AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Moć podsvesti za 21. vek: za razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Džozef Marfi

"Razmišljajte o uspehu. Shvatite da ste rođeni da uspete i da pobeđujete, zato što Beskonačno ne može da doživi neuspeh. Zamislite sebe uspešnim, srećnim i slobodnim; i bićete sve to. Sve ono o čemu razmišljate i ono što osećate da je istina u vašem svesnom umu, utkano je i u vašu podsvest i dolazi da se preda vašem iskustvu. To je zakon uma, neodstupajući, nepromenljiv i bezvremen."

* * *

"Strah je verovanje u pogrešne stvari. Strah je vera okrenuta naopačke. Imaj veru u dobrotu Gospoda u zemlji živih, imaj veru u Božansku ljubav. Imaj veru u Isceljujuće Prisustvo koje je učinilo da sam sebe izlečiš."

* * *

"U šta ti veruješ? Verovati znači prihvatiti nešto kao istinu. Bez obzira na sve verovati da su stvari istinite, dražesne, pravedne, čiste, da su na dobrom glasu. Ukoliko postoji vrlina, ukoliko postoji pohvala, verujte u ove stvari."

* * *

"Vaša najveća potreba je da verujete u sebe, u ono što radite, kao i u vašu krajnju sudbinu. Oslanjanje na samog sebe, kao i samopouzdanje, nalazi najviše oduška kada ga prati vera da je sopstvo zapravo Bog, a da su sa Bogom sve stvari moguće."

* * *

"Prvi korak ka izgradnji samopouzdanja jeste vera u to da je Beskonačna Moć unutar vas, a ona je ta koja izaziva rast dlaka na vašem licu i glavi, vari vam hranu, pomaže rast noktiju dok čvrsto spavate. Nadgleda vas dok spavate. Upravlja otkucajima vašeg srca, vitalnim organima u vašem telu, i svim procesima u vašem telu kojima upravlja Beskonačna Inteligencija."

* * *

"Dakle, verujte u Beskonačnu Moć unutar vas. Shvatite i znajte da je vaše sopstvo zapravo sam Bog. To je vaše više biće, Živi Duh u vama, koji nikada nije rođen, i nikada neće ni umreti. Voda ga ne može pokvasiti, vatra ga ne može opeći, vetar ga ne može odneti. On je večan. To je Životni Princip koji je u vama, koji protiče kroz vas, i koji je svuda oko vas."

* * *

"Drugi korak je da redovno komunicirate sa ovim Beskonačnim Prisustvom i moći. Imajte viziju, i shvatite da ste se uputili upravo ka svojoj viziji. Vaša vizija je zapravo ona mentalna slika koju vi imate pred sobom i gledate je, ono čemu vi poklanjate pažnju, ono o čemu u ovom trenutku razmišljate spokojno, tiho i osećajno. To je ono ka čemu idete, i to je ono što će da vam se desi. Pustite da vaša vizija bude vezana za izobilje, ispravno delanje, inspiraciju i Božansko vođstvo."

* * *

"Kakve veze ima da li ste zapinjali, i puno puta niste uspeli u nečemu što ste naumili? Sada znate da Božansko Prisustvo boravi u vama, i da je Beskonačna Inteligencija, Beskonačna Moć i Beskonačni Životni Princip zapravo samo Božije Prisustvo unutar vas. Vi znate da ono reaguje na vas, da želi da budete srećni. Probudite u sebi taj Božanski dar. Probudite usnulog džina u sebi. Verujte da je Kreativna Inteligencija u vama, čak i više nego što ste ikada verovali da su u vama vaši biološki roditelji."

* * *

"Odlučite se sada, ovog minuta, da možete da učinite sve što poželite, i da možete da budete sve što iskreno želite da budete, i da imate sve ono što želite da imate; i zato što verujete, to će se i ispuniti. Poslušajte ovu staru izreku: Budite sigurni da ste u pravu, a onda krenite napred. Ne dajte da vas išta izbaci iz koloseka ili vam uzdrma uverenje. Učinite to delom svog mentaliteta. Sa ovom vrstom vere, vi ćete sigurno uspeti i krenuti dalje."

