AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Misliš stvaraš

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Džejms Alen

Misliš stvaraš

"Izreka "čovek je onakav kako razmišlja u svom srcu" ne samo da obuhvata celinu čovekovog bića, već je toliko sveobuhvatna, da prožima sva stanja i okolnosti njegovog života. Čovek je doslovno ono što misli, njegov karakter je zbir svih njegovih misli."

* * *

"Kao što biljka niče iz semena, i nikako drugačije, tako i svaki čin čovekov niče iz skrivenog semena misli i ne može se pojaviti bez njih."

* * *

"Delo je cvet misli, a zadovoljstvo i patnja su njeni plodovi; iz toga sledi da čovek sam bere slatko i gorko voće svog gazdinstva."

* * *

"Čovek sam sebe uzdiže ili uništava."

* * *

"Kao biće moći, inteligencije, ljubavi, i prirodni gospodar svojih misli, čovek poseduje ključ za svaku situaciju, posedujući u sebi tu transformišuću i regenerativnu pokretačku snagu pomoću koje može da postigne šta god želi."

* * *

"Čovek je uvek gospodar svoje sudbine."

* * *

"O tome govori i univerzalni Zakon da "ko traži naći će, ko kuca otvoriće mu se". Samo strpljivošću i neprestanom upornošću čovek može da uđe kroz vrata hrama znanja."

* * *

"Čovekov um može se uporediti sa vrtom koji može biti razumno obrađivan ili zapušten, negovan ili zanemaren, a on mora da donese plod, i sigurno će roditi. Ukoliko ne posejemo korisno seme, onda će ga gomila beskorisnog semenja korova preplaviti i nastaviti svoju vrstu."

* * *

"Kao što baštovan obrađuje svoju parcelu čuvajući je od korova i uzgajajući u njemu cveće i njemu potrebno voće, tako i čovek neguje vrt svoga uma, iskorenjujući sve pogrešne, beskorisne i nečiste misli, kultivišući u pravcu perfekcije plodove ispravnih, korisnih i čistih misli. Prateći ovaj proces čovek pre ili kasnije otkriva da je on gospodar-vrtlar svoje duše, režiser svog života."

* * *

"Misao i karakter su jedno. I kao što karakter može da se manifestuje (izađe na videlo) i razotkrije samo kroz okruženje i okolnosti, spoljašnji uslovi života pojedinca uvek će biti udešeni tako da budu harmonično usklađeni sa njegovim unutrašnjim stanjem."

* * *

"Svaki čovek je tamo gde mu je mesto po zakonu svoga bića; misli koje je ugradio u svoj karakter su ga dovele tamo, i u uređenju njegovog života nema elementa slučajnosti, nego je to rezultat nepogrešivog zakona."

* * *

"Kao biće koje stalno napreduje i razvija se, čovek je tamo gde mu je mesto zato da bi naučio da može da raste; i kako on uči spiritualne lekcije koje sadrže sve okolnosti vezane za njegov život, tako one nestaju i ustupaju mesto novim okolnostima."

* * *

"Čovek se toliko dugo bori sa okolnostima da sebe smatra stvorenjem spoljašnjih okolnosti, ali kada otkrije da je on kreativna moć i da može da upravlja skrivenom teritorijom i semenom svog bića od kojih okolnosti nastaju, tada on postaje istinski gospodar samog sebe i svoje sudbine."

* * *

"Svako seme misli, posejano ili pušteno da padne na tlo uma i tamo pusti koren, proizvešće sebe, cvetajući pre ili kasnije u delo, donoseći svoje plodove prilika i okolnosti. Dobre misli nose dobar plod, loše misli loš plod."

* * *

"Spoljašnji svet okolnosti oblikuje se iz unutrašnjeg sveta misli, a ugodni i neugodni uslovi su faktori koji su podjednako u službi pojedinca. Kao žetelac svoje žetve čovek uči i iz patnje i iz blaženstva."

* * *

"Okolnost ne čini čoveka; ona mu se otkriva."

* * *

"Niti se čovek može uzneti do života u vrlini i čistom blaženstvu, a da on neprekidno u sebi ne neguje težnju ka vrlinama; čovek je, kao gospodar misli, stvaralac samoga sebe, modelar i autor svog okruženja."

* * *

"Ljudi ne privlače ono što žele, nego ono što jesu."

* * *

"Čovek ne dobija ono što želi i za šta se moli, nego ono što pravedno zasluži. Njegove želje i molitve biće uslišene samo kada su u skladu sa mislima i postupcima."

* * *

"U svetlu ove istine, šta onda znači "borba protiv okolnosti". To znači da se čovek stalno buni protiv posledica, a sve vreme hrani i čuva uzrok u svom srcu."

