AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Moć podsvesti

Džozef Marfi

"Posegnete li za magičnom moći sopstvene podsvesti, čuda će se događati i vama."

* * *

"Čovek je onakav kakva mu je podsvest."

* * *

"Postizanje sopstvenog izlečenja oduvek je predstavljalo najuverljivije svedočanstvo prisustva podsvesnih moći u čoveku."

* * *

"Zakon života jeste zakon verovanja, a verovanje se najkraće može opisati kao misao nikla u ljudskom umu. Od načina na koji čovek misli, oseća i veruje zavisi stanje njegovog duha, tela i prilike u kojima živi. Tehnika, tj. metodologija zasnovana na razumevanju onoga što radite, pomoći će vam da razvijete podsvesne temelje kvalitetnog življenja. Uslišena molitva je, po svojoj suštini, ostvarenje čovekovih najiskrenijih želja."

* * *

"Čudotvorne sile podsvesti postojale su i pre nego što smo se svi mi rodili, pre bilo kakve vere, čak i pre nastanka sveta. Večne istine i principi prethode svim religijama."

* * *

"Potrebno je samo da se duhovno i emocionalno sjedinite sa sopstvenim pozitivnim željama, stvaralačka sila vaše podsvesti odmah će stupiti u akciju. Nemojte oklevati, počnite odmah, sada, neka se i u vašem životu događaju čuda! Budite uporni, ne odustajte, trudite se sve dok konačno ne svane zora i sve senke zauvek nestanu!"

* * *

"Blistava tajna jeste čudotvorna moć ljudske podsvesti, skrivena u dubinama uma svakog čoveka na ovoj planeti."

* * *

"Nema potrebe da je stičete, moć je već u vašem posedu. Valja samo ovladati načinom njene upotrebe, shvatiti je i pravilno upotrebiti u svim odeljcima života."

* * *

"U dubinama vaše podsvesti nalaze se beskrajna mudrost, bezgranična moć, izvor svega što vam je potrebno, valja samo otkriti ih, razviti, izneti na svetlost dana. Prepoznajte mogućnosti koje leže u vašem duhu, udahnite im oblik i one će krenuti u svet."

* * *

"Ukoliko svoj duh otvorite i učinite prijemčivim, bezgranična inteligencija unutar vaše podsvesti otkriće vam sve što želite da saznate, u svakom trenutku i na svakom mestu. Ukazaće vam se nove misli, nove ideje koje će vas odvesti u nova otkrića, osposobiti vas da stvorite nova umetnička i praktična dela."

* * *

"Vaše je pravo da otkrijete unutrašnji svet misli, osećanja, snage, svetlosti, ljubavi i lepote. Iako nevidljive, njegove su sile veoma moćne. U podsvesti se nalaze rešenja svih problema, uzroci svih događaja. Oslobodivši skrivene moći, ovladaćete potrebnim silama i mudrošću koje će vas odvesti u blagostanje, sigurnost, sreću i zadovoljstvo."

* * *

"Valja imati na umu da se podsvest ponaša u skladu sa istim zakonitostima koje važe u hemiji, fizici ili matematici."

* * *

"Opšta je istina i činjenica da sve što utisnete u podsvest nalazi svoj materijalni izraz kao iskustvo, događaj ili osobina."

* * *

"Molitva koju izgovorite naići će na odziv, jer podsvest predstavlja princip, a pod principom podrazumevam način na koji neka stvar deluje."

* * *

"Zakonitost duha je zakonitost vere. To znači da treba verovati na način na koji deluje sam ljudski duh, da treba verovati u samu veru. Vera koja se rađa u duhu jeste misao rođena u tom duhu – samo to i ništa više od toga."

* * *

"Sva iskustva, događaji i osobine jesu reakcije podsvesti na čovekove misli. Imajte na umu činjenicu da rezultat nije delo onoga u šta se veruje već samog verovanja. Prestanite da poklanjate veru lažnim verovanjima, mišljenjima, praznovericama i strahovima koji more ljudsku vrstu. Počnite da verujete u večne životne istine koje ne podležu promenama."

* * *

"Pomisao jeste akcija od koje sve počinje. Reakcija predstavlja odgovor iz podsvesti, tesno povezane sa mišlju. Ispunite svoj um mislima o skladu, zdravlju, miru i dobroj volji i čuda će početi da se događaju i u vašem životu."

* * *

"Svako od nas poseduje samo jedan um, jedan duh koji, međutim, poseduje dva različita svojstva."

* * *

"Dve funkcije ljudskog uma najčešće označavamo kao objektivni i subjektivni duh, svest i podsvest, budni i uspavani um, površinski i dubinski um, voljni i prisilni um, muški i ženski princip i sl."

