AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Moć sadašnjeg trenutka

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Ekart Tol

"Oni koji nisu pronašli svoje istinsko bogatstvo, blistavu radost Bića i duboki mir koji ide sa njom – a koji je nemoguće uzdrmati – prosjaci su, čak i ako poseduju veliko materijalno bogatstvo."

* * *

"Oni u spoljašnjosti tragaju za tračkom zadovoljstva ili ispunjenja, tragaju za priznanjem, sigurnošću ili ljubavlju iako u sebi poseduju blago koje ne samo da uključuje sve te stvari već je i beskrajno veće od bilo čega što vam svet može ponuditi."

* * *

"Reč prosvetljenje stvara sliku o nekakvom nadljudskom dostignuću, i ego želi da to tako i ostane, ali to je jednostavno vaše prirodno stanje osećaja jedinstva sa Bićem. To je stanje povezanosti sa nečim nemerljivim i neuništivim, nečim što, gotovo paradoksalno, predstavlja vas, a istovremeno je i veće od vas. To je pronalaženje vaše istinske prirode, koja prevazilazi naziv i oblik."

* * *

"Nemogućnost da sada osetite ovu povezanost daje vam povoda za iluziju o razdvojenosti od sebe i od sveta koji vas okružuje. Zato sebe shvatate, svesno ili nesvesno, kao izolovani deo. Javlja se strah, i sukob unutar vas i izvan vas postaje pravilo."

* * *

"Biće je večni, uvek prisutni jedini život iznad brojnih oblika života koji podležu rođenju i smrti. Međutim, Biće se ne nalazi samo iznad, već i duboko unutar svakog oblika kao njegova najdublja, nevidljiva i neuništiva suština. To znači da vam je ono dostupno ovog trenutka kao vaše najdublje ja, vaša istinska priroda. Ali, nemojte pokušavati da ga dosegnete svojim umom. Ne pokušavajte da ga shvatite. Možete ga spoznati samo onda kada je um miran. Kada ste prisutni, kada se vaša pažnja u potpunosti i svom silinom nalazi u Sadašnjem trenutku, Biće je moguće osetiti, ali mentalno ne može biti shvaćeno."

* * *

"Prosvetljenje znači ponovo postati svestan Bića i ostati u tom stanju "osećanja ostvarenosti"."

* * *

"Nemoguće je stvoriti mentalnu sliku o Biću. Niko ne može da tvrdi kako jedini polaže prava na njega. Ono je vaša sama suština i dostupno vam je u ovom trenutku kao osećanje vašeg sopstvenog prisustva, kao shvatanje ja jesam koje prethodi onom "ja sam ovo" ili "ja sam ono". Stoga, mali je korak od reči biće do iskustva Bića."

* * *

"Ne biti u mogućnosti da prestanete sa razmišljanjem predstavlja jezivu zavisnost, ali mi to ne uviđamo jer gotovo svako boluje od nje, tako da se ta zavisnost smatra normalnom. Ova neprestana mentalna buka sprečava vas da pronađete to carstvo unutrašnje smirenosti koje je nerazdvojivo od Bića. Ona takođe stvara i lažno, umom stvoreno ja, koje baca senku straha i patnje."

* * *

"Prisilni mislilac, što znači gotovo svako, živi u stanju prividne izolovanosti u suludo složenom svetu stalnih problema i sukoba, svetu koji odražava stalno rastuću rasparčanost uma. Prosvetljenje je stanje celosti, stanje Bića "u celini", a samim tim i stanje mira. To je stanje jedinstva sa životom u njegovom pojavnom aspektu, odnosno sa svetom, kao i sa svojim najdubljim ja i duhovnim životom – stanje jedinstva sa Bićem. Prosvetljenje ne predstavlja samo završetak patnje i stalnih spoljašnjih i unutrašnjih sukoba, već takođe i kraj jezivog robovanja neprekidnom razmišljanju. Kakvo je to samo neverovatno oslobođenje!"

* * *

"Identifikacija sa vašim umom stvara neprovidan paravan od pojmova, oznaka, predstava, reči, sudova i definicija koji blokira svaku istinsku vezu. On stoji između vas i vašeg ja, između vas i vašeg sadruga, između vas i prirode, između vas i Boga. Upravo ovaj paravan od misli stvara iluziju izdvojenosti, iluziju da postojite vi i potpuno različit "neko drugi". Tada zaboravljate na ključnu činjenicu da ispod nivoa fizičkih pojava i zasebnih oblika vi činite celinu sa svim što postoji. Pod "zaboravljanjem" podrazumevam to da više niste u stanju da osetite ovo jedinstvo kao očiglednu stvarnost. Vi možete verovati da je to istina, ali vi i dalje ne znate da je to istina. Vera može biti utešna. Međutim, samo putem ličnog iskustva ona postaje oslobađajuća."

* * *

"Razmišljanje je postalo bolest. Bolest nastaje onda kada stvari izlete iz ravnoteže."

* * *

"Um je izvanredan instrument ako se koristi ispravno. Međutim, ako se koristi pogrešno, postaje veoma destruktivan. Da se izrazim preciznije, ne radi se o toliko o tome da vi koristite svoj um pogrešno – uglavnom ga ne koristite uopšte. On koristi vas. To predstavlja bolest. Vi verujete da ste isto što i vaš um. To je zabluda. Instrument je preuzeo kontrolu nad vama."

* * *

"Početak slobode predstavlja uviđanje da vi niste entitet koji okupira – mislilac. Svest o tome vam omogućuje da posmatrate taj entitet. Onog trenutka kada započnete da posmatrate mislioca, aktivira se viši nivo svesti. Tada počinjete da uviđate da postoji prostrano carstvo inteligencije iznad misli i da je misao samo jedan mali aspekt te inteligencije. Uviđate takođe, i da sve zaista važne stvari – lepota, ljubav, kreativnost, radost, unutrašnji mir – svoj koren imaju iznad uma. Vi počinjete da se budite."

* * *

"Mnogi ljudi žive sa mučiteljem u svojoj glavi, koji ih neprestano napada i kažnjava, isisavajući njihovu životnu energiju. On je uzrok neverovatne bede i nezadovoljstva, kao i bolesti."

* * *

"Dobra vest jeste ta da se možete osloboditi svog uma. To predstavlja jedino pravo oslobođenje. Prvi korak možete preduzeti upravo sada. Počnite da osluškujete glas u svojoj glavi što je češće moguće. Obratite posebnu pažnju na svaki obrazac koji se ponavlja, na gramofonske ploče koje se, možda, već godinama okreću u vašoj glavi. To je ono što ja podrazumevam pod "posmatranjem mislioca", što drugim rečima znači: slušajte glas u svojoj glavi, budite tamo prisutni kao svedok."

