je "mistični brak" u stvari brak između duše i duha, ili podsvesnog i nadsvesnog uma. Oni treba da budu jedno. Kada je podsvesno preplavljeno savršenim idejama nadsvesnog, Bog i čovek su jedno. "Ja i Otac smo jedno." To znači da je ljudsko biće jedno sa oblašću savršenih ideja, stvoreno na Božju sliku i priliku, i tada dobija moć i vlast nad svim stvorenim stvarima, nad svojim umom, telom i poslovima."

* * *

"Pouzdano možemo reći da sva bolest i nesreća potiču usled narušavanja zakona ljubavi. Dajem vam novu zapovest: "Volite jedni druge", a u igri života sva veština je u ljubavi i dobronamernosti."

* * *

"Svaku bolest stvorio je um koji nije spokojan."

* * *

"Svaki nesklad spolja ukazuje na mentalni nesklad. "Kako je iznutra, tako je i spolja.""

* * *

"Jedini čovekovi neprijatelji nalaze se u njemu samom. "I čovekovi neprijatelji biće iz njegovog doma." Ličnost, naš "ego", jedan je od poslednjih neprijatelja koje treba prevazići, jer ova planeta počinje da se inicira u ljubavi. Hristova poruka je: "Mir na zemlji, dobra volja među ljudima". Tako prosvetljeni čovek nastoji da se usavrši uz pomoć svoga suseda. On radi na sebi da bi poslao dobru volju i blagoslove svim ljudima, a čudesno je što, kad blagoslovimo nekoga, taj nema moć da nam naudi."

* * *

""A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas vređaju i progone.""

* * *

"Dobra volja proizvodi veliku zaštitnu auru oko onoga ko je šalje, i "nijedno oružje koje se usmeri protiv njega neće uspeti". Drugim rečima, ljubav i dobra volja uništavaju neprijatelje u samom čoveku i zato čovek ni spolja nema neprijatelja!"

* * *

""Mir na zemlji onome ko šalje dobru volju ljudima!""

* * *

"Nema toga na kugli zemaljskoj što može da odoli osobi koja se apsolutno ničemu ne opire."

* * *

"Hrist je rekao: "Ne opirite se zlu", jer je znao da zlo zapravo ne postoji i da zato nemamo čemu da se opiremo. Zlo potiče od čovekove "zaludne mašte", ili verovanja u dve moći, dobro i zlo."

* * *

"Naše telo i dela pokazuju ono što smo zamišljali. Bolesnik je zamišljao bolest, siromah siromaštvo, bogataš bogatstvo."

* * *

"Jednom sam čula da je jedan metafizičar rekao: "Ako sami ne upravljate svojim podsvesnim umom, neko drugi će to uraditi umesto vas"."

* * *

"Doduše, čoveka koji je usredsređen i utemeljen u ispravnom razmišljanju, koji šalje samo dobru volju svojoj sabraći, i koji je bez straha, ne mogu da dotaknu niti da na njega utiču negativne misli drugih. U stvari, on tada može da prima samo dobre misli, pošto i sam šalje samo dobre misli."

* * *

"Znala je, ukoliko hoće da demonstrira ono što joj sleduje, mora prvo osetiti da je to primila – osećaj obilja mora da prethodi ispoljavanju istog."

* * *

"Recite: "Svaki čovek je zlatna karika u lancu mog dobra", jer su svi ljudi Bog u ispoljenju, koji čeka na priliku koju mu daje sam čovek, da služi Božanskom planu u svom životu."

* * *

"Sve dok se čovek opire nekoj situaciji, neće moći sa njom da raščisti. Ako od nje pobegne, ona će ga progoniti."

* * *

""Brzo se pomiri sa sopstvenom nevoljom." To znači, pomiri se da je nepovoljna situacija dobra, neka te ona ne uznemirava, i ona će nestati sama od sebe. "Ništa od svega ovoga me ne dodiruje", izvrsna je afirmacija."

* * *

"Neskladna situacija potiče od nesklada u samom čoveku. Kada u njemu nema emotivnog odgovora na neku neskladnu situaciju, ona se zauvek uklanja sa njegovog puta."

* * *

"Pema tome, možemo primetiti da je čovekov rad uvek na samom sebi."

