AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Moć podsvesti za 21. vek: za duhovniji život

Džozef Marfi

"Kada kažeš JA SAM ti objavljuješ prisutnost Boga živoga u sebi. Ti deklarišeš ono što si."

* * *

"JA SAM ONAJ KOJI JESAM. Reč ONAJ ukazuje na ono što želiš da budeš, što bi želeo da budeš. Drugo KOJI JESAM znači molitelja, postignuće, ispunjenje tvoje želje, tvojih snova i težnji. Ne ponavljaš kao papagaj JA SAM ONAJ KOJI JESAM ne, nikako. Ali ti osećaš u sebi da ćeš biti ono za čim si žudeo."

* * *

"Ti si zainteresovan i fasciniran svojim idealom i apsorbovao si ga u sebe. On počinje da se rasprskava u tvom umu. Sve što se utisne u podsvest ispoljava se izvan skrivene scene. Tada dolazi poklič pobede, punoća, lepota savršenstva, sve ono što želiš biti."

* * *

"Ti možeš reći, na primer: "Ja sam prosvetljen, ja sam inspirisan, ja sam božanski vođen, ja sam potpun". Ti možeš živeti u toj atmosferi, zato što god dodirneš sa JA SAM osećajno, i sa razumevanjem, ti to postaješ."

* * *

"Ja sam ovo što sledi preporučivao ljudima širom sveta. Učini i ti to i reci: "Ja sam na pravom mestu. Radim ono što volim. Božanski napredujem." Reci ovo osećajno, razumljivo i značajno. Tada će se dublja svest probuditi i sva vrata će ti se otvoriti. Tvoj skriveni talenat otkriće se, vrata će se otvoriti, i ti ćeš sebe naći na pravom mestu, a to znači da ćeš uzdići sebe na najviši mogući nivo."

* * *

"JA SAM znači svesnost, postojanje, životni princip, bezuslovnu svest. Indusi koriste reč "Om". To je ista stvar. To znači neograničenost. To znači Sveti Jedan koji stanuje u večnosti, čije ime je Savršeni."

* * *

"Svoju pažnju udalji od svog problema, bilo da je to bolest, oskudica ili uskraćenost. Biće što će biti. Usmeri svoju pažnju na svoj ideal, cilj, predmet. Zahtevaj od sebe da bude sve ono za čim žudiš. Veseli se i osećaj radost. Tako će stari uslovi proći i ti ćeš ispoljiti radost zbog odgovora na molitvu."

* * *

"Ti se spasavaš od oskudice, bolesti, siromaštva i ograničenosti svake vrste zato što si svestan Božije prisutnosti unutar sebe i svoje sposobnosti da je kontaktiraš. Kada je zazoveš ona ti odgovara. Biće sa tobom u nevolji, postaviće te visoko zato što ti znaš njeno ime. Njeno ime je prirodno, kao i način na koji deluje."

* * *

"Ako si žedan voda je tvoj spasilac. Ako si zatočen sloboda je tvoj spasilac. Ako si bolestan zdravlje je tvoj spasilac. Tako je odgovor uvek unutar tebe, i spasilačka svest je u tebi, jer Bog prebiva u tebi."

* * *

"Veruj da je sve dobro uprkos rezonovanju da uslovi izgledaju nemogući. Ostani miran, živi u atmosferi pobede i pobeda će biti tvoja. Dopusti da vidiš kraj i shvatićeš šta znači realizacija na kraju. Razmišljaj o srećnom kraju. Učini da se sva božanska moć rascveta u centralnoj tački tvoje pažnje."

* * *

"Bog je neograničen. Čovek je nešto posebno. Ljudsko biće je individualizacija Božije svesti."