* * *

"Šta je to što nezamislivo bogate osobe ili istaknuti poslovni izvršioci imaju, a vi nemate? Samo jednu stvar – samopouzdanje. Oni veruju u sebe i moći koje su u njima, što je zapravo isto. Oslanjanje na samog sebe i samopouzdanje su ista stvar. Pouzdanje znači da se nešto radi s verom, verom u principe i moći svog uma."

* * *

"U pokušaju da pronađemo sreću, mir i prosperitet van sebe, zanemarili smo da pogledamo u sebe, gde se nalazi skladište beskonačnosti unutar našeg podsvesnog uma. Gde ćete naći ravnotežu, mir i sreću ako ne u sopstvenom umu? Kroz sopstvene misli, osećanja i osećaj da ste jedno sa večnim istinama i duhovnim životnim vrednostima."

* * *

"Imate sposobnost da pravite izbore, koristite svoju imaginaciju, i sve druge Božanske moći koje su u vama. Vaš um je Božji um, zato što postoji samo jedan um."

* * *

"Ljubav je ispunjenje zakona zdravlja, sreće, uspeha i prosperiteta, zato što zakon glasi: Ono si o čemu misliš. "Jer onako kako u svom srcu misliš (a ne u glavi), takav si uistinu". A srce je vaš podsvesni um. Zbog toga, sve što zaista osećate i sve u šta zaista verujete duboko u svom srcu, uvek će se manifestovati, zato što se to tako ispoljava vera."

* * *

"Samopoštovanje je pokvarljivo. Mora se konstantno negovati i pojačavati."

* * *

"Moramo da budemo sopstveni treneri. Da li ste ikada sami sebe sokolili? Da bismo promenili scenario u našem umu, moramo ohrabrivati sebe. Moramo podsećati sebe da smo dobri, da smo pobednici, da ćemo uspeti."

* * *

"Ali takođe moramo imati i trenera na jednom višem nivou. Boga. Molitva može biti sredstvo nadvladavanja depresije i pesimizma."

* * *

"Možete steći novu sliku o sebi. Da, možete razviti tu novu samo-predstavu. Reč "slika" povezana je sa rečju "imaginacija". Imaginacijom se zove Božija radionica. Imaginacija oblači sve ideje i daje im oblik. Umetnici, kroz Božansku umešnost imaginacije, obukli su sve neverovatne ideje u slikovitu formu."

* * *

"U činu imaginacije, ono što je skriveno u vašem dubljem biću, sada se manifestuje. Imaginacijom, onome što postoji u latentnosti ili spava unutar vas, data je forma i misao. Razmišljamo o onome što je tamo još neotkriveno."

* * *

"Slike se slobodno pojavljuju u vašoj glavi, i čini se kao da dolaze niotkuda. Ali vi znate, i morate to priznati, da je uvek tu negde bio, i još uvek jeste, prisutan Unutrašnji kreator koji ima Moć da modelira sve one oblike koje ste videli u svojoj glavi i odbari ih životom, pokretom i glasom."

* * *

"Možete se zaljubiti u muziku, možete se zaljubiti u umetnost, i možete se zaljubiti čak i u zakon. Možete sedeti i razmišljati o zdravlju, sreći, spokojstvu, izobilju, sigurnosti, ispravnosti nekog postupka, harmoniji, inspiraciji, vođstvu. Možete se zadržavati na ovim stvarima, dati im svoju pažnju, posvećenost i lojalnost. I vi takođe možete postati zaneseni, fascinirani, zaokupljeni time u potpunosti. A zakon vaše podsvesti odgovoriće vam na ovo. Ono o čemu mislite u svom srcu ili podsvesti, to ste vi. Tako ćete se i ponašati, i to ćete i postati."

* * *

"Nije sve onako kako vi mislite u svojoj glavi, već je onako kako mislite u srcu, zato što ove ideje moraju da budu prožete emocijama i moraju se osetiti kao da su istinite. Bilo koja misao, bilo koja ideja o kojoj razmišljate, izaziva određenu reakciju i emociju. Ukoliko nastavite da radite to, onda to tone u vašu podsvest, oplođuje vašu podsvest, i postaje kompulzivno. Zbog toga, vi ste prisiljeni da budete, da radite, i da iskazujete ono o čemu razmišljate."