* * *

"Život je ogledalo, a mi u onima sa kojima se družimo uvek vidimo samo sebe kao odraz."

* * *

"Moramo da živimo zadržavajući se u sadašnjem trenutku. "Zato, dobro pogledajte današnji Dan! To je pozdrav Zore!""

* * *

"Potrebno je da budemo duhovno budni, da uvek iščekujemo smernice i da iskoristimo svaku priliku."

* * *

"Čovekovo je božansko pravo da ima dovoljno! Više nego dovoljno!"

* * *

""Ambari treba da su mu puni, a šolja prepuna!" To je Božja zamisao za čoveka i, kada čovek u sopstvenoj svesti sruši prepreke nemaštine, Zlatno Doba biće njegovo, a svaka ispravna želja njegovog srca biće ispunjena!"

* * *

"Dobijamo samo ono što dajemo. Igra zvana život je igra bumeranga. Naše misli, dela i reči vraćaju nam se pre ili kasnije, uz zapanjujuću preciznost. To je zakon karme, što na sanskritu znači "povratak". "Kako seješ, tako ćeš i žnjeti"."

* * *

"Čovek vidi svoj neuspeh ili uspeh, svoju radost ili tugu, pre nego što se one spuste do realnosti sa scene postavljene u njegovoj mašti."

* * *

"Božanski izbor doneo bi savršeno zadovoljstvo i dobrobit svima. Božanski obrazac je jedini bezbedan obrazac po kome treba da delujemo."

* * *

"Želja je ogromna sila i ona mora pravilno da se kanališe, ili dolazi do haosa."

* * *

"Najvažniji korak je prvi korak: "pravilno zamoliti". Uvek treba da zatražimo samo ono što je po Božanskom pravu naše."

* * *

"Čovek je upozoren: "Neka bude volja Moja, a ne tvoja" i, što je zanimljivo, uvek dobijamo ono što želimo ako se odreknemo svoje volje i tako omogućimo Beskonačnoj mudrosti da deluje kroz nas."

* * *

"Mnogi ljudi ne znaju da pokloni i slične stvari predstavljaju ulaganja, dok gomilanje i štednja neizostavno vode do gubitka."

* * *

"Ako prenebregnemo ono što nas usmerava na davanje ili trošenje, isti novac će da ode na neki nezanimljiv ili nesrećan način."

* * *

"Zakon uvek stoji iza onoga ko hrabro i mudro troši."

* * *

"Ono što nam pripada je neiscrpno i nepogrešivo kada mu potpuno verujemo, jer vera i poverenje moraju da prethode samom ostvarenju. "Prema tvojoj veri neka ti bude." Vera je suština stvari kojima se nadamo, dokaz o stvarima koje ne vidimo – jer vera našu viziju održava postojanom, a nepovoljne slike uništava i razlaže, tako da ćemo "u dogledno vreme žnjeti, ako ne klonemo duhom"."

* * *

"Čini nam se gotovo nemoguće da napredujemo usmeravajući podsvesno iz oblasti svesnog ili razuma, jer je razum (intelekt) ograničen u shvatanjima i ispunjen je sumnjama i strahovanjima."

* * *

"Postojanim ponavljanjem afirmacije: "Prebacujem ovo breme na Hrista u sebi, i idem slobodna", viđenje nam postaje bistrije i s njim nastupa osećanje olakšanja, a pre ili kasnije dolazi do pojave dobrog, bilo da je to zdravlje, sreća ili prihod."

* * *

"Da bismo nešto utisnuli u podsvest uvek je preko potrebno imati aktivnu veru."

* * *

"Aktivna vera je most koji čovek prelazi do svoje Obećane zemlje."

* * *

"Na podsvest često možemo da utičemo putem muzike. Muzika poseduje osobinu četvrte dimenzije i oslobađa dušu iz zatočeništva. Ona čini da čudesne stvari izgledaju moguće i lako ostvarive!"

* * *

"Pred značajno ostvarenje neizbežno se pojavljuju "znaci kopna"."

* * *

"Stalnim "pretvaranjem" utiče se na podsvesno. Ako se pretvaramo da smo bogati i da smo uspešni, "vremenom ćemo žnjeti"."

* * *

"Deca se uvek "pretvaraju", i "ako se ne preobratite i ne postanete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko"."