* * *

"Dok slušate taj glas, činite to nepristrasno. Što znači, ne osuđujte. Nemojte osuđivati niti nipodaštavati ono što čujete jer bi to značilo da je isti taj glas ponovo kročio unutra na zadnja vrata. Ubrzo ćete uvideti: glas je tamo, a ovde sam ja, i mogu da ga čujem i posmatram. Ta samospoznaja ja, to osećanje sopstvene prisutnosti, nije misao. Ono se uzdiže iznad uma."

* * *

"Stoga, dok osluškujete misao, vi ste svesni ne samo te misli već i samih sebe kao svedoka te misli. Pojavila se nova dimenzija svesti. Dok slušate misao, vi zapravo osećate svesno prisustvo – vaše dublje ja – iza ili ispod misli. Misao tada gubi svoju moć nad vama i brzo se povlači jer vi više ne osnažujete um poistovećujući se sa njim. To predstavlja početak kraja nevoljnog i prisilnog razmišljanja."

* * *

"Kada se misao povuče, vi doživljavate diskontinuitet u toku misli – prazninu ne-uma. Isprva će ova praznina biti kratka, možda će trajati nekoliko sekundi, ali postepeno će postajati sve duža. Kada se pojavi, osetićete izvesnu smirenost i spokojstvo unutar sebe. To je početak vašeg prirodnog stanja opipljivog jedinstva sa Bićem, koje je obično blokirano umom. Vežbanjem će se osećaj smirenosti i spokojstva produbljivati. U stvari, toj dubini nema kraja. Takođe ćete osetiti suptilno izlivanje radosti koja izvire iz te dubine – radost Bića."

* * *

"U ovom stanju unutrašnje povezanosti vi ste daleko spremniji, daleko budniji nego u stanju poistovećenosti sa umom. U potpunosti ste prisutni. To, takođe, podiže i vibracionu frekvenciju energetskog polja koje vašem fizičkom telu daje život."

* * *

"Spuštajući se sve dublje u ovo carstvo ne-uma, kako ga ponekad nazivaju na Istoku, vi spoznajete stanje čiste svesti. U tom stanju osećate sopstveno prisustvo sa takvim intenzitetom i takvom radošću da celokupno mišljenje, vaše fizičko telo, kao i ceo spoljni svet, postaju relativno beznačajni u poređenju sa njim. A ipak to nije sebično stanje, već stanje gubitka svog ja. Ono vas vodi iznad onog što ste ranije smatrali "svojim ja". To prisustvo predstavlja vašu suštinu, a u isto vreme i nešto neizmerno veće od vas."

* * *

"Umesto da "posmatrate mislioca", prazninu u toku misli možete da stvorite i jednostavno usmeravajući žižu vaše pažnje ka sadašnjem trenutku. Naprosto postanite intenzivno svesni ovog trenutka. Tako nešto pričinjava veliko zadovoljstvo. Na taj način vi odvlačite pažnju od aktivnosti uma i stvarate prazninu ne-uma, u kojoj ste vrlo pripravni i svesni, ali ne razmišljate. Ovo je suština meditacije."

* * *

"U svakodnevnom životu možete da praktikujete ovo tako što ćete se baviti bilo kojom rutinskom aktivnošću koja inače predstavlja samo sredstvo za postizanje cilja i posvetiti joj apsolutnu pažnju, tako da ona sama postane cilj."

* * *

"Postanite svesni nečujnog ali snažnog osećaja prisustva. Postoji jedan siguran kriterijum po kojem možete da izmerite svoj uspeh pri ovoj vežbi: to je nivo mira koji osećate iznutra."

* * *

"Stoga, jedini važan korak na vašem putu ka prosvetljenju jeste ovaj: naučite kako da prestanete da se poistovećujete sa svojim umom. Svaki put kada stvorite prazninu u toku misli, svetlost vaše svesti postaje jača."

* * *

"Jednog dana ćete se možda zateći kako se smejete glasu u svojoj glavi, baš kao što biste se smejali i dečjim budalaštinama. To znači da više ne uzimate sadržaj svog uma toliko ozbiljno pošto osećaj za vaše sopstveno ja ne zavisi od njega."

* * *

"Vaš um je instrument, alatka. On postoji kako bi se iskoristio za određeni zadatak, i kada je taj zadatak obavljen, vi ga odlažete na stranu."

* * *

"Dok odrastate, vi formirate mentalnu predstavu o tome ko ste, zasnovanu na ličnim i kulturnim uslovljenostima. Ovo fantomsko ja možemo nazvati egom. On se sastoji od aktivnosti uma i može se održavati samo neprestanim razmišljanjem. Pojam ega označava različite stvari za različite ljude, ali kada ga ja ovde koristim, on predstavlja lažno ja, stvoreno nesvesnim poistovećivanjem sa umom."

* * *

"Za ego, sadašnji trenutak jedva da postoji. Samo se prošlost i budućnost smatraju važnima. Ovo potpuno izvrtanje istine počiva na činjenici da je u ego-modalitetu um veoma disfunkcionalan. On se uvek bavi oživljavanjem prošlosti, jer bez toga – ko ste uopšte vi? On se neprekidno projektuje u budućnost ne bi li osigurao svoj opstanak i pronašao tamo nekakvu vrstu oslobođenja ili ispunjenja."

* * *

"Sadašnji trenutak nosi u sebi ključ ka oslobođenju. Ali, vi ne možete naći sadašnji trenutak sve dok sebe svodite na vaš um."

* * *

"Prevlast uma nije ništa drugo do jedan stadijum u evoluciji svesti. Potrebno je da sada hitno pređemo na sledeći nivo jer će nas u protivnom um, koji se pretvorio u monstruma, uništiti."

* * *

"Mišljenje i svest nisu sinonimi. Mišljenje je samo jedan mali deo svesti. Misao ne može da postoji bez svesti, ali svest ne zahteva misao."

* * *

"Prosvetljenje označava uzdizanje iznad misli, a ne pad na nivo ispod misli, na nivo životinje ili biljke. U prosvetljenom stanju vi se i dalje služite svojim umom kada je to potrebno, ali na daleko usredsređeniji i efikasniji način nego pre. Više ga koristite u praktične svrhe, ali oslobođeni ste od nevoljnih unutrašnjih monologa, a prisutna je i unutrašnja smirenost."