* * *

"Ljudi zaista žele da unaprede svoje okolnosti, ali nisu voljni da se sami poboljšaju; i zbog toga ostaju zavisni od prilika u kojima se nalaze. Čovek koji ne pati od samodestrukcije ne može nikad omanuti u postizanju željenog cilja."

* * *

"Čovek je (mada skoro uvek nesvesno) uzročnik svojih okolnosti."

* * *

"Dobre misli i dela nikada ne mogu proizvesti loše rezultate; loše misli i dela nikada ne mogu proizvesti dobre rezultate."

* * *

"Patnja je uvek rezultat pogrešne misli. To je pokazatelj da pojedinac nije u skladu sa samim sobom, sa Zakonom svoga bića."

* * *

"Blaženstvo, a ne materijalna dobra, jesu merilo ispravnosti misli; beda, a ne nedostatak materijalnih dobara, jesu merilo pogrešnih misli."

* * *

"Blaženstvo i bogatstvo idu zajedno samo kada se bogatstvo pravilno i mudro koristi."

* * *

"Čovek nije u dobrom stanju sve dok nije srećno, zdravo i prosperitetno biće; sreća, zdravlje i prosperitet su rezultat harmoničnog sklada unutrašnjeg i spoljašnjeg, usklađenosti čoveka sa svojom okolinom."

* * *

"Zakon, a ne konfuzija, jeste dominantni princip univerzuma; pravda, a ne nepravda, jeste suština i bit života; ispravnost, a ne pokvarenost, je stvaralačka i pokretačka snaga u duhovnoj vladi sveta. Pošto je to tako, čovek može samo da se popravi i shvati kako je univerzum uvek u pravu; i tokom procesa ispravljanja sebe, dok menja svoje misli o stvarima i drugim ljudima, on će uvideti da se stvari i drugi ljudi menjaju prema njemu."

* * *

"Prema tome, čovek ne može direktno da izabere svoje okolnosti, ali može da odabere svoje misli, i tako posredno, ali sigurno, da oblikuje tok svoje sudbine."

* * *

"Svet je vaš kaleidoskop, i različite kombinacije boja, koje se svakog narednog trenutka menjaju, su izvrsno prilagođene slike vaših misli koje su neprekidno u pokretu."

* * *

"Telo je sluga uma. Ono se pokorava aktivnostima uma, bez obzira da li su one namerno izabrane ili su automatski ispoljene."

* * *

"Bolest i zdravlje, isto kao i životne okolnosti, imaju koren u mislima. Bolesne misli ispoljiće se kroz bolesno telo."

* * *

"Jake, čiste i vesele misli izgrađuju snažno i kreposno telo. Telo je prefinjen instrument koji se može modelovati, i koje spremno odgovara mislima koje ostave utisak na njega, a navike misli proizvešće svoje rezultate, dobre ili loše, u zavisnosti od njihovog kvaliteta."

* * *

"Iz zaprljanog uma proizlazi nezdrav život i propadanje tela. Misao je izvor akcije, života i svekolike manifestacije; očistite fontanu i ona će biti čista."

* * *

"Promena načina ishrane neće pomoći čoveku koji neće da promeni svoje misli. Kada čovek očisti svoje misli, on više neće želeti nečistu hranu."

* * *

"Ukoliko želite da zaštitite svoje telo, čuvajte svoj um. Ako želite da obnovite svoje telo, ulepšavajte svoj um."

* * *

"Nema boljeg lekara od radosne misli koja odagnava bolest tela; nema boljeg utešitelja od dobre volje koja najefikasnije razvejava senke tuge i žalosti."

* * *

"Misliti dobro o svemu, biti veseo sa svima, strpljivo učiti da se pronađe dobro u svemu – takve nesebične misli su istinske dveri raja; i živeti iz dana u dan sa mislima mira prema svakom stvorenju donosi veliki spokoj."

* * *

"Sve dok misao nije povezana sa ciljem, nema pametnih rezultata."

* * *

"Čovek treba da zamisli legitiman cilj u svom srcu i da odluči da ga ostvari. Ovaj cilj treba da postavi kao centralnu tačku svojih misli."

* * *

"Ali, kakav god bio, on mora uporno i istrajno da fokusira energiju misli na postavljeni cilj."

* * *

"Ovo je najsvetliji put do samokontrole i istinske koncentracije misli. Čak ni ako iz više pokušaja ne uspe da postigne svoj cilj (što je nužno dok ne savlada slabosti), stečena snaga karaktera biće merilo njegovog pravog uspeha, a to će biti nova polazna tačka buduće snage i trijumfa."