* * *

"Nema nam mira ni sreće dok ne izbrišemo sav strah iz podsvesti."

* * *

"Isus Hrist je rekao: "Zbog čega strepite, o vi, maloverni?" "Sve je moguće onome ko veruje.""

* * *

""Tvoj strah čini lava užasnim." Pristupi lavu, i on će nestati. Beži od njega i on će jurnuti za tobom."

* * *

"U podsvest je utisnuta istina da je Bog istovremeno Darivalac i Dar, te pošto smo jedno sa Darivaocem, jedno smo i sa Darom. Postoji izreka: "Zahvaljujem se Bogu Darivaocu u ime Boga Dara"."

* * *

"Toliko dugo smo mislima o odvojenosti i oskudici odvajali sebe od dobra i obilja, da je ponekad potreban dinamit da se iz podsvesti izbace ovakve misli, a dinamit je velika prekretnica."

* * *

""Izaberite na ovaj dan kome ćete služiti" – strahu ili veri."

* * *

"Do našeg oslobođenja doći će "za tren oka", kada shvatimo da zlo nema nikakve moći."

* * *

"Materijalni svet će izbledeti, a svet četvrte dimenzije "Svet Čudesnog", počeće da se ispoljava."

* * *

""I videh novo nebo, i novu zemlju – i tu više neće biti smrti, ni tuge, ni plača, niti će više biti bola; jer sve te stvari iščezoše.""

* * *

"Prava ljubav je nesebična i oslobođena straha. Ona se izliva na predmet svoje naklonosti, ne tražeći ništa za uzvrat. Njena radost je radost davanja. Ljubav je Bog u ispoljavanju, i to je najjača magnetska sila univerzuma. Čista, nesebična ljubav privlači sebi ono što je njeno. Ona ne treba da traži niti da zahteva."

* * *

"Ima jedna stara izreka: "Nijedan čovek nije tvoj neprijatelj, nijedan čovek nije tvoj prijatelj, svaki čovek je tvoj učitelj"."

* * *

"Prema tome, trebalo bi da se oslobodimo svoje ličnosti, da se "depersonalizujemo" i naučimo ono čemu nas svaki čovek uči, pa ćemo ubrzo naučiti svoje lekcije i biti slobodni."

* * *

"Patnja nije neophodna da bi čovek napredovao. Ona je posledica kršenja duhovnog zakona, ali malo je onih koji izgledaju sposobni da se bez nje uzdignu iz "sna duše". Kada su srećni, ljudi obično postaju sebični i automatski se pokreće zakon karme. Često trpimo gubitak zbog nedostatka uvažavanja."

* * *

"Nijedan čovek nije uspešan u poslu ako ne voli ono što radi."

* * *

"Novac je ispoljenje Boga, kao sloboda od oskudice i nemaštine, ali uvek mora da bude u opticaju i koristi se u ispravne svrhe. Gomilanje i štednja dovode uvek do gubitka."

* * *

"To ne znači da ne treba da imamo kuću i bogatstvo, jer "ambari ispravnog čoveka biće puni". To samo znači da čovek neće zadržavati ni glavnicu, ako se pojavi prilika da se novac upotrebi. Dajući ga bez straha i radosno, on otvara put za dolazak još veće sume, jer Bog je čovekov nepogrešivi i neiscrpni snabdevač."

* * *

"To je duhovni stav prema novcu, a velika Banka univerzalnog nikada nas ne ostavlja na cedilu!"

* * *

"Sam po sebi, novac je dobar i koristan, ali ako se koristi u destruktivne svrhe, ako se gomila i štedi, ili se smatra važnijim od ljubavi, on donosi bolest i nesreću, kao i sopstveni gubitak."

* * *

"Sledite put ljubavi, i sve stvari će se dodavati, jer Bog je ljubav i Bog je potpora. Sledite put sebičnosti i pohlepe i tada potpora nestaje, ili bivate odvojeni od nje."

* * *

"Sva bolest, sva nesreća, potiču od narušavanja zakona ljubavi. Čovekovi bumeranzi mržnje, ozlojeđenosti i kritikovanja vraćaju se opterećeni bolešću i tugom. Ljubav gotovo da izgleda kao neka izgubljena veština, ali onaj ko poznaje duhovni zakon zna da se ona mora ponovo zadobiti, jer bez nje čovek postaje kao "prazan zvuk trube i zveket cimbala"."