* * *

"Znači da je kraljevstvo Božije unutar tebe. To je tvoja svest, tvoje probuđeno biće – nevidljivi deo tebe. To je tvoj um, tvoja svest, tvoja imaginacija, tvoje osećanje, tvoje verovanje – nevidljivi deo tebe. Stanje tvoje svesti je ono što misliš i u šta veruješ. To je ono što osećaš, to je ono što zamišljaš da budeš. Zato je stanje tvoje svesti sve ono što ima tvoj mentalni pristanak."

* * *

"Ono što osećaš to i privlačiš, ono što zamišljaš to i postaješ. Što god želiš potraži u svojoj svesti."

* * *

"Sada možeš zahtevati da poseduješ ono za čim žudiš. Ti sada možeš zahtevati da činiš ono za čim žudiš. Ti možeš živeti u toj mentalnoj atmosferi. To sve postepeno će uranjati niže i niže, od tvoje svesti ka podsvesti, postajući sve ubedljivije ako ga hraniš i podkrepljuješ. Tako će tvoja ograničenja biti dezintegrisana, i ti ćeš se uzdići kao feniks iz pepela, i od starog čoveka postaćeš nova osoba."

* * *

"Odvrati svoju pažnju od mnogih razloga zbog kojih nisi mogao nešto postići, i usmeri je na svoj ideal. Hrani ga i podstiči, i odgovor će doći. Nastavi da ga podržavaš, i dan će se promeniti, i senke će se raspršiti."

* * *

"Ljubav je ispunjenje zakona – zakona zdravlja, sreće i mira. Zato, kada ideš ka Bogu moraš biti pun ljubavi i dobrih želja. Ljubav dospeva do srca. Ona je zračenje dobrih želja. Ona znači želeti svim ljudima ono što želiš sebi."

* * *

"Drugim rečima, stavi Boga na prvo mesto u tvom životu. Da li stavljaš nešto ispred Boga? Da li kažeš: "Tako sam zauzet." Da li kažeš da si previše zauzet za Boga. O ne! Ne daj moć ni jednoj stvorenoj stvari."

* * *

"Ideje, mudrost, inteligencija, moć, snaga – sve ove stvari date su ti. Onda kreni napred i hrabro se uhvati u koštac sa problemima, znajući u tvom srcu i duši da sva Moć Vrhovnog reagovaće na stav tvoga uma."

* * *

"Ako imaš nesporazum na poslu, teškoće kod kuće, emocionalni problem, ako si bolestan reci: "Bog je ovde i Bog mi može pokazati put. Bog me može ozdraviti." Put će ti se otvoriti i ti ćeš savladati sve teškoće."

* * *

"Ne reci nikad: "Ja se bojim, ja sam slab, ja nisam dobro." Tako ćeš sebe uništiti. Nikad ne reci: "Ja sam uplašen, ja sam zabrinut, ja sam ljubomoran, ja sam kritičan." Kada tako činiš ti osakaćuješ svoj život i tvoje ćelije postaju osetljive na bol. Reci: "JA SAM sa Bogom." To je najviše što možeš biti."

* * *

"Ti si ono što misliš tokom dana i tvoj karakter je zbir tvojih misli. Uzrok i posledica su apsolutne i nerazdvojive u tajnom svetu misli, kao i u svetu vidljivih i materijalnih stvari. JA SAM Alfa i Omega, JA SAM prvi i poslednji. Uzrok i posledica su isto."

* * *

"Tvoja radost i tvoja patnja su odraz tvojih uobičajenih misli. Da bi iskusio sreću u tvom životu shvati da si ti gospodar tvojih misli, emocija i reakcija u životu. Ti stvaraš i oblikuješ tvoje uslove, iskustva i događaje. Svaka misao koju osećaš kao istinitu, i kojoj dopuštaš da bude prihvaćena kao istina od tvoje svesti, pušta korene u tvoju podsvest, koji pre, ili kasnije, izrastaju u delo i donose sopstveni plod zgoda i iskustava. Dobre misli donose dobre plodove, pogrešne misli donose loše plodove."

* * *

"Zaljubi se u višu predstavu o sebi. Božije biće u sebi. Uzdigni Boga u svoje središte."