* * *

"Sa ciljem boljeg razumevanja funkcija sopstvenog uma, zamislite da vaš um predstavlja vrt. Vi ste baštovan koji tokom celog dana nešto (misli) sadi. Ono što ste zasejali u podsvesti, požnjećete u svome telu i odnosu sa spoljašnjim svetom."

* * *

"Sadite li bez prestanka čudesne semenke (misli) u baštu svog uma, dočekaćete najbogatiju od svih žetvi. Podsvest se može uporediti sa tlom na kome rastu sve vrste biljaka, kako dobre, tako i loše. Neko žanje plodove, a neko korov. Svaka misao je, dakle, uzrok, a sve ostalo je samo posledica. Upravo zbog toga je nužno da povedete računa o svojim mislima i postarate se da izazivaju samo poželjne posledice."

* * *

"Imajte na umu činjenicu da je spoljašnji svet proizvod unutrašnjeg sveta, sveta misli, osećanja i mentalnih slika. Dakle, taj unutrašnji svet jeste jedina stvaralačka sila univerzuma: sve što se nalazi u spoljašnjem svetu stvoreno je svesnim ili nesvesnim delovanjem vašeg duha."

* * *

"Poznavanje procesa prožimanja svesti i podsvesti omogućiće vam da preobrazite svoj život. Da bi se promenile posledice, valja promeniti uzroke. Većina se upinje da izmeni posledice, baveći se isključivo tim posledicama. Samo uklanjanjem uzroka moguće je prevazići neslogu, zabunu, nemaštinu, ograničenost bilo koje vrste."

* * *

"Setite se da živite u nedokučivom okeanu bezgraničnog bogatstva. Podsvest vam je vrlo osetljiva na misli. Misli, sa svoje strane, stvaraju model ili matricu kroz koju teku beskrajna inteligencija, mudrost, životna snaga i energija vaše podsvesti."

* * *

"Podsvesno je podređeno svesnom i upravo se zbog toga i naziva podsvešću."

* * *

"Kapetan je gospodar broda i njegova reč je zakon. Slično tome, vaša svest je kapetan i gospodar vašeg sopstvenog broda oličenog u vašem telu, sredini kojoj se krećete i poslovima kojima se bavite. Podsvest dobija naređenja koja joj izdajete na temelju onoga u šta vaša svest veruje i prihvata kao istinito."

* * *

"Vaša podsvest radi dvadeset četiri sata dnevno, trudeći se da to bude uvek u vašu korist, odnosno, prinoseći vam plodove vašeg uobičajenog načina razmišljanja."

* * *

"Kao polaznu tačku valja zapamtiti sledeće: kada podsvest usvoji neku zamisao, istog trenutka kreće u njeno ostvarivanje. Taj zakon podsvesti važi kako za pozitivne, tako i za negativne misli. Ukoliko je vode loše ideje, podsvest rađa neuspeh, nesreću, osujećenje. Ukoliko je vaš način razmišljanja skladan i konstruktivan, uživaćete u savršenom zdravlju, blagostanju i uspehu."

* * *

"Treba imati na umu činjenicu da nisu u pitanju dva različita uma već dva polja aktivnosti unutar jednog jedinstvenog uma. Svest je deo uma koji razmišlja, njoj pripada aktivnost opredeljivanja, vršenja izbora."

* * *

"Imajte na unu da se podsvest ne bavi razmišljanjem o tome jesu li vaše misli dobre ili loše, istinite ili lažne već isključivo reaguje prema prirodi nametnutih joj misli. Ukoliko, na primer neku činjenicu svesno prihvatite kao istinitu iako je lažna, vaša će je podsvest prihvatiti kao istinitu i potruditi se da ostvari njoj odgovarajući rezultat."

* * *

"Svest se ponekad naziva objektivnim umom jer se bavi spoljašnjošću. Objektivni um ima zadatak da spozna objektivni svet. U tu svrhu mu služi pet fizičkih čula. Objektivni um je vodič i usmerivač svih čovekovih dobara sa okolinom. Sva saznanja koja posedujete stekli ste uz pomoć svojih pet čula. Objektivni um uči kroz posmatranje, iskustvo i obrazovanje."

* * *

"Podsvest se vrlo često naziva subjektivnim umom. Zadatak subjektivnog uma je da spozna svoju okolinu ali ne koristeći pet raspoloživih čula. Drugim rečima, subjektivni um opaža uz pomoć intuicije i predstavlja sedište svih osećanja i skladište uspomena. Subjektivni um dolazi do izražaja u času kada su objektivna čula pasivna. Ukratko, radi se o delu ljudskog uma koji izbija u prvi plan u trenucima kada objektivni um zadrema ili miruje."

