AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Moć podsvesti za 21. vek: za bogatiji život

Džozef Marfi

"Možete živeti bogatijim i srećnijim životom samo ako tako odlučite. Postoje mnogi dokazi koji pokazuju da se vaš život može popraviti ukoliko ovladate svojim mislima."

* * *

"Veru ne možete dobiti ni na koji način; ovde ste da bi je koristili. Mi tražimo ono što već posedujemo."

* * *

"Stara molitva glasi: "Ili ovo, ili nešto veće i bolje postoji u tvome planu, o Gospode, moj Bože." To je vodeća misao. Tada niste ni napeti ni nervozni, niti zabrinuti da li ćete nešto dobiti ili ne."

* * *

"Nema sigurnosti u našim okolnostima. Sve prolazi. Morate verovati u izreku, "Uradivši sve, stajem u miru." - Jer, to je istina. Učinili ste sve što ste mogli. Pokušali ste da rešite svoj problem."

* * *

"Umirite mehanizam svoga uma i znajte da je samo vaše "JA SAM", Svemogući Gospod Bog. Ono je Svemudro i zna sve. Prepustite vođstvo kreativnoj moći svoga podsvesnog uma. On će rešiti čitav problem za vas, ako sami sebi ne stojite na putu."

* * *

"Emerson je pisao, "Sklonite sa svoga puta sopstvenu nadmenu ništavnost.""

* * *

"Sve je promena u ovome univerzumu. Mi tu ništa ne možemo. Sve je u stanju kretanja. Ništa nije zauvek. Sve prolazi. I ovo će proći. Postoji nešto što vi i ja možemo učiniti po pitanju svoga stava prema ovoj stalnoj promeni. Nije važno ono što se dešava, već ono što mi mislimo o onome što se dešava."

* * *

"Stvaralačka moć je u vama."

* * *

"Stavovi su nešto nematerijalno od čega gradimo našu sposobnost, mir i prosperitet. Dok upravljamo našim životima – naš promenjeni stav menja sve. Kakav je stav vašeg uma? To su, naravno vodeće misli, koje vašem umu mogu doneti fantastična iskustva i rezultate. Jer kada promenite svoj um, vi menjate i svoje telo, jer vaše telo je senka uma. Vaše telo je čvrsta forma vašeg uma. Ono u šta verujete je ono što vam se događa."

* * *

"Vidite, vi uvek možete nešto prevazići. Možete ukoliko i sami mislite da možete. Možete postići bilo šta pomoću Božije Sile koja vas jača."

* * *

"Istina je da se svako od nas menja, u skladu sa onim što jesmo i ko jesmo. Mi imamo ugrađenu kontrolu poput čamca. Božije Prisustvo je u nama. Ono uvek pokušava da leči i obnavlja."

* * *

"Gospod je suverena, vrhovna, jedina sila. On odgovara na naše misli. Stoga je on, naše utočište. On je i naše utvrđenje. Jer onaj koji je uz Boga, jeste u većini. Ako je Bog uz vas, ko može biti protiv vas? Ni jedna dobra stvar neće biti uskraćena onome ko hoda uspravno, u skladu sa zakonom."

* * *

"Duhovna Snaga inspiriše, leči, jača, i obnavlja vaš um i telo. Ona se naziva Bogom. To je dobra i korisna sila. To je duh u vama."

* * *

"Kada sopstvenim umom zaključite da postoji samo Jedna Sila, Jedna Beskonačna Inteligencija, i da vas Ona vodi, vaša će podsvest odgovoriti na to; jer ona kaže, on ili ona veruju da postoji samo Jedna Sila, Jedno Koje živi u srcima svih ljudi."

* * *

"Vaš podsvesni um prihvata ono što je utisnuto u njega ili ono u šta vaša svesnost veruje. Ne rezonuje, kao što to čini vaš svesni um. To je pravolinijski um. Ne prepire se sa vama."

* * *

"Vaša podsvest je kao tlo koje prihvata bilo koju ideju – dobru ili lošu. Vaše misli su delotvorne i mogu se uporediti sa semenom."