* * *

"Ljubav i dobronamernost su neophodne u svakom poslu."

* * *

"Ljudi su ponekad ispunjeni žaljenjem što su prema nekome bili neljubazni, čak ako je to bilo i pre više godina. Ako se greška ne može ispraviti, njene posledice mogu da se ponište ako smo u sadašnjem trenutku ljubazni prema nekome."

* * *

"Tuga, žaljenje i kajanje uništavaju ćelije u našem telu i truju atmosferu koja nas okružuje."

* * *

"Prema tome, čovek je čuvar svoga brata (u mislima) i svaki bi čovek trebalo da zna kako ono što voli boravi u "tajnom mestu najvišeg i obitava pod senkom Svemoćnog"."

* * *

"Nijedno postignuće nije preveliko za onoga ko zna kolika je moć njegove reči i ko sledi svoju intuiciju. On rečima pokreće nevidljive sile, te može da obnovi sopstveno telo ili promeni svoje opšte uslove. Zbog toga je najvažnije izabrati prave reči."

* * *

"Davanje otvara put ka primanju. Da bismo pokrenuli sopstvene finansije, treba da dajemo. Plaćati porez ili davati deseti deo sopstvene zarade stari je jevrejski običaj, koji sasvim izvesno dovodi do uvećanja kapitala."

* * *

"Deseti deo odlazi i vraća se blagosloven i umnožen. Doduše, dar ili porez mora da se daje s ljubavlju i veselo, jer "Bog voli onog koji radosno daje". Sav novac treba da se preda bez straha i uz blagoslov."

* * *

"Sam čovek ograničava ono što mu pripada sopstvenim ograničenim viđenjem."

* * *

"Intuicija je sama po sebi neobjašnjiva, ona nam samo pokazuje put. Znak se često ukazuje za vreme "tretmana". Ideja koja nam se javi može da nam se učini krajnje nevažnom, ali ponekad su Božiji nalozi "tajanstveni"."

* * *

"Ljudi ni ne sanjaju koliko ono što rade utiče na telo. Svaka bolest ima svoj mentalni uzrok. Moguće je da se odjednom izlečimo spoznajući da je naše telo savršena zamisao Božanskog uma i da je, prema tome, zdravo i savršeno, ali ako nastavimo destruktivno da mislimo, da pravimo tajne zalihe, da mrzimo, strahujemo, osuđujemo, bolest će se ponovo vratiti."

* * *

"Isus je rekao: "Ne prekorevaj, da i sam ne budeš prekoren"."

* * *

""Ne osuđuj, da ti se ne bi sudilo.""

* * *

"Mnogi su prekorevanjem drugih na sebe navukli bolest i nesreću."

* * *

"Ono što osuđujemo kod drugih, privlačimo samima sebi."

* * *

"Čovek uzima u ruke neizolovanu žicu uvek kada nekoga kritikuje ili prekoreva, i tada može da očekuje šok."

* * *

"Neodlučnost je kamen spoticanja na mnogim putevima. Da biste je prevazišli, ponavljajte izjavu: "Uvek imam neposredno nadahnuće i brzo donosim ispravne odluke". Ove reči utiču na podsvest i uskoro otkrivamo da smo budni i oprezni, kao i da bez oklevanja činimo prave stvari."

* * *

"Nauka o brojevima i tumačenje horoskopa održavaju čoveka na nižem, mentalnomm (ili smrtnom) nivou, jer se bave jedino karmičkim putem."

* * *

"Kad god dobijete neku dobru vest o predstojećoj sreći ili bogatstvu, nosite je u sebi i očekujte, i ona će se pre ili kasnije ispoljiti, nezavisno od zakona verovatnoće."

* * *

"Svoju volju treba da koristimo da bismo podržali univerzalnu volju. "Hoću da se ispuni Volja Božja." Božja volja je da se svakom čoveku ostvari svaka ispravna želja njegovog srca, a čovekova volja treba da se koristi da bi se zadržala savršena vizija, bez oklevanja."

* * *

"Ponekad je uistinu napor volje napustiti trice i kučine smrtnog načina mišljenja. Prosečnom čoveku mnogo je lakše da strahuje nego da veruje; otuda je vera napor volje."