* * *

"Podsvest nije sposobna da bilo šta dovede u sumnju, odnosno nije u stanju da se bilo čemu suprotstavi. Otuda svaku, čak i pogrešnu, sugestiju prihvata kao istinitu i prihvata je kao iskustvo, osobinu ili događaj."

* * *

"Vodite računa da svojoj podsvesti dajete isključivo sugestije koje nadahnjuju, leče, smiruju. Zapamtite da se sa podsvešću ne smemo šaliti, ona nas uvek doslovno shvata."

* * *

"Podsvest će odgovoriti uvek kada se upustite u traganje za rešenjem problema, ali će, u isto vreme, očekivati da u svesti stvorite ispravne polazne sudove. Imajte na umu da podsvest UVEK poseduje odgovor."

* * *

"Podsvest nikada ne spava, nikada se ne odmara; uvek je na poslu."

* * *

"Podsvest je izvor svih ideala, težnji i čovečnih dela."

* * *

"Podsvest je obdarena beskrajnom inteligencijom i bezgraničnom mudrošću. Napaja se sa skrivenih izvora i naziva se – zakonom života. Upravo je zbog toga podsvest sposobna da učini sve, pomeri nebo i zemlju, kako bi sprovela zapovesti dobijene iz svesti. Zato bi trebalo voditi računa da te zapovesti, ti utisci budu uvek ispravni i konstruktivni."

* * *

"Sve što subjektivno osetite kao istinito, naći će svoj izraz kao iskustvo, osobina ili događaj. Pokret i osećanje moraju uspostaviti trajnu ravnotežu, kako na nebu (odnosno, u čovekovom umu), tako i na zemlji (u telu i njegovoj okolini). Tako glasi osnovni zakon života."

* * *

"Šta mislite o sebi ovog trenutka? Svaki delić vašeg bića izražava tu pomisao. Telesno zdravlje, materijalno stanje, prijatelji, društveni položaj – savršeno odražavaju ideju koju imate o sebi. Upravo se u tome ogleda stvarno značenje svega što je utisnuto u podsvest i što dolazi do izražaja u svim fazama ljudskog života."

* * *

"Niko se nije rodio zadojen negativnim stavovima; stoga, hranite podsvest životvornim mislima i jednostavno ćete izbrisati sve u njoj pohranjene negativne obrasce. Budete li dovoljno uporni, poći će vam za rukom da istisnete celokupno negativno nasleđe."

* * *

"Zapamtite, jednako kao što voda uzima oblik cevi kojom teče, životni princip u vama kreće se u skladu sa prirodom vaših misli. Smatrajte svoju podsvest živom mudrošću, najboljim prijateljem kojeg imate. Čvrsto verujte da je neprekidno aktivna u vama, da vam donosi radost, nadahnuće, napredak. Postupite li tako, dobićete željenu reakciju. Dato vam je samo ono u šta verujete."

* * *

"Vaše je isključivo da u svoj um bacite seme (misao) koje će, ukoliko ga vi sami u tome ne sprečite, nepogrešivo proklijati i, na kraju, doneti plod."

* * *

"Vera, onako kako se pominje u Bibliji, predstavlja način razmišljanja, stav, unutrašnju sigurnost, saznanje da će ideja koju svesni deo uma u potpunosti usvoji naići na isti prijem i u podsvesti i nakon toga, krenuti na put materijalizacije, ostvarivanja. Vera je, u izvesnom smislu, i prihvatanje kao istinitog nečega što razum i čula osporavaju, odnosno, ućutkivanje sićušnog, racionalnog, analitičkog svesnog dela uma i zauzimanje stava potpunog oslanjanja na unutrašnju moć podsvesti."

* * *

"Najlakši i najočigledniji metod uobličavanja ideje jeste njena vizuelizacija, odnosno stvaranje njene slike u umu. Golim okom može se videti samo ono što već postoji u spoljnom svetu. Slično tome, sve ono što je moguće vizuelizovati u umu već postoji u nevidljivom svetu tog istog uma. Svaka slika koja se pojavi u čovekovom umu jeste suština onoga čemu se čovek nada i dokaz postojanja stvari koje se ne mogu videti. Ono što nastane u mašti jednako je stvarno kao i bilo koji deo tela, na primer. Ideja i zamisao jesu stvarne, opipljive pojave koje će se, kao takve, i pojaviti u objektivnom svetu ukoliko se čovek koji ih je stvorio verno pridržava svojih mentalnih principa."