* * *

"Ljubav, sreća i mir su prava stanja Bića, ili bolje, tri aspekta stanja unutrašnje povezanosti sa Bićem. Kao takva, ona nemaju suprotnosti. To je zato što potiču iz veće dubine nego um."

* * *

"Zadovoljstvo je uvek izvedeno iz nečega izvan vas, dok sreća izvire iz vas."

* * *

"Stoga, nemojte tražiti da se oslobodite želje ili "dostignete" prosvetljenje. Postanite prisutni. Budite tu kao posmatrač uma. Umesto da citirate Budu, budite Buda, budite "onaj probuđeni", što i jeste značenje reči buda."

* * *

"Najveći deo ljudskog bola je nepotreban. On će sam sebe proizvoditi sve dok nekontrolisani um bude upravljao vašim životom."

* * *

"Bol koji sada proizvodite uvek predstavlja nekakav oblik neprihvatanja, nekakav oblik nesvesnog otpora prema onome što jeste."

* * *

"Um uvek traži način da porekne Sadašnji trenutak i pobegne od njega. Drugim rečima, što ste više poistovećeni sa umom, više patite. Ili bi se to moglo ovako reći: što ste više u stanju da poštujete i prihvatite Sadašnji trenutak, to ste oslobođeniji od bola, patnje – i egoičkog uma."

* * *

"Zbog čega um po navici poriče Sadašnji trenutak i opire mu se? Zbog toga što bez vremena, odnosno bez prošlosti i budućnosti, nije u stanju da funkcioniše i kontroliše stvari, tako da večni Sadašnji trenutak shvata kao pretnju. Vreme i um su, zapravo, nerazdvojivi."

* * *

"Um, da bi se uverio kako ima kontrolu, neprestano pokušava da sadašnji trenutak prikrije prošlošću i budućnošću, i na taj način vaša istinska priroda postaje zaklonjena umom, dok vitalnost i beskrajni kreativni potencijal Bića, koje je nerazdvojivo od Sadašnjeg trenutka, bivaju prekriveni vremenom."

* * *

"Kako prestati sa proizvođenjem vremena? U potpunosti prihvatite da je sadašnjost sve što zaista posedujete. Neka sadašnji trenutak postane centar interesovanja u vašem životu. Dok ste ranije obitavali u vremenu i samo nakratko posećivali Sadašnji trenutak, sada svijte sebi gnezdo u Sadašnjem trenutku, a nakratko posećujte prošlost i budućnost, onda kada bavljenje praktičnim aspektima vašeg života to zahteva. Uvek recite "da" sadašnjosti."

* * *

"Predajte se onome što jeste. Kažite "da" životu – i posmatrajte kako on počinje da radi za vas, a ne protiv vas."

* * *

"Prvo prihvatite – a onda delajte. Šta god da u sebi sadrži sadašnji trenutak, prihvatite ga kao da je on vaš izbor. Uvek radite sa njim, a ne protiv njega. Načinite od njega svog prijatelja i saveznika, a ne neprijatelja. To će čudesno izmeniti ceo vaš život."

* * *

"Sve dok ne budete u stanju da dosegnete moć Sadašnjeg trenutka, svaki emocionalni bol koji doživljavate ostavljaće za sobom ostatak bola koji nastavlja da živi u vama. On se utapa u bol iz prošlosti koji se već nalazi tu i smešta se u vašem umu i telu. To, naravno, uključuje i bol koji ste propatili kao dete, prouzrokovan neposedovanjem svesti o svetu u kom ste rođeni."

* * *

"Taj nagomilani bol predstavlja negativno energetsko polje koje okupira vaše telo i vaš um. Ako na njega gledate kao na nekakav nevidljivi samosvojni entitet, prilično ste blizu istine. To je otelotvoreni emocionalni bol. On ima dva vida postojanja: pritajeni i aktivni. Otelotvoreni bol može biti pritajen devedeset posto vremena, ali u vrlo nesrećnoj osobi on može biti aktivan sto posto vremena."

* * *

"Razne stvari ga mogu pokrenuti, naročito ako su u saglasju sa obrascima bola iz prošlosti. Kada je spreman da se trgne iz pritajene faze, čak ga i neka misao ili nedužna primedba od strane nekog vama bliskog mogu aktivirati."

* * *

"Neki će napadati ljude oko vas ili vama bliske osobe, dok će drugi možda napadati vas, svog domaćina. Misli i osećanja koja imate o svom životu tada će postati izrazito negativni i samodestruktivni. Na ovaj način često nastaju nesreće i bolesti."

* * *

"Kada mislite da poznajete neku osobu, a onda iznenada budete po prvi put suprotstavljeni tom nepoznatom zlobnom stvorenju, doživljavate priličan šok. Međutim, važnije je posmatrati ga unutar sebe nego u nekome drugome."

* * *

"Obratite pažnju na bilo kakve znake nezadovoljstva u sebi, u bilo kakvom obliku – možda je u pitanju buđenje otelotvorenog bola. Ono se može javiti u obliku razdraženosti, nestrpljenja, sumornog raspoloženja, želje za povređivanjem, ljutnje, besa, depresije, želje da stvarate dramu u vezi i tako dalje. Uhvatite ga onog trenutka kada se još nalazi u pritajenom stanju."

* * *

"Otelotvoreni bol želi da preživi, baš kao i svaki drugi živi entitet, a može da preživi jedino ako vas navede da se nesvesno poistovetite sa njim. Onda on može da se uzdigne, preuzme kontrolu nad vama, "postane isto što i vi" i živi kroz vas. Potrebno mu je da kroz vas nabalja sebi "hranu". Hraniće se bilo kakvim iskustvom koje odiše njegovim tipom energije, bilo čime što u nekom obliku stvara dodatni bol: ljutnjom, destruktivnošću, mržnjom, žalom, emocionalnom dramom, nasiljem, pa čak i bolešću."

* * *

"Dakle, otelotvoreni bol će nakon preuzimanja kontrole nad vama kreirati situaciju u vašem životu koja će reflektovati natrag njegovu energetsku frekvenciju kako bi se on mogao ishranjivati. Bol se hrani jedino bolom. Bol se ne može hraniti radošću. Za njega je ona prilično nesvarljiva."

* * *

"Otelotvoreni bol, ta tamna senka koju baca ego, u stvari se plaši svetlosti vaše svesti. Plaši se razotkrivanja. Njegovo preživljavanje zavisi od vašeg nesvesnog poistovećivanja sa njim, kao i od svesnog straha od suočavanja sa bolom koji živi u vama. Ali ako se ne suočite sa njim, ako u bol ne unesete svetlost vaše svesti, bićete primorani da ga iznova i iznova proživljavate. Otelotvoreni bol vam se možda može činiti nalik opasnom čudovištu u koje ne smete ni da pogledate, ali ja vas uveravam da je to slabašna utvara, koja ne može da nadvlada moć vašeg prisustva."