* * *

"Šta god vaš svesni um smatra istinitim, podsvesni um prihvata. Vaša sposobnost da zamislite i osetite i vaša sloboda da birate ideje koje ćete prihvatiti, daje vam moć nad svakom kreacijom."

* * *

"Molite se verujući da već posedujete ono za šta se molite. I to će zaista doći. Ovo je univerzalni zakon transformacije."

* * *

"Probudite u sebi osećanje koje biste imali kada biste ostvarili svoju želju, i to osećanje će dovesti do njenog ostvarenja."

* * *

"Kada vam neko kaže da nešto ne može da se uradi, upotrebite svoju maštu i recite, "Ja ću to uraditi. To je moguće postići." I, podsvest će odgovoriti i sprovesti vašu maštu u delo, na čudesan, čudesan način."

* * *

"U vama je fantastična sila, podsvesna inteligencija i mudrost koju, vidite, možete upotrebiti."

* * *

"Misao je najsnažnija sila u univerzumu. Vaša reč je izraz vaše misli."

* * *

"Shvatite, stoga, da su misli nešto konkretno; ono što osećate, to i privlačite; ono što zamišljate to i postajete. Nakon toga, čuda će početi da se događaju u vašem životu. Jer postoji samo Jedna Sila i ta Sila je u vama. Vi ste kapetan na mostu; vi izdajete naredbe, i vaša podsvest prihvata utiske koje joj šaljete i ostvaruje ih, bez obzira da li su istiniti ili ne. Stoga, prihvatajte samo one stvari koje su istinite."

* * *

"Shvatite da moć leži u kretanju vaših sopstvenih misli. Niko nema moć da vas povredi osim vas samih."

* * *

"Vaša podsvest prihvata ono što joj se nameće i ono u šta svesno verujemo. Ona ne racionalizuje kao vaša svest. Ona vam ne oponira. Vaša podsvest je poput tla, koje prihvata sve vrste semena, loše i dobre. Vaše su misli aktivne i mogu se uporediti sa semenom."

* * *

"Upamtite, vaša podsvest ne proverava da li su vaše misli dobre ili loše, istinite ili lažne. Ali, ona reaguje u skladu sa prirodom vaših misli i sugestija."

* * *

"Morate shvatiti da je vaša svest, vaš stražar pred tvrđavom. Njena glavna funkcija jeste da štiti vašu podsvest od lažnih utisaka."

* * *

"Svako od nas ima svoje unutrašnje strahove, verovanja, stavove; i ove unutrašnje pretpostavke upravljaju našim životima."

* * *

"Upamtite, vi ste jedini mislilac u svome univerzumu. Pošto je vaša misao kreativna, ono što mislite o drugima, to i stvarate u sebi."

* * *

"Verovanja vaše podsvesti diktiraju, kontrolišu i upravljaju svim vašim svesnim aktivnostima. Počnite sada da verujete, tvrdite, osećate i znate da vas Bog vodi na svim vašim putevima. Da Božanski zakon i poredak, prvi zakon neba, upravlja svim vašim aktivnostima. Ispravno Božansko Delanje upravlja vama u svakome trenutku; Bog brine o vama na sve moguće načine. Vaše nadahnuće dolazi sa visine. Dok prihvatate ove istine svojom svešću, vaša podsvest će ih ostvarivati, i otkrićete da su sve vaše staze sama prijatnost, a da su svi vaši putevi sam mir."

* * *

"Vi ste svoj sopstveni spasitelj. Ova Božanska Prisutnost nije nikada rođena. Ona neće nikada umreti. Ona vam je trenutno dostupna. Mir postoji sada, harmonija je sada, ljubav je sada, radost je sada, lepota je sada, nadahnuće je sada, snaga je sada, prosvetljenje je sada; isceljujuća moć je sada. Zašto čekati na nju? Bog je Večito Sada – upravo ovog trena."

* * *

"Kada dobro razmišljate, uslediće dobro. Kada mislite negativno, uslediće negacija i nesreća."