* * *

"Znate, sve ono što dodate na reči "Ja sam", to i postajete, a kada gledate u ogledalo i kada govorite te stvari vrlo dobro znajući šta radite i zašto to radite, tada je vaš svesni um vaša olovka i vi zapisujete novu sliku o sebi u podsvesnom umu. Kada se ona tamo ureže, ona postaje kompulzivna, zato što je takav i zakon vaše podsvesti – kompulzivan. Vaše pretpostavke, verovanja, i ubeđenja diktiraju i kontrolišu vaše svesne radnje."

* * *

"Ljubav oslobađa. Ljubav daje. Ljubav je duh Božiji. Ljubav nije naduvana. Ljubav je mila. I vera radi putem ljubavi. Ljubav sve rešava."

* * *

"Zapamtite, sva Moć Beskonačnog je u vama, omogućujući vam da uradite neverovatne stvari u svim životnim poljima. Zato se ova sila zove svemogućom, svemoćnom. Sve moći koje pokreću univerzum, nalaze se i unutar vas."

* * *

"Vi ste ono što zamišljate da jeste. Zato zamislite da ste neverovatan uspeh. Zamislite da radite ono što želite da radite. Nemojte prekidati s tim. Radite to uvek iznova."

* * *

"Počnite da razmišljate na konstruktivan i harmoničan način. Razmišljati znači govoriti; vaša misao je vaša reč. Pustite da vaše reči budu kao saće, slatke uhu i prijatne kostima. Pustite da vaše reči budu, kao što i sama Biblija nalaže, kao jabuke od zlata i slike od srebra. Veoma lepa slika, zar ne? Budućnost je sadašnjost koja je porasla. To je vaša nevidljiva reč, ili pak misao koja je učinjena vidljivom."

* * *

"Odlučite sada (i recite to sa ljubavlju i značenjem): "Od ovog trenutka pa ubuduće, ja ću mom umu prosleđivati samo one ideje i misli koje leče, blagoslove, inspirišu, jačaju, uzdižu i oplemenjuju moju dušu"."

* * *

"Da, mašta je Božija radionica. To je ono što jednu osobu izdvaja od druge. To je svetlo svetionika u svetu tame."

* * *

"Svesni um je lični i selektivan je. On odabira, izdvaja, vaga, analizira, razlaže i istražuje. Sposoban je za induktivno i deduktivno rezonovanje. Subjektivni, ili podsvesni um je podložan svesnom umu. Može se čak nazvati i slugom svesnog uma. Podsvest sluša naređenja koja dobija od svesnog uma."

* * *

"Svesni um je vozilo; podsvesni um je motor. Morate upaliti vozilo, i motor će odraditi posao. Svesni um je dinamo koji budi moć vaše podsvesti."

* * *

"Znajte šta želite. Podsvesni um će sprovesti ideju, zato što imate konačan, jasan koncept onoga što želite da posedujete. Jasno zamislite ispunjenje svoje želje. Tada svojoj podsvesti dajete nešto određeno na osnovu čega ona može da dela."

* * *

"Možete razviti divnu ličnost razmišljajući o stvarima koje su istinite, stvarima koje su iskrene, stvarima koje su pravedne, stvarima koje su čiste, stvarima koje su dražesne i stvarima koje su dobrog glasa. Ukoliko postoji bilo kakva vrlina, ukoliko postoji bilo kakva hvala, razmišljajte o tim stvarima. Vi ste ono o čemu razmišljate po ceo dan. Vaša ličnost je ukupan zbir vaših misli, osećanja, verovanja, mišljenja, rane indoktrinacije, i uslovljenosti okruženjem."

* * *

"Vaša ličnost je usvojena, i vi je možete promeniti. Reč ličnost, persona dolazi iz latinske reči persona, što znači "maska"."