* * *

"Dakle, otelotvoreni bol ne želi da ga posmatrate direktno i da ga vidite onakvog kakav je. Onog trenutka kada ga uočite, osetite njegovo energetsko polje unutar vas i obratite pažnju na njega, identifikacija će biti prekinuta. Viša dimenzija svesti će stupiti na scenu. Ja je nazivam prisustvo. Vi sada postajete svedok, ili posmatrač, otelotvorenog bola. To znači da vas on više ne može koristiti pretvarajući se da isto što i vi i da više ne može da se obnavlja kroz vas. Pronašli ste svoju najdublju snagu. Dosegli ste moć Sadašnjeg trenutka."

* * *

"Baš kao što se ne možete boriti protiv tame, tako se ne možete boriti ni protiv otelotvorenog bola. Pokušaj da se to učini stvoriće unutrašnji konflikt i samim tim dodatni bol. Dovoljno je posmatrati ga. Posmatranje bola sa sobom nosi i prihvatanje bola kao dela onoga što u tom trenutku jeste."

* * *

"Kada prekinete sa poistovećivanjem i postanete posmatrač, otelotvoreni bol će nastaviti da deluje neko vreme i pokušati da vas na prevaru navede da se ponovo poistovetite sa njim. I mada ga vi više ne osnažujete kroz poistovećivanje, on poseduje izvesni zamah, baš kao vrteška, koja neko vreme nastavlja da se okreće iako je niko više ne vrti. Na ovom stadijumu on može da stvara i fizičke nelagode i bolove u raznim delovima tela, ali to neće potrajati. Ostanite prisutni, ostanite svesni. Budite večito oprezni čuvar svog unutrašnjeg prostora. Potrebno je da budete dovoljno prisutni kako biste bili u stanju da direktno posmatrate otelotvoreni bol i osetite njegovu energiju. On tada ne može da kontroliše vaše razmišljanje. Onog trenutka kada se vaše razmišljanje usaglasi sa energetskim poljem otelotvorenog bola, vi ćete se poistovetiti sa njim i ponovo ga ishranjivati svojim mislima."

* * *

"Kada postoji ljutnja, ispod nje se uvek nalazi bol. Ili kada nastupe mračna raspoloženja i vi upadnete u negativni tok misli, razmišljajući o tome kako je vaš život grozan, vaše razmišljanje se usaglasilo sa otelotvorenim bolom i postali ste nesvesni i podložni njegovom napadu. Nesvestan, kako ja ovde koristim tu reč, znači poistovećen sa određenim mentalnim ili emocionalnim obrascem. To podrazumeva potpuno odsustvo posmatrača."

* * *

"Neprekidna svesna pažnja raskida vezu između otelotvorenog bola i vaših misaonih procesa i na scenu dovodi proces preobražaja. To je kao da sam bol postaje gorivo za plamen vaše svesti, plamen koji usled toga snažnije gori."

* * *

"Dozvolite da sumiram ovaj proces. Usmerite pažnju na to osećanje u vama. Spoznajte da je to otelotvoreni bol. Prihvatite da on postoji. Nemojte misliti o njemu – nemojte dozvoliti da se osećanje pretvori u razmišljanje. Nemojte da sudite ili analizirate. Nemojte od njega da stvarate sopstveni identitet. Ostanite prisutni i nastavite da nadzirete ono što se događa u vama. Postanite svesni ne samo emocionalnog bola već i "onoga koji nadzire", tihog posmatrača. To predstavlja moć Sadašnjeg trenutka, moć vašeg ličnog svesnog prisustva. A onda pogledajte šta se dešava."

* * *

"Onog trenutka kada budete prestali da se poistovećujete sa svojim umom, vašem osećaju za sopstveno ja neće više značiti ništa to da li ste u pravu ili ne, tako da će silom nametnuta i duboko nesvesna potreba da se bude u pravu, što predstavlja jedan oblik nasilja, prestati da postoji. Bićete u stanju da jasno i glasno iskažete kako se osećate i šta mislite, ali više pri tome neće biti agresivnosti niti odbrambenog stava. Vaš osećaj o sopstvenom ja tada će proizaći iz dubljeg i iskrenijeg mesta u vama, a ne iz uma. Čuvajte se svake vrste odbrambenog stava u vama."

* * *

"Još jedan vid emocionalnog bola koji je sastavni deo egoičkog uma jeste duboko usađeno osećanje nedostatka ili nepotpunosti, toga da niste celoviti. Kod nekih ljudi ono se javlja svesno, a kod drugih nesvesno."

* * *

"Dokle god egoički um bude upravljao vašim životom, vi nećete moći stvarno da odahnete, nećete biti mirni ni spokojni, osim u kratkim periodima kada budete postigli ono što ste želeli, kada žudnja bude ispunjena. Pošto ego predstavlja izvedeno osećanje o sopstvenom ja, potrebno mu je da se poistoveti sa spoljašnjim stvarima."

* * *

"Dakle, onog trena kada prepoznate da koren nesvesnog leži u poistovećivanju sa umom, što naravno uključuje i emocije, vi iskoračujete odatle. Postajete prisutni. A kada ste prisutni, vi možete svom umu da dozvolite da bude ono što jeste a da se ne upletete u njegovu mrežu. Um sam po sebi nije disfunkcionalan. On predstavlja izvrsnu alatku. Disfunkcija se javlja kada u njemu tragate za svojim ja i kada zamenite njega sa sobom. On tada postaje egoički um i preuzima komandu nad čitavim vašim životom."

* * *

"Biti poistovećen sa svojim umom znači biti uhvaćen u zamku vremena: to predstavlja prisilnu težnju da se živi isključivo kroz sećanja i predviđanja. Ovo uzrokuje beskrajnu okupiranost prošlošću i budućnošću i nevoljnost da se poštuje i prihvati sadašnji trenutak i da mu se omogući da bude. Prisila se javlja zato što vam prošlost daje identitet, a budućnost sadrži obećanje o spasenju, o nekakvoj vrsti ispunjenja. I jedno i drugo su iluzije."

* * *

"Vreme uopšte nije dragoceno – ono predstavlja iluziju. Ono što vi doživljavate nije vreme, već jedna tačka koja se nalazi izvan vremena: Sadašnji trenutak. On zaista jeste dragocen. Što ste više usredsređeni na vreme – na prošlost i budućnost – to vam više nedostaje Sadašnji trenutak, najdragocenija stvar koja postoji."