* * *

"Ti si ono o čemu razmišljaš. Ti razmišljaš o ljubavi ili mržnji, i postaješ po zamisli i običaju onoga o čemu razmišljaš. Ti možeš reći: "Potpun sam, prosvetljen sam, inspirisan sam, Božije dete sam, srećan sam, slobodan sam, zdrav sam i savršen.""

* * *

"Univerzalno biće je u tebi, Individualno JA SAM je jednostavno Univerzalno JA SAM. Tvoja personalnost dolazi od reči "persona" što znači maska – maska koju nosi svako od nas. Ona je zbir tvojih ukupnih razmišljanja, osećanja i verovanja."

* * *

"Usmeri svoj um na Boga, tako ćeš imati mir. Reka mira proticaće tobom."

* * *

"Što god dotakneš sa JA SAM sa uverenjem to postaješ. Bog je Zdrava Prisutnost, Moć. On je jedini Lekar, Ozdravljujuća Snaga Beskrajna, Ozdravljujuća Prisutnost unutar tebe."

* * *

"Početak i kraj su isto, - Alfa i Omega. Ideja i manifestacija su isto. Akcija i iskustvo su isto. Misli i stvari su jedno."

* * *

"Vera i pouzdanje su početak. To je stav tvog uma. Početak i kraj su isto. Kraj odgovara početku."

* * *

"Vidljive stvari pokazuju nevidljive."

* * *

"Sugestije drugih nemaju snagu da kreiraju stvari koje se sugerišu. Moć je u tvojim mislima, ali ne zato što su tvoje, već zato što su misli. Sposobnost Duha je da misli. Duh je Božija prisutnost u tebi. On uvek pokreće tvoju sopstvenu misao da deluje. Ti imaš moć da potpuno odbaciš svaku negativnu sugestiju i ujediniš se sa Svemogućim unutar sebe. Tada si u skladu sa beskonačnošću."

* * *

"Raj i Pakao su samo u našoj svesti. Svako od nas stvara sopstveni Raj i Pakao shodno načinu na koji razmišlja, misli, oseća i veruje."

* * *

"Dobro i zlo nisu delovi prirode. Oni su u svesti individue. Misli dobro i dobro će uslediti. Misli zlo i zlo će uslediti."

* * *

"Što god želimo drugom to se događa i manifestuje u našem sopstvenom telu i iskustvu."

* * *

"Apsolutno je potrebno usmeravati se prema lepoti, harmoniji, ljubavi, miru, radosti i svim blagoslovima koji dolaze iz jednog Izvora. Samo je Jedna Moć. Bog ne može činiti ništa što nije ljubav, jer je Bog okrilje ljubavi. Bog je mir. Bog je mir i on ne može želeti bol. Bog je radost, ne može želeti tugu. Bog je život, a u životu ne može biti smrti. Bog ne želi smrt. Nema smrti."

* * *

"Stekni novu viziju, novu predstavu o sebi, novu svest, novu interpretaciju života. Očekuj najbolje. Gledaj napred predviđajući najslavniju budućnost. Veruj da je ona moguća. Živi sa novom predstavom o sebi i iskusićeš radost i oduševljenje zbog ispunjenja tvojih snova."

* * *

"Zamisli sebe onakvog kakav želiš da si. Veruj novoj zamisli i ona će se spustiti procesom sličnim rasprskavanju u tvoju podsvest, nestati u tami, i nešto kasnije pojaviće se kao tvoje novo iskustvo, kao radost odgovora na molitvu. Bićeš nagrađen od Boga i ići ćeš iz pobede u pobedu."

* * *

"Svako verovanje nastoji da se manifestuje."

* * *

"Možeš biti apsolutno siguran da mentalna slika koju ti verno zadržiš, razviće se u tvojoj svesti i biće manifestovana u tvom iskustvu."