* * *

"Zapamtite ovu veliku istinu: Ne morate da se slažete sa negativnim mislima ili reakcijama, da verujete u njih niti da na njih pristajete. Počnite da pozitivno odbijate da mehanički reagujete kao što ste to ranije radili. Reagujte i razmišljajte na novi način. Želite da budete mirni, srećni, blistavi, zdravi, uspešni i nadahnuti. Zbog toga, od ovog trenutka pa na dalje, morate odbiti da se identifikujete sa negativnim mislima koje imaju tendenciju da vas povuku na dole."

* * *

"Vi ste jedini mislilac u vašem univerzumu. Vi, i samo vi, odgovorni ste za način na koji razmišljate o drugim ljudima. Nisu oni odgovorni za to, već ste vi odgovorni."

* * *

"Naš um je vrt. U ovom vrtu, koji se naziva Rajskim Vrtom, ili Božijim Vrtom, mi sadimo seme. Bez obzira na to šta sejemo u našem svesnom umu, naša podsvest će omogućiti da se to i dogodi. Zbog toga, hajde da sejemo misli mira, sreće, vođstva i dobre volje. Hajde da razmišljamo o ovim kvalitetima i prihvatimo ih u našem svesnom, rezonujućem umu. Sve ono što prihvatimo u svojoj svesti, rezonujućem umu, našoj podsvesti, koja je plodno tle, primiće se bez pitanja i ostvariti se. Ovo je zakon života."

* * *

"Nešto u nama nam govori da smo rođeni da budemo pobednici, i da trijumfujemo. Bog nam šapuće kroz težnje i nagoveštaje: Idite napred ka pobedi. Više sopstvo zna da mi to možemo da uradimo."

* * *

"Želja, ideje, planovi i svrhe koje imate, to su zapravo težnje, nagoveštaji, i pogon koji vam daje vaše Više sopstvo, dok vam govori: "Možeš biti; Možeš to uraditi; Možeš to imati". U suprotnom, ne biste imali želju. Vaša želja da budete veći i bolji nego što ste to sada, zapravo je život koji vas gura napred."

* * *

"Ukoliko želite da budete bogati i da imate sav novac koji vam treba da biste uradili ono što želite da uradite i kada želite da uradite, onda uradite sledeće – i to svake večeri pre spavanja. Podučavao sam na hiljade ljudi širom sveta ovoj metodi. Zaista deluje: "Božije bogatstvo cirkuliše mojim životom, i uvek je tu Božanski višak". Ponavljajte ovu jednostavnu frazu tri do četiri puta pred spavanje."

* * *

"Postoje određene stvari koje ne možete promeniti ali možete promeniti sebe i oblikovati, urediti i stvoriti sopstvenu budućnost. Vaša misao i osećanje određuje vašu sudbinu, bilo da ste svesni toga ili ne."

* * *

"Kada zatvorite vrata i zamračite svoju sobu, zapamtite da nikada ne smete reći da ste sami, zato što niste sami. Bog je u vama, i vaš genije je u vama."

* * *

"Morate zapamtiti da su zdravlje i spokoj od Boga – a on je isti juče, danas i zauvek."

* * *

"Vaša životna misija jeste da hodate u svesnosti o Božijoj ljubavi, znajući da sve dok su vaše oči uprte u Gospoda, na vašoj stazi nema zla."

* * *

"Mir Večitog Boga ispunjava vašu dušu. To je lampa pod vašim nogama i svetlost na vašoj stazi. Bog je ljubav, i ta ljubav ispunjava vašu dušu, a isceljujuće prisustvo Živog Boga vas oživljava i održava. Božija svetlost prožima svaki atom vašeg bića tako da čitavo vaše telo pleše u ritmu Večitog Gospoda."

* * *

"Dve od najvažnijih reči na celom svetu su "da" i "ne". Vaša je obaveza da kažete "da" svim idejama koje leče, blagoslove, nadahnjuju, uzdižu, i da prihvatite samo večite istine i duhovne vrednosti u životu; a zatim svhovito ugradite ove ideje u sopstvenu ličnost."

* * *

"Nemojte mentalno prihvatati ništa što vašu dušu ne ispunjava zadovoljstvom."