* * *

"Odagnati besciljnost i slabost, razmišljati svrhovito, znači staviti se u istu ravan sa onima koji neuspeh vide samo kao prolaznu stanicu na putu ka postignuću. Onaj koji sve okolnosti shvata kao priliku za napredovanje, razmišlja snažno, nastupa neustrašivo i postiže majstorski uspeh."

* * *

"Nakon što zamisli svoj cilj, čovek treba mentalno da iscrta, da u svome umu označi ravan put ka njegovom ostvarenju, ne gledajući ni levo ni desno. Sumnje i strahove treba strogo isključiti."

* * *

"Misli sumnje i straha nikada nisu dovele do ostvarenja, niti će ikada. One uvek dovode do neuspeha."

* * *

"Onaj ko je pobedio sumnju i strah pobedio je neuspeh."

* * *

"Misao čvrsto spojena sa ciljem postaje kreativna snaga. Onaj ko ovo zna spreman je da postane nešto više i jače od gomile kolebljivih misli i promenljivih osećanja. Onaj koji ovo čini postaje svestan i inteligentan rukovalac svojih mentalnih moći."

* * *

"Sve što čovek uspe ili ne uspe da postigne je direktan rezultat njegovih sopstvenih misli."

* * *

"U vaseljeni koja počiva na načelu pravde, gde bi pomanjkanje ravnoteže značilo potpuno uništenje, individualna odgovornost apsolutno se nameće."

* * *

"Njegove patnje i njegova sreća se razvijaju iznutra. Kako razmišlja, takav jeste; kako nastavlja da razmišlja, takav i ostaje."

* * *

"Niko, osim vas samih, ne može da promeni vaše stanje."

* * *

"Samo onaj koji je pobedio slabost i otklonio sve sebične misli, ne pripada ni ugnjetačima ni ugnjetenima. On je slobodan."

* * *

"Čovek može da raste, pobeđuje i ređa istinske uspehe samo ako uzdiže svoje misli. A ostaće slab, bedan i jadan samo ako odbije da uzdigne svoje misli."

* * *

"Vaseljena ne favorizuje pohlepne, nepoštene i zlobne, mada na prvi pogled može izgledati tako. Naprotiv, ona pomaže iskrene, velikodušne i čestite. Ovu istinu su, u ovom ili onom obliku, vekovima prenosili svi veliki učitelji, a da to zna i dokaže, čovek treba samo da istraje na putu – da bude sve moralniji kroz stalno uzdizanje svojih misli."

* * *

"Dostignuće bilo koje vrste je kruna poštenih napora, dijadema čistih misli. Pomoću samokontrole, razlučivanja, čistote, pravde, i pravilno usmerene misli čovek uzdiže sebe."

* * *

"Čovek može da postigne veliki uspeh, čak i da se uzvine do veličanstvenih duhovnih visina, ali i da padne u kaljugu i bedu ako dopusti da arogantne, sebične i pokvarene misli preuzmu vlast nad njegovim životom."

* * *

"Pobede postignute zahvaljujući ispravnim mislima mogu da se održe samo budnošću. Mnogi će popustiti kada je uspeh već osiguran i tako brzo potonuti nazad u neuspeh."

* * *

"Sva dostignuća, bilo u poslovnom, intelektualnom ili duhovnom svetu, nedvosmisleno su rezultat usmerenih misli, definisana su istim zakonom i koriste isti metod. Jedina razlika je objekat dostignuća."

* * *

"Onaj ko želi da ostvari malo, treba malo i da žrtvuje; onaj ko želi da postigne mnogo treba i da žrtvuje mnogo. Onaj ko želi da postigne najviše mora i da žrtvuje najviše."

* * *

"Onaj ko neguje lepe vizije, uzvišene ideale u svom srcu, jednog dana će ih ostvariti."

* * *

"Čuvajte svoje vizije; cenite svoje ideale; negujte muziku koja se budi u vašem srcu, lepotu koja se oblikuje u vašem umu, ljupkost kojom odišu vaše najčistije misli, jer će se iz njih izroditi divne okolnosti, rajsko okruženje; ako im ostanete verni, vaš svet će na kraju biti izgrađen."

* * *

"Želeti znači dobiti; težiti znači ostvariti."

* * *

"Sanjajte uzvišene snove, jer kakvi su vaši snovi takvi ćete i postati. Vaša vizija je obećanje onoga što će jednog dana biti. Vaš ideal je predkazanje onoga što će se na kraju razotkriti."

* * *

"I najveći uspeh je na početku, i još neko vreme, bio samo san. Hrast spava u žiru; ptica čeka u jajetu; u najvišoj viziji duše čuči anđeo koji se budi. Snovi su sadnice stvarnosti."

* * *

"Vaše okolnosti mogu da budu neprijatne, ali neće dugo ostati tako ako već sada vidite idealno stanje i nastojite da ga dostignete."