* * *

"Bog je život koji nema ni početak ni kraj. Život nastoji da izrazi sebe. Život želi biti lepota, radost, harmonija, ljubav, mudrost, zapovest. On nastoji sebe izraziti kroz tebe. Bog je životni Princip i život uvek nastoji da izrazi sebe. Potrebno mu je sveto prihvatanje pomoću koga može izraziti sebe u najvećem stepenu kroz tebe. Božija volja je tendencija života. Tendencija života je da izrazi sebe."

* * *

"Ako su tvoje želje, planovi i ciljevi životvorni, ako doprinose čovečanstvu na neki način u nekoj formi ili obliku ti deluješ u saglasnosti sa univerzalnom tendencijom života koji je harmonija, mir, lepota i ljubav."

* * *

"Stoga zapamti: tvoja želja, tvoje nastojanje moraju postati uverenje, moraju postati podsvesno utelovljenje, moraju postati podsvesno ispunjenje, tada je tvoja volja i Božija volja, i tada moć Svemoći deluje u tebi."

* * *

"Moramo odlučiti kakvo seme, kakvu vrstu misli sejemo u bašti našeg uma, zato što seme i misao rastu u skladu sa svojom vrstom. Ideje sadržane i osećane kao istina u našoj svesti, pokazaće se reprodukovane iza skrivenog prostora, jer ono što naša svest iziskuje i oseća kao istinu, naša podsvest će prihvatiti i to će se i dogoditi."

* * *

"Problemi nam daju divnu priliku da ih savladamo. Ako se sretneš sa izazovom, mudrost i snaga unutar tebe osposobiće te da problem prevaziđeš."

* * *

"Mi smo ovde da izrazimo što više od naše Božanstvenosti svakog dana dok ne postanemo onakvi kakve nas Bog želi – srećni, radosni, prosvetljeni, inspirisani, koji šećemo zemljom sa hvalom Bogu na našim usnama."

* * *

"Što misliš to i stvaraš, što osećaš to i dotičeš, što zamisliš to i postaješ."

* * *

"U cilju da svoju volju, izbor i želju uskladiš sa voljom Svemogućeg moraš to animirati – moraš svoje želje i intencije učiniti živim. Budi entuzijasta u tome. Osećaj ih realno i spoji emocije sa tim osećanjem realnosti, kako bi se one utelovile u tvoju podsvest."

* * *

"Što je istina za Beskonačnost istina je za tebe. Bog će se nastaniti u tebi i on je živi Duh Svemoći. Bog je život. Bog je tvoj život sada. Bog je uvek uspešan, bilo da stvara zvezdu, planetu, drvo ili kosmos. Stoga si bio rođen da uspeš, jer Beskonačnost nema greške. Svakako to je volja beskrajnog – da ti budeš uspešan umno."

(Izdavač: Familet, Beograd, 2008. godina)

Pretraga

Biografija - Džozef Marfi

Džozef MarfiDr Džozef Marfi, rođen u Irskoj (1898 - 1981), doktor filozofije i teologije, bio je jedan od najvećih svetskih stručnjaka iz oblasti misticizma i dinamike uma, kao i autor brojnih bestselera, među kojima i knjige Moć podsvesti.

Studirao je za sveštenika i pridružio se Jezuitima koje je napustio kada se preselio u Ameriku. Diplomirao je hemiju u Njujorku i postao apotekar. Sredinom četrdesetih godina preselio se u Los Anđeles gde je počeo da predaje na Institutu za teologiju.

Praktične tehnike za fizički, društveni, ekonomski i duhovni razvoj ličnosti koje dr Marfi preporučuje obezbedile su mu milione vernih sledbenika širom sveta. Doktorirao je psihologiju na Univerzitetu Južna Kalifornija i tada je počeo da piše. Ženio se dva puta. Tokom života održao je niz predavanja širom sveta, baveći se sve vreme istraživačkim radom i unapređivanjem svoje teorije podsvesti.