* * *

"Kad se duhovno probudimo, prepoznajemo da svaki spoljašnji nesklad odgovara našem mentalnom neskladu. Ako posrnemo ili padnemo, često spoznajemo da posrćemo ili padamo u stanju našeg duha."

* * *

"Kada uputimo molbu Univerzalnom, moramo da budemo spremni na iznenađenja. Može nam se učiniti da je sve pošlo naopako, mada je u stvarnosti baš onako kako treba."

* * *

"Samo nepovoljne misli uskraćuju čoveku ono što mu pripada, jer "Nema onoga ko mu daje do njega samog, i nema onoga ko mu oduzima, do on sam"."

* * *

"Čovek je ovde da bi potvrdio Boga i "osvedočio istinu", a Boga može jedino da potvrdi ako nemaštinu pretvori u obilje i nepravdu u pravdu."

* * *

"Za svakog čoveka postoji savršeni način da ostvari sebe. Postoji mesto koje on treba da popuni i koje ne može da popuni niko drugi, nešto što on treba da uradi i što niko drugi ne može da uradi - to je njegova sudbina!"

* * *

"Ovo postignuće se čuva kao savršena zamisao u Božanskom umu i čeka da ga čovek prepozna. Pošto je sposobnost imaginacije kreativna sposobnost, neophodno je da prvo nešto vidimo, pre nego se to ostvari."

* * *

"Prema tome, naš najveći zahtev je da se ispuni Božanski plan našeg života."

* * *

"Savršeno samoostvarenje nikada neće biti mukotrpan rad; naprotiv, tako će nas obuzeti da će nam se gotovo učiniti da se samo igramo."

* * *

"Ne treba da vizualizujemo ili nasilno utiskujemo neku mentalnu sliku. Kada zatražimo da nam u svesni um dođe Božanski plan, u bleskovima će nam se pojaviti nadahnuće i počećemo da vidimo kako ostvarujemo nešto izuzetno. To je slika, ili zamisao, koje moramo bez oklevanja da se držimo."

* * *

"Neka bude Volja Božja, a ne ljudska; Božji plan, a ne ljudski. To je zapovest koja se provlači kroz sve Svete spise, a Biblija je knjiga koja se bavi naukom uma, koja nam govori kako da dušu (ili podsvesni um) oslobodimo iz ropstva."

* * *

"Bitke koje su u njoj opisane su slike čoveka koji vodi rat protiv smrtnih misli. "Čovekovi neprijatelji potiču iz njegovog sopstvenog domaćinstva." Svaki čovek je Jehosafat, i svaki čovek je David koji ubija Golijata (smrtnu misao) malim belim kamičkom (verom)."

* * *

"Zato čovek treba da pazi da ne bude "pokvareni i lenji sluga" koji je pokopao svoje talente. Ako ne iskoristimo svoje sposobnosti, plaćamo tešku kaznu."

* * *

""Moj način, a ne tvoj!" zapovest je Beskonačne mudrosti. Kao i svaka Sila, bila to para ili elektricitet, ona mora da ima motor ili instrument koji je bez otpora da bi preko njega delovala, i upravo je čovek taj motor ili instrument."

* * *

"Kada čovek zatraži, verujući, on mora i da primi, jer Bog stvara sopstvene kanale!"

* * *

"Znam da su ljudi iznenada kretali u sasvim novi posao i bili potpuno sposobni da ga obavljaju uz sasvim malu ili nikakvu obuku. Zato objavite: "Savršeno sam obučen za Božanski plan mog života", i hrabro koristite sve prilike."

* * *

"Neki ljudi rado daju, ali nerado primaju. Odbijaju darove zbog ponosa ili nekog negativnog razloga, i time blokiraju svoje kanale, a neizostavno im ostane vrlo malo ili ništa."

* * *

"Čovek treba blagodarno da prihvati hleb koji mu se za vodu uzvrati – dragovoljno si dao, dragovoljno ćeš i primiti."

* * *

"Uvek postoji savršena ravnoteža između davanja i primanja i, mada treba da dajemo ne razmšljajući o uzvraćanju, kršimo zakon ako ne prihvatimo ono što nam se uzvrati; jer svi darovi su od Boga, a čovek je samo posrednik."

* * *

"Gospod voli onoga koji rado prima, kao i onoga koji rado daje."