* * *

"Zbog čega je to najdragocenija stvar? Kao prvo, zato što je to jedina stvar. Ona predstavlja sve što postoji. Večita sadašnjost jeste prostor u okviru kojeg se otkriva vaš celokupan život, jedini činilac koji se ne menja. Život jeste sadašnji trenutak. Nikada nije postojalo vreme u kom vaš život nije bio sadašnji trenutak, niti će ikada postojati. A kao drugo, Sadašnji trenutak predstavlja jedinu tačku koja vas može odvesti izvan uskih okvira uma. To je vaša jedina tačka pristupa bezvremenom i bezobličnom carstvu Bića."

* * *

"Nikada se ništa nije desilo u prošlosti, desilo se u Sadašnjem trenutku. Nikada se ništa neće desiti u budućnosti, desiće se u Sadašnjem trenutku."

* * *

"Putem samoposmatranja, više prisutnosti ulazi u vaš život samo od sebe. Onog trenutka kada budete shvatili da niste prisutni, tada jeste prisutni. Kad god ste u mogućnosti da posmatrate um, tada niste zarobljeni u njemu. Još jedan činilac se pojavljuje, nešto što ne potiče iz uma: prisustvo svedoka."

* * *

"Budite prisutni kao posmatrač svog uma – svojih misli i emocija, kao i reakcija na različite situacije. Budite u najmanju ruku zainteresovani za svoje reakcije koliko ste zainteresovani za situaciju ili osobu koja vas nagoni da reagujete. Takođe pripazite i na to koliko se često vaša pažnja nalazi u prošlosti ili budućnosti. Nemojte da osuđujete ili analizirate ono što ste primetili. Posmatrajte misao, osetite emociju, posmatrajte reakciju. Nemojte od njih praviti lični problem. Tada ćete osetiti nešto snažnije od bilo koje od tih stvari koje ste posmatrali: mirno posmatrajuće prisustvo u pozadini sadržaja vašeg uma, tihog posmatrača."

* * *

"Naučite da koristite vreme za praktične aspekte vašeg života – ovo bismo mogli nazvati satnim vremenom – ali kada ste završili s tim praktičnim pitanjima, istog časa povratite svest o sadašnjem trenutku. Na ovaj način se neće stvarati nagomilano psihološko vreme, koje predstavlja poistovećenost sa prošlošću i neprekidno prisilno prebacivanje u budućnost."

* * *

"Budućnost je obično replika prošlosti. Površne promene su moguće, ali pravi preobražaj je redak i zavisi od toga da li ste u stanju da postanete dovoljno prisutni kako biste rastočili prošlost dostizanjem moći Sadašnjeg trenutka. Ono što vi vidite kao budućnost sastavni je deo vašeg sadašnjeg stanja svesti. Ako vaš um nosi teški teret prošlosti, još ćete više tereta iskusiti. Prošlost se produžava kroz manjak prisustva. Kvalitet vaše svesti u ovom trenutku jeste ono što oblikuje budućnost – što se, naravno, može iskusiti samo kao Sadašnji trenutak."

* * *

"Ako je kvalitet vaše svesti u ovom trenutku ono što određuje budućnost, šta je onda to što određuje kvalitet vaše svesti? Nivo vašeg prisustva. I zato, jedino mesto na kom se prava promena može odigrati i na kom prošlost može biti rastočena upravo je Sadašnji trenutak."

* * *

"Svu negativnost uzrokuje nagomilavanje psihološkog vremena i poricanje sadašnjosti. Nelagoda, strepnja, napetost, stres, briga – svi oblici straha – prouzrokovani su prevelikom količinom budućnosti, a manjkom prisustva. Krivica, griža savesti, netrpeljivost, žaljenje, tuga, ogorčenost i svi oblici nepreaštanja nastali su zbog prevelike količine prošlosti, a manjka prisustva."

* * *

"Ne možete biti i nesrećni i potpuno prisutni u Sadašnjem trenutku."

* * *

"Vaša životna situacija postoji u vremenu. Vaš život je sadašnjost. Vaša životna situacija je stvar uma. Vaš život je stvaran. Pronađite "uzani prolaz što vodi ka životu". On se zove Sadašnji trenutak. Svedite svoj život na ovaj trenutak. Vaša životna situacija može biti prepuna problema – većina životnih situacija je takva – ali ustanovite da li imate bilo kakvih problema u ovom trenutku. Ne sutra ili za deset minuta, već sada. Da li imate bilo kakvih problema sada?"

* * *

"Kada ste prepuni problema, tu nema mesta za pojavu bilo čega novog, nema mesta za rešenje. Stoga, kad god možete, napravite malo mesta, oslobodite malo prostora, tako da možete da otkrijete život koji leži ispod vaše životne situacije."

* * *

"Na kraju krajeva, ovde se i ne radi o rešavanju vaših problema. Radi se o uviđanju da nema nikakvih problema. Postoje samo situacije – kojima se treba baviti ili ih treba ostaviti na miru i prihvatiti kao delove "bivanja" sadašnjeg trenutka, sve dok se ne promene ili dok ne bude bilo moguće baviti se njima. Probleme je stvorio um; kako bi preživeli, potrebno im je vreme. Oni ne mogu preživeti u realnosti Sadašnjeg trenutka."

* * *

"Kada stvarate problem, vi stvarate i bol. Sve što treba da uradite jeste da donesete jednostavan izbor, jednostavnu odluku: šta god da se desi, ja više sebi neću prouzrokovati bol. Neću više stvarati probleme. Iako je u pitanju jednostavan izbor, on je takođe i veoma radikalan. Vi nećete doneti takvu odluku, osim ako vam patnje zaista nije preko glave, osim ako vam stvarno nije dosta. I nećete biti u stanju da prođete kroz sve to, osim ako ne dosegnete moć Sadašnjeg trenutka. Ako ne budete više stvarali bol samima sebi, nećete ga stvarati ni drugima. Takođe, više nećete negativnošću stvaranja problema zagađivati ni prelepu zemlju, ni vaš unutrašnji prostor, a ni kolektivni duh čovečanstva."

* * *

"Dakle, nemojte brinuti o plodovima vašeg rada – jednostavno posvetite pažnju samom radu. Plodovi će doći sami od sebe."