* * *

"Možete se uzdići iznad masovnog uma, ljudske surovosti i pohlepe, tako što ćete sebe poravnati sa principima ispravne radnje i apsolutne pravde u sebi. Vi sami u svom umu uspostavljate pravdu. Nemojte je tražiti u svetu; ona nije tamo. Bog je apsolutna pravda, apsolutna harmonija, sveblaženstvo, bezgranična ljubav, i potpuno zadovoljstvo, apsolutni red, neopisiva lepota, apsolutna mudrost, i vrhunska moć. Ali, Bog je Duh u vama. Bog je Životni Princip. Prestanite da ga tražite. On je Sveprisutan. Ukoliko je Sveprisutan, onda mora biti i u vama. Zdrav razum vam to govori. Svi ovi kvaliteti, atributi i mogućnosti Beskonačnog su u vama."

* * *

"Pravo značenje molitve, "Daj nam danas hleb naš nasušni", jeste – daj nam ono što je već naše. Bog je i onaj koji daje, i poklon sam. Bog je Živi Duh u vama. Poklon je dat. Zbog toga, moramo da naučimo da budemo oni koji primaju, zato što su sve stvari spremne ukoliko je um naučio ovo."

* * *

"Ono šta osećate, to i privlačite, a ono što zamišljate – to i postajete."

* * *

"Postoji jedna prelepa izreka, "MYOB" (mind your own business). To znači, "Gledaj svoja posla". Oni imaju pravo da rade onako kako oni misle da je ispravno. Isto tako, i vi imate pravo da radite ono što vi mislite da je ispravno. Vi ste ovde da radite ispravne stvari, da mislite ispravno, da se ponašate ispravno i da budete u pravu. Vi ste ovde da budete proizvođač. Vi ste ovde da doprinesete svetu. Šta vi proizvodite? To bi trebala biti harmonija, zdravlje, mir, zadovoljstvo, izobilje i sigurnost. Nemate vremena za kriticizam, osudu ili samosažaljenje, niti za kriticizam drugih, zato što ste previše zauzeti oko svog posla. Vi donosite sa sobom velike stvari. Vaš uspeh, prosperitet, mir i sreća ne zavise od onoga šta drugi rade ili ne rade, šta govore ili ne govore, šta misle ili ne misle, ili u šta veruju ili ne veruju."

* * *

"Možete širiti ljubav, mir i dobru volju na sve ljude; nemojte zahtevati ništa od ljudi; nemojte očekivati ništa od ljudi. Vaše očekivanje treba da bude od Boga. U tom slučaju, nikada se nećete razočarati. Ono što očekujete, to ćete i dobiti. Očekujte bogatstvo Beskonačnog. Očekujte vođstvo, harmoniju, zdravlje, mir, zadovoljstvo, izobilje i sigurnost. Očekujte čudesne i prelepe stvari, jer su sve stvari spremne ako je i um spreman."

(Izdavač: Familet, Beograd, 2008. godina)

Pretraga

Biografija - Džozef Marfi

Džozef MarfiDr Džozef Marfi, rođen u Irskoj (1898 - 1981), doktor filozofije i teologije, bio je jedan od najvećih svetskih stručnjaka iz oblasti misticizma i dinamike uma, kao i autor brojnih bestselera, među kojima i knjige Moć podsvesti.

Studirao je za sveštenika i pridružio se Jezuitima koje je napustio kada se preselio u Ameriku. Diplomirao je hemiju u Njujorku i postao apotekar. Sredinom četrdesetih godina preselio se u Los Anđeles gde je počeo da predaje na Institutu za teologiju.

Praktične tehnike za fizički, društveni, ekonomski i duhovni razvoj ličnosti koje dr Marfi preporučuje obezbedile su mu milione vernih sledbenika širom sveta. Doktorirao je psihologiju na Univerzitetu Južna Kalifornija i tada je počeo da piše. Ženio se dva puta. Tokom života održao je niz predavanja širom sveta, baveći se sve vreme istraživačkim radom i unapređivanjem svoje teorije podsvesti.