* * *

"Kad god postoji neka posledica, tu ima i uzroka, nema slučajnosti."

* * *

"Svekoliko dobro koje treba da se pokaže u našem životu, u Božanskom umu je već ostvarena činjenica, i oslobađa se putem našeg uvažavanja ili izgovorene reči. Zato moramo da pripazimo, i zapovedimo da se ostvari samo Božanska primisao, jer često svojim "nemarnim rečima" možemo prizvati neuspeh i nesreću. Zbog toga je izuzetno važno da svoj zahtev ispravno prenesemo u reči."

* * *

"Kada razvijamo finansijsku svest, treba da zahtevamo da nam velike svote novca, koje nam po božanskom pravu pripadaju, uz milost dođu na savršeni način."

* * *

"Nemoguće je da čovek oslobodi više nego što misli da je moguće, jer je sputan ograničenim očekivanjima podsvesnog. On mora da proširi svoja očekivanja da bi mogao da primi više."

* * *

"Vrlo često sebe ograničavamo u onome što tražimo."

* * *

"Svaki čovek nosi u sebi grumen zlata. Njegova svest o zlatu, o obilju, donosi bogatstvo u njegov život. Upućujući svoje molbe, on počinje od kraja svog putovanja, što će reći, izjavljuje da je već primio."

* * *

"Ne bi trebalo da neku afirmaciju izgovorimo više od jednom, ako imamo savršenu veru! Ne treba da molimo i preklinjemo, već da se neprekidno zahvaljujemo što smo dobili."

* * *

"Ostvarenja često dolaze u poslednjem trenutku, jer tek tada se prepuštamo, to jest, prestajemo da racionalno rezonujemo, i Beskonačna mudrost dobija priliku da deluje."

* * *

"U Božanskom umu ne postoje vreme i prostor, zato reč odmah stiže do svog odredišta i ne "vraća se prazna"."

* * *

"Kada možemo da kažemo: "Želim samo ono što Bog za mene želi", lažne želje nestaju iz naše svesti, i dobijamo novi plan od Vrhunskog arhitekte, od Boga u nama. Božji plan za svakog čoveka prevazilazi ograničenja razuma, i uvek je pravedno odmeren, sadržavajući zdravlje, bogatstvo, ljubav i savršeno samoostvarenje. Mnogi u svojoj mašti grade sebi bungalov, onda kada bi trebalo da zidaju palatu."

* * *

"Samo ime Isusa Hrista nosi u sebi ogromnu moć. Ono označava Ostvarenje Istine. On je rekao: "Šta god od Oca u moje ime zatražite, on će vam dati"."

* * *

"Hrist predstavlja i osobu i princip. Hrist u svakom čoveku je njegov Iskupitelj i Spasenje."

* * *

"Čoveku je data sva moć da (putem pravilnog razmišljanja) svoje nebo spusti na svoju zemlju, i to je cilj "Igre života"."

* * *

"Jednostavna pravila su neustrašiva vera, neopiranje i ljubav!"

* * *

""Budite preobraženi preporodom svoga uma.""

(Izdavač: LOM, Beograd, 2005. godina)

Biografija - Florens Skovel Šin

 Florens Skovel ŠinFlorens Skovel Šin (1871-1940), poznatija kao "čudotvorka", godinama je držala školu metafizike u Njujorku. Bila je veoma popularna kao duhovni učitelj i iscelitelj, uvek spremna za razgovor, otvorena i duhovita. Nikada nije bila konvencionalna niti se trudila da ostavi utisak na druge, što je možda jedan od razloga ogromnog uticaja koji je izvršila svojim knjigama. Ona piše o onom što nam je blisko, svakodnevno, i njeno duhovno učenje probija se snažno i jasno...

"Kada razvijemo svoju intuiciju i steknemo naviku predosećanja, uvek smo na pravom putu. Živeti intuitivno znači život u četvrtoj dimenziji, u svetu čuda", poručuje nam Florens Skovel Šin.

"Postanimo svesni čuda, pripremimo se za njih, očekujmo čuda, i ona će se ostvariti, jer ih tako prizivamo u svoj život. Postanimo kao malo dete i poverujmo da smo uspešni. Imaginacija je čovekova radionica, makaze uma, pomoću nje čovek kroji događaje u svom životu."

Pretraga