* * *

"Kada prisilna težnja za begom od Sadašnjeg trenutka zgasne, radost Bića uplovljava u sve što radite. Onog trenutka kada vaša pažnja bude usmerena u Sadašnji trenutak, osetićete prisustvo, smirenost, spokojstvo. Više nećete zavisiti od budućnosti kako biste došli do ispunjenja i zadovoljenja – nećete se njoj obraćati za spasenje. Stoga nećete ni biti povezani sa rezultatima. Ni neuspeh ni uspeh neće imati moć da izmene vaše unutrašnje stanje Bića. Pronaći ćete život koji leži ispod vaše životne situacije."

* * *

"Nakon što ste po prvi put uspeli da zavirite u večno stanje svesti, vi počinjete da se krećete napred-nazad između dimenzija vremena i prisustva. Isprva postajete svesni toga koliko se retko vaša pažnja zaista nalazi u Sadašnjem trenutku. Ali znati da niste prisutni predstavlja ogroman uspeh: to znanje jeste prisustvo – čak i ako u početku ono bude trajalo samo nekoliko satnih sekundi pre nego što opet nestane. Vi zatim, sa pojačanom učestalošću, odabirate da usmeravate svoju svest ka sadašnjosti radije nego ka prošlosti ili budućnosti, i kad god budete uvideli da ste izgubili Sadašnji trenutak, bićete u stanju da ostanete u njemu ne samo nekoliko sekundi već i mnogo duže, gledano iz perspektive satnog vremena."

* * *

"Stoga je neophodno da unesete više svesnosti u svoj život u uobičajenim situacijama, kada sve teče relativno glatko. Na taj način vaša moć prisustva raste. Ona generiše energetsko polje visoke vibracione frekvencije u vama i oko vas. Nikakvo nesvesno, nikakva negativnost, nikakvo neslaganje ili nasilje neće biti u stanju da kroče u to polje i prežive, baš kao što tama ne može da preživi u prisustvu svetlosti."

* * *

"Da li ste zabrinuti? Da li vam misli često počinju sa "šta ako"? Ako je to slučaj, onda ste poistovećeni sa svojim umom, koji sebe projektuje u zamišljenu buduću situaciju i stvara strah. Nema načina da se nosite sa ovakvom situacijom jer ona ne postoji. To je mentalna utvara. Ovo ludo propadanje zdravlja i života možete zaustaviti jednostavno prihvatajući sadašnjost. Postanite svesni sopstvenog disanja. Osetite kako vazduh ulazi u vaše telo i izlazi iz njega. Osetite svoje unutrašnje energetsko polje. Sve ono čime morate da se bavite, sve sa čime morate da se izborite u stvarnom životu – nasuprot zamišljenim projekcijama uma – jeste ovaj trenutak. Zapitajte se kakav "problem" imate baš sada, ne kakav ćete imati sledeće godine, sutra ili za pet minuta. Šta nije u redu sa sadašnjim trenutkom? Uvek ćete biti u stanju da se nosite sa Sadašnjim trenutkom, ali nikada nećete moći da se nosite sa budućnošću – niti je to potrebno. Rešenje, snaga, pravi korak ili pomoć naći će se tu kada vam budu bili potrebni, ne pre toga, niti kasnije."

* * *

"Zahvalnost na sadašnjem trenutku i na bogatstvu života u sadašnjosti predstavlja istinski prosperitet. On ne može doći u budućnosti. A onda se, s vremenom, taj prosperitet za vas ispoljava na različite načine."

* * *

"Molim vas da ne pokušavate da razumete Biće. Već ste značajno uspeli da zavirite u njega, ali um će uvek pokušavati da ga sabije u neku malu kutiju i zatim zalepi etiketu na nju. To ne može biti učinjeno. Biće ne može postati objekt znanja. U Biću i subjekt i objekt postaju jedno."

* * *

"Biće se može osetiti kao uvek prisutno ja jesam koje se nalazi izvan imena i oblika. Osetiti, a shodno tome i saznati da vi jeste i boraviti u tom duboko ukorenjenom stanju predstavlja prosvetljenje, predstavlja onu istinu za koju je Isus rekao da će vas osloboditi."

* * *

"Osloboditi vas iluzije da ne predstavljate ništa više od vašeg fizičkog tela i uma. Ta "iluzija o sopstvenom ja", kako je Buda naziva, predstavlja osnovnu gešku."

* * *

"Telo koje ste vi u stanju da vidite i osetite ne može vas odvesti u Biće. Ali to vidljivo i opipljivo telo predstavlja samo spoljašnji okvir, ili, još bolje, ograničeno i iskrivljeno opažanje jedne dublje stvarnosti. U vašem prirodnom stanju povezanosti sa Bićem ova dublja stvarnost se može osetiti u bilo kom trenutku kao nevidljivo unutrašnje telo, životvorno prisustvo u vama. Stoga, "nastaniti telo" znači osetiti telo iznutra, osetiti život unutar tela i, zahvaljujući tome, spoznati da vi postojite izvan spoljašnjeg oblika."

* * *

"Da biste postali svesni Bića, potrebno je da od uma otrgnete natrag svoju svest. Ovo predstavlja jedan od najvažnijih zadataka na vašem duhovnom putovanju. To će osloboditi ogromne količine svesnosti koje su prethodno bile zatočene u beskorisnom i prisilnom razmišljanju. Vrlo uspešan način da se to postigne jeste jednostavno odvraćanje vaše pažnje sa razmišljanja i njeno usmeravanje u telo, tamo gde se Biće može osetiti iz prve ruke kao nevidljivo energetsko polje koje daje život onome što vi poimate kao fizičko telo."

* * *

"Usmerite svoju pažnju u telo. Osetite ga iznutra. Da li je živo? Da li ima života u vašim šakama, rukama, nogama, stopalima – u vašem abdomenu, vašim grudima? Možete li da osetite tanano energetsko polje kako preplavljuje celo vaše telo i unosi ustreptali život u svaki organ i svaku ćeliju? Možete li to da osetite istovremeno u svakom delu tela kao jedinstveno energetsko polje? Usredsredite se na to da osećate svoje telo još nekoliko trenutaka. Nemojte da krenete da mislite o njemu. Osetite ga. Što mu više pažnje budete posvećivali, to će jasnije i snažnije ovo osećanje postati."

* * *

"Osećanje o vašem unutrašnjem telu nema oblik, nema granicu i nema dno. U njega uvek možete ponirati sve dublje i dublje. Ako na ovom stadijumu ne možete da osetite mnogo, obratite pažnju na ono što možete da osetite. Možda je prisutno samo blago peckanje u vašim rukama i nogama. To je zasad sasvim dovoljno. Naprosto se usredsredite na taj osećaj. Vaše telo postaje živo."

* * *

"Unutrašnje telo leži na pragu između vašeg oformljenog identiteta i vašeg suštinskog identiteta, odnosno vaše istinske prirode. Nemojte nikada da izgubite kontakt sa njim."