* * *

"Počnite da verujete u Boga koji je Svemoguć, Svemudar i koji poseduje bezgraničnu ljubav. Beskonačnu Mudrost, Bezmernu Savršenost, Apsolutnu Harmoniju. Ono što je istinito za Boga, mora dakle biti istinito i za vas, jer Bog, ili Beskonačni Duh, boravi u vama. On nikada nije rođen; i nikada neće umreti. To je realitet u vama. Duh i forma su jedno."

* * *

"Kada počnete uviđati svemoć Duha u vama i sile vaše sopstvene misli, prestaćete da pripisujete moć svemu ostalom."

* * *

"Beskrajno je bolje praviti greške nego nikada ne postupiti u skladu sa sopstvenim rasuđivanjem."

* * *

"Pazite stoga da vam vaše sopstveno odobrenje bude na prvom i poslednjem mestu."

* * *

"Ako sačuvate pozitivan odnos prema sebi, ma šta da izgubite, i dalje ćete biti bogati."

* * *

"Pustite da sve ode ako morate, ali nikada ne smete izgubiti kontrolu nad sobom. Ne dozvolite da izgubite svoje samopouzdanje. Ono je vaš dragulj koji nema cenu, koji vam je draži od sopstvenog udaha. Držite se njega svom svojom snagom."

* * *

"Svako otkrivanje novih snaga, novih sposobnosti u vama, pruža ogroman stimulans za vaše nove napore, nove poduhvate."

* * *

"Jedna od najvećih prednosti obrazovanja i šireg iskustva je u tome što nam pomažu da otkrijemo sve više i više naših skrivenih moći. A one deluju nepresušno, jer bez obzira na to koliko o sebi otkrijemo, uvek ostaje još nešto neotkriveno. Zapravo, ljudski je život izgleda neka vrsta levka. Mi ulazimo kroz uži kraj pri rođenju i što dalje i dalje odmičemo, levak se sve više širi. Naš se horizont sve više približava Beskonačnom, i kao da nema kraja našem potencijalnom razvoju."

* * *

"Vi ste ono što mislite čitavog dana. "Kako čovek u svome srcu razmišlja, takav i jeste." Imajte zdravo uvažavanje i poštovanje prema sopstvenim mislima. Vaše zdravlje, sreća, uspeh i duševni mir u velikoj meri zavise od vaše svesti o moći mišljenja. Vaša misao je definitivno jedna sila. Kada pomišljate neku misao, vi aktivirate njenu latentnu moć."

* * *

"Strah je preokrenuti Bog. Strah je neznanje. Strah je vera u pogrešnu stvar. Strah je vera u zlo, umesto u Boga. Strah je senka nad mislima."

* * *

"Postoji samo jedna Sila. Da li je zla ili ne, zavisi od toga kako je koristite. Mislite dobro, i dobro će uslediti; mislite loše, i zlo će doći."

* * *

"Vidite, vi morate pokazati u šta verujete. Vera bez dela je mrtva. Delovanje vere, mora se prikazati u vašem umu, na vašem telu, u vašem novčaniku i u vašem odnosu sa ljudima."

* * *

"Vi ste jedini mislilac u svom univerzumu. Vi ste odgovorni za ono što mislite."

(Izdavač: Familet, Beograd, 2008. godina)

Pretraga

Biografija - Džozef Marfi

Džozef MarfiDr Džozef Marfi, rođen u Irskoj (1898 - 1981), doktor filozofije i teologije, bio je jedan od najvećih svetskih stručnjaka iz oblasti misticizma i dinamike uma, kao i autor brojnih bestselera, među kojima i knjige Moć podsvesti.

Studirao je za sveštenika i pridružio se Jezuitima koje je napustio kada se preselio u Ameriku. Diplomirao je hemiju u Njujorku i postao apotekar. Sredinom četrdesetih godina preselio se u Los Anđeles gde je počeo da predaje na Institutu za teologiju.

Praktične tehnike za fizički, društveni, ekonomski i duhovni razvoj ličnosti koje dr Marfi preporučuje obezbedile su mu milione vernih sledbenika širom sveta. Doktorirao je psihologiju na Univerzitetu Južna Kalifornija i tada je počeo da piše. Ženio se dva puta. Tokom života održao je niz predavanja širom sveta, baveći se sve vreme istraživačkim radom i unapređivanjem svoje teorije podsvesti.