* * *

"Ne možete putovati prema unutra, a u isto vreme stajati napolju."

* * *

"Bez obzira kakvo je tvoje trenutno okruženje, ti ćeš padati, ostajati isti ili se uzdizati u skladu sa svojim mislima, svojom Vizijom, svojim Idealom."

* * *

"U svim ljudskim poslovima postoje napori, i postoje rezultati, a jačina napora je merilo rezultata. Ne sreća. Darovi, moći, materijalno, intelektualno i duhovno vlasništvo su plodovi truda; to su ostvarene misli, postignute stvari, realizovane vizije."

* * *

"Vizija koju slavite u vašem umu, Ideal koji ustoličite u svom srcu – to ćete izgraditi u svom životu, to ćete postati."

* * *

"Smirenost uma je jedan od najlepših dragulja mudrosti. To je rezultat dugog i strpljivog napora samokontrole."

* * *

"Čovek postaje miran u meri u kojoj razume sebe kao misaono biće u neprekidnom razvoju. Takvo znanje iziskuje, takođe kao rezultat razmišljanja, i razumevanje drugih. Sagledavajući sve jasnije unutrašnje odnose misli kroz delovanje zakona uzroka i posledice, čovek prestaje da se uzrujava, da biva nepotrebno zabrinut i tužan. On postaje uravnotežen, postojan i spokojan."

* * *

"Miran i staložen čovek, koji je naučio kako da se vlada, zna i kako da se prilagodi drugima."

* * *

"Što je čovek mirniji, veći je njegov uspeh, uticaj, moć dobročinjenja."

* * *

"Kako beznačajno izgleda trka za novcem u poređenju sa spokojnim životom. Životom koji boravi u okeanu istine, ispod površine, van domašaja oluja, u Večnom Miru!"

* * *

"Samo mudar čovek, samo onaj čije su misli odmerene i pročišćene, može da učini da mu se vetrovi i oluje duše pokoravaju."

* * *

"Olujom nošene duše, gde god da su, u bilo kakvim uslovima da žive, neka znaju sledeće: "Ostrva blaženstva vam se smeškaju u okeanu života, a sunčana obala vašeg savršenstva čeka vaš dolazak. Držite ruke čvrsto na kormilu svojih misli. U jezgru vaše duše leži vrhovni Gospodar! On samo drema; probudite Ga! Samokontrola je snaga. Prava misao je majstorstvo. Smirenost je moć. Recite srcu, 'Mir. Budi tiho'!""

(Izdavač: Babun, Beograd, 2012. godina)

Biografija - Džejms Alen

Džejms AlenIako je knjiga "Misliš stvaraš" inspirisala milione ljudi širom sveta i delom je zaslužna za nastanak celokupne industrije samorazvoja, malo se zna o njenom autoru Džejmsu Alenu.

Džejms Alen (1864-1912) je misterija književnosti. Njegovi nadahnjujući spisi pozitivno su uticali na milione ljudi. Ipak, on je do danas ostao skoro nepoznat.

Nijedna od devetnaest knjiga (i jedna koju je od njegovih meditacija sastavila njegova supruga,Lili Alen) ne otkriva ništa o njegovom životu, osim informacije o prebivalištu – Ilfrakomb, Engleska.

Alen je rođen u Lesteru, u centralnoj Engleskoj, 28. novembra 1864. godine, u radničkoj porodici, kao stariji od dvojice braće. Finansijska kriza naterala je mladog Džejmsa da u petnaestoj godini napusti školu i potraži posao. Na kraju je postao lični sekretar, što bi se danas moglo nazvati asistentom za administraciju. Taj posao je radio za nekoliko britanskih manufaktura. 1893. Alen se seli u London gde upoznaje Lili Lujzu Oram sa kojom se ženi 1895.

Tri godine kasnije Alen je našao zanimaciju u kojoj je mogao da iskaže svoja interesovanja za duhovne i socijalne stvari, pa je počeo da piše za časopis Glasnik zlatnog doba (The Herald of the Golden Age). U to vreme ulazi u stvaralački period, 1901. izlazi prva njegova knjiga, "Od siromaštva do moći" (From Poverty to Power), 1902. pokrenuo je sopstveni časopis "Svetlost Razuma" (The Light of Reason) koji je kasnije preimenovan i "Epoha" (The Epoch), i koji je njegova supruga nastavila da objavljuje i nakon njegove smrti.

Nažalost, Alenova književna karijera bila je kratka, trajala je samo devet godina, do njegove iznenadne smrti u 48. godini, 1912. U tom periodu napisao je 19 knjiga, čitavu bujicu ideja, koja je poživela da inspiriše naredne generacije.

Pretraga