* * *

"Ono što vi vidite kao gustu fizičku strukturu nazvanu telo, podložnu bolestima, starenju i smrti, nije u potpunosti stvarno – to ne predstavlja vas. U pitanju je pogrešno opažanje vaše suštinske stvarnosti, koja se nalazi iznad rođenja i smrti, sve zbog ograničenja vašeg uma, koji, izgubivši svoj dodir sa Bićem, stvara telo kao potvrdu svoje iluzorne vere u izdvojenost, kao i da bi opravdao stanje straha u kom se nalazi. Ali nemojte da okrećete leđa telu, jer se unutar tog simbola netrajnosti, ograničenja i smrti, kog vi doživljavate kao iluzornu kreaciju uma, nalazi skrivena raskoš vaše suštinske i besmrtne stvarnosti. Ne usmeravajte svju pažnju na druge stvari u svojoj potrazi za Istinom jer je nju nemoguće pronaći bilo gde osim u vašem telu."

* * *

"Nemojte se boriti protiv tela jer se time borite protiv sopstvene stvarnosti. Vi jeste vaše telo. Ono telo koje možete da vidite i dodirnete predstavlja samo iluzornu masku. Ispod njega leži nevidljivo unutrašnje telo, ulaz u Biće, u Nepojavni život. Kroz unutrašnje telo vi ste nerazdvojivo povezani sa ovim nepojavnim Jedinim životom – oslobođeni ste rođenja, oslobođeni smrti, večno prisutni. Kroz unutrašnje telo, vi ste zauvek sjedinjeni sa Bogom."

* * *

"Ključna stvar jeste biti u stanju stalne povezanosti sa svojim unutrašnjim telom – osećati ga sve vreme. To će ubrzano produbiti i promeniti vaš život. Što više svesti budete usmerili u unutrašnje telo, to će veća biti njegova vibraciona frekvencija, slično osvetljenju, koje postaje jače kako vi odvrtanjem regulatora povećavate dotok električne energije. Na ovom, višem energetskom nivou negativnost ne može da utiče na vas, i vi imate tendenciju da privučete k sebi nove okolnosti koje odražavaju ovu veću frekvenciju."

* * *

"Ako budete usmerili svoju pažnju u telo što je više moguće, bićete postavljeni u Sadašnji trenutak. Nećete se izgubiti u spoljašnjem svetu, a nećete se izgubiti ni u umu. Misli i emocije, strahovi i želje, sve se to i dalje može naći u izvesnoj meri tamo, ali neće vas nadvladati."

* * *

"Ne prepuštajte svu svoju pažnju umu i spoljašnjem svetu. Po svaku cenu se usredsredite na ono što radite, ali istovremeno osetite unutrašnje telo kad god je to moguće. Ostanite ukorenjeni unutar sebe. A zatim posmatrajte na koji način to menja stanje vaše svesti i kvalitet onoga što radite."

* * *

"Kada se budete poistovetili sa večnim unutrašnjim telom u većoj meri nego sa spoljašnjim telom, kada prisustvo postane vaš uobičajeni modalitet svesti, a prošlost i budućnost prestanu da vladaju vašom pažnjom, nećete više nagomilavati vreme u svojoj psihi i u ćelijama tela. Nagomilavanje vremena kao psihološkog tereta prošlosti i budućnosti znatno umanjuje kapacitet samoobnavljanja ćelija. Prema tome, ako nastanite unutrašnje telo, spoljašnje telo će stariti mnogo sporije, a čak i kada bude starilo, vaša večna suština će isijavati kroz spoljašnji oblik, i vi nećete odavati izgled stare osobe."

* * *

"Druga prednost ove vežbe u fizičkom carstvu jeste značajno ojačavanje imunološkog sistema, koje se javlja kada nastanite telo. Što više svesti unosite u telo, imunološki sistem postaje jači. To je kao da se svaka ćelija budi i raduje. Telo voli kada mu poklanjate pažnju. To je takođe i moćan oblik samoisceljenja."

* * *

"Nije samo vaš fizički imunološki sistem taj koji se osnažuje; vaš psihički imunološki sistem takođe je veoma pojačan. Potonji vas štiti od negativnih mentalno-emocionalnih polja sile drugih ljudi, koja su visoko zarazna. Nastanjujući telo, vi se ne zaštićujete tako što postavljate blokade, već tako što podižete frekvenciju vibracije vašeg ukupnog energetskog polja, tako da sve što vibrira na nižoj frekvenciji, kao što su strah, bes, potištenost i drugo, sada postoji u onome što je zapravo drugačiji vid realnosti. Sve to više ne zalazi u vaše polje svesti, ili, ako zađe, ne morate da pružate nikakav otpor jer će proći pravo kroz vas."

* * *

"Kada ste slobodni na nekoliko minuta, "preplavite" svoje telo svesnošću, a pogotovu neka to bude poslednja stvar koju ćete uraditi pre nego što zaspite uveče i prva stvar pre nego što ustanete ujutru. Zatvorite oči. Ispružite se na leđa. Odaberite različite delove svog tela na koje ćete, isprva vrlo kratko, usmeriti pažnju: šake, stopala, ruke, noge, abdomen, grudi, glava i tako dalje. Osetite životnu energiju u tim delovima tela što intenzivnije možete. Ostanite u svakom od njih oko petnaest sekundi. Potom pustite da vam pažnja projuri nekoliko puta kroz telo kao talas, od stopala do glave i natrag. To treba da potraje samo oko jednog minuta. Nakon toga osetite unutrašnje telo u njegovoj celokupnosti kao jedinstveno energetsko polje. Zadržite to osećanje nekoliko minuta. Za to vreme budite intenzivno prisutni, prisutni u svakoj ćeliji svog tela. Nemojte se brinuti ako um povremeno uspe da vam odvuče pažnju iz tela, pa se izgubite u nekoj misli. Čim primetite da se to dogodilo, samo vratite pažnju na unutrašnje telo."

* * *

"Ako vam je u bilo kom trenutku teško da stupite u kontakt sa unutrašnjim telom, obično je lakše ako se prvo koncentrišete na disanje. Svesno disanje, što samo po sebi predstavlja moćnu meditativnu vežbu, postepeno će vas dovesti u konakt sa telom. Pratite dah svojom pažnjom dok ulazi i izlazi iz vašeg tela. Dišite u telo, i osetite kako vam se abdomen blago širi i grči sa svakim udisajem i izdisajem."