* * *

"Više od 90 posto mentalnog života svakog čoveka pripada podsvesti. Ljudi koji ne koriste tu čudesnu silu žive unutar veoma skučenih granica."

* * *

"Podsvest je u neprestanom dodiru sa beskonačnim životom i beskrajnom mudrošću i njene su težnje i akcije uvek usmerene ka životu. Iz podsvesti izviru sve vizije i nadahnuća za bolji, uspešniji, značajniji život."

* * *

"Podsvest se čoveku obraća kroz intuiciju, impulse, slutnje, nagoveštaje, težnje, nagone i ideje i uvek ga podstiče da ustane, raste, razvija se, napreduje, krene u pustolovinu zvanu bolji život. Sklonost ka ljubavi, nagon za pružanje pomoći bližnjima dolazi iz dubine podsvesti."

* * *

"Čovek je zbir sopstvenih misli! Svako je sposoban da se oslobodi negativnih misli i predstava. Tame se rešavamo svetlošću, hladnoće toplotom, negativnih misli zamenjujući ih pozitivnim. Držite se pozitivnog i negativno će netragom nestati!"

* * *

"Bolest nije normalno stanje, bolest znači da se čovek kreće nasuprot struji života i da, pri tome, negativno i misli. Zakon života je zakon razvoja, celokupna priroda je svedok delovanja ovog zakona. Gde god ima rasta i razvoja, tu mora biti života, gde god ima života, tu mora biti sklada, a gde god ima sklada, tu mora biti i savršenog zdravlja."

* * *

"Morate stvoriti JASNU ideju u svome umu, morate raspolagati tačnom definicijom problema. Morate imati vere da izlaz postoji, morate znati da bolesti ima leka. Pravi odgovor zna samo beskrajna inteligencija u podsvesti. Kada u svesti stvorite jasan i određen pozitivan stav, podsvest će shvatiti da ste spremni i krenuti u akciju!"

* * *

"Pri obraćanju sopstvenoj podsvesti nužno je osloboditi se navike pribegavanja snazi volje. Potrebno je zamisliti, u sopstvenoj mašti predstaviti krajnji cilj, stanje oslobođenosti od problema. Intelekt će uvek pokušavati da se probije, da izbije u prvi plan i ponudi svoje rešenje. Međutim, nužno je potpuno ga isključiti i ostati pri prostoj, detinjastoj veri u čudo. Stvoriti sliku sebe oslobođenog bolesti ili problema koji vas tišti. Zamislite osećanja koja prate stanje oslobođenosti kome težite. Izbegavajte sve zaobilazne puteve! Jednostavan način je najbolji način!"

* * *

"Mentalni napor se uvek okreće protiv samoga sebe, nepogrešivo delujući protiv željenog. Pomisao na sopstvenu bespomoćnost pred okolnostima preplavljuje celokupan um, podsvest se uvek nalazi pod kontrolom najsnažnije ideje. Dakle, podsvest usvaja najjaču od dve međusobno suprotstavljene premise."

* * *

"Bogatstvo je jednostavno stanje podsvesti u kome je ona ubeđena da poseduje bogatstvo. Niko neće postati milioner uzvikujući: "Ja sam milioner, ja sam milioner". Do bogate podsvesti ćete doći postepenim i istrajnim ugrađivanjem ideje bogatstva i izobilja u sopstvenu duhovnu sferu."

* * *

"Svako može imati bogatstvo, sve što mu je potrebno i da mu, pri tome, mnogo toga preostane. Reči imaju moć da očiste vaš um od pogrešnih misli, i, umesto njih, u njega ugrade prave misli."

* * *

"Ne radi se o tome da kažete: "Bogat sam", već da svoje bogatstvo zasnivate na silama koje uistinu postoje u vama. Nema sukoba u vašem umu kada izgovorite: "Bogatstvo". Osim toga, zadržavate li dovoljno dugo ideju bogatstva u svesti, počeće da vas prožima i duboko osećanje iste vrste."

* * *

"Osećanje bogatstva stvara bogatstvo, imajte to uvek na umu. Podsvest je nalik na banku – neka vrsta univerzalne finansijske institucije. Sve što u nju položite, odnosno utisnete, ona će uvećati i umnožiti, bez obzira na to da li se radi o ideji bogatstva ili siromaštva. Opredelite se za bogatstvo."

* * *

"Onome ko u duši stvori osećanje bogatstva, novo će se bogatstvo pružiti, onoga ko u duši gaji osećanje lišenosti, nove će oskudice snaći. Podsvest umnožava i uvećava sve što se u nju odloži."

* * *

"Podsvesti nikada ne nedostaju nove, prave ideje. Ona raspolaže neograničenim brojem zamisli spremnih da se, na beskrajno mnogo načina, pretvore u gotov novac u vašem novčaniku. Taj proces teče bez obzira na mogući krah lokalne berze ili pad vrednosti deviza. Veličina vašeg bogatstva nikada ne zavisi od količine obveznica, deonica i novca kojom raspolažete. U pitanju su samo simboli neophodni i korisni, naravno, ali ipak samo simboli."

* * *

"Ako ikada osetite bes ili nelagodnost zbog uspeha drugih, pokušajte odmah da se oslobodite takvih misli i da im iskreno poželite još veće bogatstvo. Time ćete neutralisati negativne misli i izazvati još veći pritok bogatstva ka samome sebi."

* * *

"Zapamtite: prepreka sticanju bogatstva nalazi se u vašem umu. U stanju ste da je uništite i to misleći o svima oko sebe na pozitivan način."

* * *

"Čovek postoji da bi rastao, razvijao se i širio kako duhovno, misaono, tako i materijalno. Neotuđivo je čovekovo pravo da se iskazuje u svim delatnostima i na svim poljima sopstvenog postojanja. Okružite se lepotom, skladom i raskoši."

* * *

"Razmotrimo tri koraka koji vode ka uspehu. Načiniti prvi korak znači utvrditi koje su vam omiljene aktivnosti. Odmah potom, trebalo bi da počnete njima i da se bavite, da ih upražnjavate kao svakodnevni posao. Uspeh znači voleti sopstveni posao."

* * *

"Drugi korak ka uspehu jeste usavršavanje u određenoj grani delatnosti i ovladavanje tom granom u većoj meri od ostalih."

* * *

"Treći korak je najznačajniji. Morate se uveriti da ono čemu težite ne ide samo i jedino vama u prilog. Vaša želja ne sme biti sebična, valjalo bi da na bilo koji način doprinosi blagostanju celokupnog čovečanstva."

* * *

"Uspešna osoba voli svoj posao i kroz njega i ostale aktivnosti izražava celokupnu svoju ličnost. Uspeh se temelji na idealima koji su znatno viši od pukog nagomilavanja bogatstva. Uspešan čovek je osoba obdarena velikim psihološkim i duhovnim razumevanjem."

* * *

"Svaki čovek je ujedno i poslovni čovek, jer se bavi poslom zvanim život. Postanite uspešan poslovni čovek zamišljajući da radite ono što već dugo želite da radite i da posedujete ono za čime već dugo čeznete. Razvijajte svoju maštu, postanite maštoviti, misaono učestvujte u stvarnosti uspeha. Neka vam to postane navika. Svake večeri odlazite na počinak s osećanjem da ste uspešni, savršeno zadovoljni, na kraju će vam poći za rukom da u podsvesti trajno usadite ideju uspeha. Verujte da ste rođeni za uspeh i počeće da vam se događaju čuda!"

* * *

"Istinsku i trajnu sreću steći ćete onog dana kada vam postane potpuno jasno, sasvim očigledno da ste u stanju da prevaziđete svaku slabost – onog dana kada shvatite da je vaša podsvest sposobna da reši sve vaše probleme, izleči vam telo i otvori put ka uspehu o kome niste smeli ni da sanjate."

* * *

"Sreća je stanje duha."

(Izdavač: Vulkan izdavaštvo, Beograd, 2013. godina)

Pretraga

Biografija - Džozef Marfi

Džozef MarfiDr Džozef Marfi, rođen u Irskoj (1898 - 1981), doktor filozofije i teologije, bio je jedan od najvećih svetskih stručnjaka iz oblasti misticizma i dinamike uma, kao i autor brojnih bestselera, među kojima i knjige Moć podsvesti.

Studirao je za sveštenika i pridružio se Jezuitima koje je napustio kada se preselio u Ameriku. Diplomirao je hemiju u Njujorku i postao apotekar. Sredinom četrdesetih godina preselio se u Los Anđeles gde je počeo da predaje na Institutu za teologiju.

Praktične tehnike za fizički, društveni, ekonomski i duhovni razvoj ličnosti koje dr Marfi preporučuje obezbedile su mu milione vernih sledbenika širom sveta. Doktorirao je psihologiju na Univerzitetu Južna Kalifornija i tada je počeo da piše. Ženio se dva puta. Tokom života održao je niz predavanja širom sveta, baveći se sve vreme istraživačkim radom i unapređivanjem svoje teorije podsvesti.