* * *

"Istinsko spasenje predstavlja ispunjenje, spokojstvo, život u svoj njegovoj punoći. Biti ono što jesi, osećati dobro u sebi – to je ono što nema svoju suprotnost, to je radost Bića, koja ne zavisi ni od čega drugog osim od sebe same. Ona se ne doživljava kao prolazno iskustvo, već kao trajno prisustvo. Teističkim jezikom rečeno, to znači "spoznati Boga" – ne kao nešto izvan vas, već kao vašu sopstvenu najdublju suštinu. Istinsko spasenje znači spoznati sebe kao nerazdvojiv deo bezvremenog i bezobličnog Jedinog života, iz kojeg sve što postoji dobija svoje postojanje."

* * *

"Pronalazite Boga onog trenutka kada shvatite da ne morate da tragate za Bogom. Dakle ne postoji nikakav jedini put do spasenja: svako stanje se može upotrebiti, ali nijedno posebno stanje nije potrebno. Međutim, postoji samo jedna tačka pristupa: Sadašnji trenutak. Ne može biti nikakvog spasenja dalje od ovog trenutka. Sami ste i nemate partnera? Zakoračite u Sadašnji trenutak odatle. U vezi ste sa nekom osobom? Uđite u Sadašnji trenutak odatle."

* * *

"Ljubav je stanje Bića. Vaša ljubav nije u spoljašnjem svetu, ona počiva duboko u vama. Nikada je ne možete izgubiti i ona vas ne može napustiti. Ona ne zavisi od nekog drugog tela, nekog spoljašnjeg oblika. U miru vašeg prisustva možete osetiti sopstvenu bezobličnu i bezvremenu stvarnost kao duhovni život koji udahnjuje dušu vašem fizičkom obliku. Onda možete osetiti isti taj život duboko unutar svakog drugog čoveka i svakog drugog stvorenja. Posmatrate ono što leži iza koprene oblika i odvojenosti. To je spoznaja jedinstva. To je ljubav."

* * *

"Sreća koja je dobijena iz nekog sekundarnog izvora nikada nije previše duboka. Ona je tek bledi odraz radosti Bića, treperavog mira koji pronalazite iznutra nakon što stupite u stanje nepružanja otpora. Biće vas odvodi iznad suprotnih polariteta uma i oslobađa vas zavisnosti od oblika. Čak i ako bi se sve oko vas srušilo i raspalo, vi biste i dalje osećali duboku unutrašnju srž spokojstva. Možda nećete biti srećni, ali ćete sigurno biti spokojni."

* * *

"Kad god primetite da se neki oblik negativnosti javlja u vama, posmatrajte ga ne kao neuspeh, već kao koristan signal koji vam govori: "Probudi se. Izađi iz svog uma. Budi prisutan.""

* * *

"Neko vam recimo uputi nešto što je neuljudno ili smišljeno da vas povredi. Umesto da se upustite u nesvesnu reakciju i negativnost kao što su napad, odbrana ili povlačenje, vi puštate da to prođe pravo kroz vas. Nemojte pružati nikakav otpor. Kao da više nema nikoga ko će biti povređen. To se naziva praštanje. Na taj način postajete nepovredivi. Vi i dalje možete reći toj osobi da je njeno ponašanje neprihvatljivo ako je to vaš izbor. Ali ta osoba više nema moć da kontroliše vaše unutrašnje stanje. Tada vi imate moć nad samima sobom, a ne neko drugi, i vama ne upravlja vaš um. Bilo da je u pitanju alarm na automobilu, neuljudna osoba, poplava, zemljotres ili gubitak čitavog vašeg imetka, mehanizam otpora je isti."

* * *

"Otisnuvši se iznad umom izgrađenih suprotnosti, postali ste nalik dubokom jezeru. Spoljašnja situacija vašeg života i sve što se u njoj događa predstavlja površinu jezera. Ponekad je mirna, ponekad vetrovita i uzburkana, u zavisnosti od ciklusa i godišnjih doba. Dole u dubini, međutim, jezero je uvek netaknuto. Vi predstavljate celo jezero, ne samo njegovu površinu, i u kontaktu ste sa sopstvenom dubinom, koja ostaje apsolutno mirna. Ne opirete se promeni pomoću mentalnog oslanjanja na bilo koju situaciju. Vaš unutrašnji mir ne zavisi od nje. Vi boravite u Biću – nepromenljivi, večni, besmrtni – i kada je u pitanju ispunjenje ili sreća, više ne zavisite od spoljašnjeg sveta oblika koji se stalno menjaju. Možete uživati u njima, poigravati se sa njima, stvarati nove oblike, poštovati lepotu svega toga. Ali neće biti nikakve potrebe da se priklonite bilo čemu."

* * *

"Vaš primarni zadatak nije da tragate za spasenjem putem stvaranja boljeg sveta, već da se probudite iz poistovećivanja sa oblikom. Nakon toga više nećete biti ograničeni na ovaj svet, ovaj nivo realnosti."

* * *

"Predaja označava jednostavnu ali duboku mudrost prepuštanja, pre nego suprotstavljanja, životnom toku. Jedino mesto gde možete iskusiti tok života jeste Sadašnji trenutak, pa tako predati se znači prihvatiti sadašnji trenutak bezuslovno i bez rezerve. To znači odbaciti unutrašnji otpor prema onome što jeste. Unutrašnji otpor znači reći "ne" onome što jeste, putem mentalne osude i emocionalne negativnosti."

(Izdavač: Čarobna knjiga, Beograd, 2004. godina)

Biografija - Ekart Tol

Ekart TolEkart Tol je rođen u Nemačkoj, gde je i živeo prvih trinaest godina. Diplomirao je na Londonskom univerzitetu, a svoj naučnoistraživački rad nastavio je na Kembridžu. Kada je imao 29 godina, doživeo je duboku duhovnu transformaciju koja je bukvalno razorila njegov stari identitet i radikalno promenila njegov život. Sledećih nekoliko godina posvetio je shvatanju, usvajanju i produbljivanju te transformacije, koja je označila početak snažnog unutrašnjeg putovanja. Ekart ne pripada nijednoj religiji niti tradiciji.

Svojim učenjem on prenosi jednostavnu a ipak duboku poruku, sa bezvremenom jasnoćom drevnih duhovnih majstora: postoji izlaz iz patnje u mir.

Ekart danas intenzivno putuje – drži predavanja širom sveta.

Sada živi u Vankuveru, u Kanadi.

Za više informacija posetite:

https://www.eckharttolle.com/

https://www.facebook.com/Eckharttolle/

https://twitter.com/eckharttolle

https://www.youtube.com/user/EckhartTeachings

Pretraga